Önismereti Tanácsadó képzés távoktatásban

A képzés 1,5 éves, mely során fontos feladatnak tartjuk a diák személyiségének fejlődését, önismeretének bővülését, szélesebb nézőpont megmutatását, továbbá a spirituális és lelki törvények, törvényszerűséget megismertetését.

A leckék heti rendszerességgel küldjük emailban. Igen fontos a rendszeres tanulás!

Tanult témakörök a képzés során:
» Személyiséglélektan
» Integrál filozófia és pszichológia
» Szellemi filozófia * a Szellemi Törvények, a Tudatosság emelkedése, törvényszerűségei
» Kristályterápia
» Spirituális törvények: a karma törvényének felismerése, meghaladásának lehetőségei, Fehér Mágia és Rituálé beépítése a mindennapokba
» Számmisztika 2000 után * Számszimbolika
» Kronobiológia
integrál pszichológia» Egzisztenciális pszichológia
» Színterápia
» Kreatív Önismeret
» Maja Asztrológia
» NLP
» Tanácsadás elmélete
» Tanácsadás gyakorlata

A képzés 18 hónapos, 76 hetes (mely 19×4 hét),  melynek végén elméleti és gyakorlati vizsgát kell tenni annak aki tanúsítványt szeretne.

Tanusitvany_Onismereti

A képzés ára: 24.000.- Ft/4 heti lecke
Egyéb költségek: a képzés végén 20.000.- Ft vizsgadíj.

Lehetőség van skype-os konzultációra is az adott tanárral, mely 5.000.- Ft/1,5 óra.

Letölthető anyagok:
» Jelentkezési lap
» Online jelentkezési űrlap
» Tájékoztató az Önismereti tanácsadó képzésről

Van két könyv, melyek “belépők” a képzésre. Ezek nagyon jó kis regények, és a tanácsadónak fontos feladata az is, hogy tudjon könyveket ajánlani a hozzá fordulóknak. Azonban ajánlani csak olyat tudunk hiteles, amit mi már elolvastunk. Kérünk, hogy ezeket a könyveket majd olvassátok el:
* Marlo_Morgan: Vidd_hírét_az_Igazaknak
Mitch Albom: Keddi beszélgetések életről és halálról

A képzés vizsgával zárul, és Tanúsítványt állítunk ki.

Online jelentkezés távoktatásos képzéseinkre itt…

zaszloÉrdeklődni, jelentkezni:
Steinmüller Csilla Magdolna
spirituális tanító, oktatási vezető
06-20/397-3930
omniverzumtavoktatas@gmail.com


Részlet az első pszichológiai leckéből:

A pszichológiának hosszú múltja, de rövid története van.
Hermann Ebbinghaus

A pszichológia mindig volt és mindig létezett. Az idők folyamán hívták azonban sokféleképpen nevezték: vallásnak, filozófiának, és kb. százötven éve hívják pszichológiának.

Azonban az, ahogy ezt ma általánosságban értelmezzük, az bizony TÉVEDÉS! A „psziché” szó fordítása Lélek és Pillangó. A mai pszichológia azonban nagyon messze áll a Lélektől, és a Pillangótól is.

Mert mi is a Lélek?
Az attól függ, kit is kérdezünk. Nekem a Lélek a Szellemiségem spirituális, halhatatlan esszenciája, Igazi Lényegem!

Nem az agyi folyamataim, nem a gondolataim, nem az érzéseim, nem a viselkedésem és nem is a tudattalanom, mint azt a mai pszichológia gondolja.

A Lélek számomra (és bízom benne, hogy számodra is) nem anyagi valóság. És ahogy minden, a Lélek megértése és megélése is változáson, fejlődésen megy keresztül. Lassan eljön az idő –, hogy ha engedem –, áthathatja Személyiségemet, része lehet teljes mértékben életemnek, döntéseimnek, gondolatimnak és érzéseimnek, de megmérni és racionális bizonyítékokkal alátámasztani jelenleg nem lehet. (Ami persze nagyon jó, mert abban a pillanatban BEZÁRNÁNK, és bedobozolnánk, és teljes mértékben elzárnánk a változás és fejlődés elől. Pedig az LÉTEZÉS állandó dinamikus mozgás, változás és fejlődés.)

A Lélek halhatatlan, spirituális esszenciánk, a Szellem megnyilvánulása. Eddigi földi léteink során (és ha számodra a reinkarnáció fogalma messze van, akkor ezt a gondolatot most még hagyd figyelmen kívül) a Lélek a szellemi, az ember fölötti dimenziókban „lakozó” esszenciánk volt, melyhez, ha közelebb tudtunk kerülni életünk során, akkor teljes, boldog és beteljesítő életet tudtunk élni.

De ez most változóban van! A Vízöntő-kor egyértelműen arról szól számunkra, hogy lelkem szeretne fizikai életem részese és tapasztalója lenni, s ha megengedem irányítója is. És ennek itt az ideje.

* És itt engedj meg egy kis kitűrőt, hogy jobban átlásd és átérezd annak a nagyszerűségét, hogy Te ezt az anyagot olvasod. A Vízöntő-kor lényegéről szeretnék röviden szólni, hiszen az elkövetkező évezredekben ez a minőség hatja át világunkat.

A Vízöntő-kor kezdőpontjáról megoszlanak a vélemények. A legtöbben 1950 és 1999 közé teszik.

Mit is jelent ez?

A Naprendszer és a Föld körciklusokban fejlődik. Egy kör, vagyis Világév 25920 év, egy Világhónap pedig kb. 2160 évig tart.
Tehát a Vízöntő-kor kezdőpontját illetően az a 40 valahány év különbség a mi szempontunkból teljesen mindegy. A lényeg, hogy Naprendszerünk és a Föld is mára már egy új fejlődési ciklusban, a Vízöntő-korban tartózkodik!
A fejlődés köre Világhónaponként emelkedik. Ez alatt az idő alatt egy korszakon (állatövi jegyen) halad át Naprendszerünk a Földdel együtt. Ekkor ennek az állatövi jegynek az energiája és üzenete árasztja el a Földet és az emberiséget.

» K.e. 2370 – K.e. 210 -ig a KOS korszakában éltünk. Ekkor jelentek meg a harcos szentek. Ez az Ószövetség időszaka.
S utolsó éveiben adta oda magát a világnak Buddha (Gautama Sziddhárta herceg), aki már a változás szelét képviselte, a kifelé forduló, harcias szellemből, a befelé figyelő és elmélkedő utat mutatva nekünk.

» Aztán K.e. 210 – K.u. 1950 (1999?) a Halak időciklusa VOLT.
Krisztus (Jézus) hozta el tisztán ezt a minőséget az emberiségnek. Az előző időszak tradíciója „elúszott”, és az Újszövetséget kaptuk. Ekkor figyelmünket felfelé emeltük Istenhez, s a templomokban és az egyházban kerestük a megváltást. És akkor ez jó és helyénvaló volt.

» Most pedig, kb. 1950-től (1962) beléptünk a következő evolúciós ciklusba, mely a
Vízöntő-kor. Ez ismét új minőségeket, tudást, hitet és fejlődési lehetőséget hoz az emberiségnek. S új szövetséget kötünk Istennel, ez pedig a Szellemi-szövetség.
A Szellemi-szövetség a Vízöntő-kori ember szövetsége saját Szellemi Esszenciájával (Szellemével és lelkével) és Istennel.[1]

Jelenleg a negatív érzelmek (félelem, harag, düh, gyűlölködés, féltékenység, neheztelés, stb…) a legkomolyabb akadálya az evolúciónak! Kérlek, gondolkozz el ezen …

A Vízöntő-korban az intellektuális tudatosság fejlesztése a cél. Ma még erre nem lehetünk olyan büszkék.
Ez az intellektuális tudatosság NEM egyenlő a diplomák számával. Sokkal inkább az Egyetemes Tudással.

Ezzel az intellektuális tudatossággal megértjük és megéljük, hogy az élet értelme a tudatosság kifejlődése az anyagban, vagyis az anyag Istenivé válása.
S ennek a folyamatnak igen jelentős fázisánál tartunk. Egyéni, felelősségteljes ráébredésre van szükségünk! Ráébredni arra, hogy Szellemi Létezők vagyunk, akik a tudatosság útját járják. Átnemesíteni az érzelmeinket, a gondolatainkat és bizony a testünket is.

Feladatunk megérteni a Kozmosz működését, az Egy Teremtő Logosz létezését[2], a középút mértékletességét, az önismeret útját járni, integrálni önmagunkba a magasabb és tisztább énminőségeket, megismerni, megérteni és élni a Szellemi Törvényeket, s ez az Út egy napon elvezet a megértéshez, a boldogsághoz, a mindentudáshoz és a felébredéshez.

Most pedig térjünk vissza anyagunkhoz.

És mi a Pillangó? A Pillangó a Szellemem. Az a részem, mely ismeri a Kozmosz Törvényét, Rendjét és Fejlődését. Tisztában van azzal, hogy Ő az Egység része, és ha bejárta saját tapasztalati útját Hazatér az Egységbe. (Ez azonban már egy Új Egység. Erről később részletesen.)
Ilyen megközelítéssel a mai pszichológiát inkább personológiának[3] kellene hívni, hiszen irányzatai, vizsgálati módszerei és gyógyító útjai a személyiséghez szólnak.

A Személyiség az egy életi létben gondolkodó, a születés és a halál közé bezárt, ego vezérelte ember. Halandó lényként tekint önmagára, aki kiszolgáltatott (a társadalomnak, a környezetnek, az időjárásnak, a kultúrának, a szülőknek, az iskoláknak, a minisztereknek, a főnököknek, …. és a sor végtelenül folytatható), és a „hatalmát[4]”, az életét a „képzett” orvosoknak, pszichológusoknak és a gyógyszereknek átadó ember.

Tehát a personológiára a „szűk látókörű” ember felfogása a jellemző. Ez a szemlélet bezár minket tudati kockájába, és fizikai, érzelmi és gondolati lénynek tekint minket.

Azonban most a Kozmosz változásával ennek a kockának is változni kell!
A Kozmoszban Rend van. Ennek a Rendnek az alaptulajdonsága, hogy folyamatosan mozog és tágul. A Kozmosz egy meghatározott Rend és Trend szerint fejlődik, melyet mi emberek rövid, egy életi létünkben nem is látunk át. A mi életünk egy röpke nanoszekundum[5] a Kozmosz idejében, és ez alatt 70-80 év alatt számunkra egyáltalán nem átlátható a Teljesség működése.

Azonban ha nyitottak vagyunk és merünk túllépni elődeink gondolkodásán, megkaphatjuk és megtapasztalhatjuk a Kozmosz Rendjét és Trendjét, és ráláthatunk az előttünk álló következő lépcsőfokra.

A „pszichológia” szó Alice Bailey[6] szerint azt jelenti, hogy a „lélek szava”.

A pszichológia szó része a „logosz”, amely szó szerint „igét” jelent. A mai pszichológia tudománynak fordítja, ami szintén igaz, de nem a mai ismeretünk tudománya van mögötte, hanem a Kozmosz tudása. Erre pedig a mai pszichológia nem is kíváncsi. S így az embert leválasztja Kozmikus eredetéről, s bezárja egy életi dobozába.

***************

[1] A Vízöntő-kör nevével ellentétben nem vizes (az a Halak volt), hanem levegős minőségű. Ide tartozik a kommunikáció, a gondolkodás és az értelem is. A Vízöntő-kor beköszöntével megjelentek a számítógépek, melyek mára már rendkívül gyorsak és helyettünk is gondolkodnak (pl. a GPS). A mobil telefonok elterjedése hatására (mindenkinek van legalább egy, de inkább kettő vagy három) azonnal tudunk kommunikálni. Minden rohan, felgyorsul, és közben elvesztjük önmagunkat.

[2] Aki NEM azonos azzal az Istennel, akit ma az egyház elénk állít!!!

[3] C.G. Jung terminológiájában a „persona” az álarc, maszk, melyet jelenleg mindannyian viselünk, és rendszeresen ezzel azonosítjuk magunkat. Semmi köze igazi önmagunkhoz.

[4] Hatalmam a saját életem irányítása. S az új tudatosság megközelítésével saját Énen és Létem megTEREMTÉSE! Senkinek és semminek nem vagyok kiszolgáltatva, de – azt, hogy ezt meg tudjam tapasztalni – ehhez „fel kell nőni”. Ami ugye – remélem gondolod, hogy – nem az életkor függvénye! Hanem annak, hogy hol tartom tudatom fókuszát. Mi az, amit elismerek valóságnak önmagam számára, és mi az, amit nem.

[5] Nanoszekundum → egy pillanat a Kozmosz „óráján”.

[6] Alice Bailey (1880-1949) a Tibeti Mester Djwal Khul médiuma volt. Bailey mintegy 24 könyvet írt kifejezetten médiumi úton, és ezzel a Vízöntő-kori tudás egyik legjelentősebb előfutára volt.
Viszonylag könnyen érthető formában adta át a fontos spirituális tanításokat, megalapította az Arcane Scholt, létrehozta a világmeditációk rendszerét, a „Jószándékú háromszögeinek” mozgalmát, és sorolhatnám tovább. Emellett könyveit (jogdíj nélkül) számos nyelvre lefordították. A teozófusok mellett Alice Bailey „fektette le” a modern ezotéria alapjait, nagyrészt neki köszönhető, hogy most itt tartunk. (Teozófia = Isteni Bölcsesség)
Ha te most megkérdezed mi köze az ezotériának a pszichológiához, én azt válaszolom, hogy
nagyon sok!
Leválasztottuk magunkat eredetünkről, s ezáltal hívtuk életre a mai pszichológia és pszichiátria tudományát. A megoldások nem a gyógyszerek és egyéb – a leválasztást erősítő – terápiák, hanem, hogy rátaláljunk az Új Rendbe. S emberként ez a feladatunk.
Ez azonban nem vissza a régihez – mint nagyon sok iskola és irányzat teszi –, mert nem a vissza az előre!
S – nem szeretnélek megbántani, ha érintve vagy akkor is kérlek, gondold át, amit írok – nem a nagy Magyarság tudatunk az út. A Kozmosz fejlődése túl van a mi öntudatunkon. Rend és Trend szerint fejlődik. S a kis ember lehet ebben társ, vagy állhat ellene, a Kozmosz fejlődését ez nem befolyásolja. Maga a kis emberke megtorpanhat, rosszabb esetben kieshet a fejlődésből, de az Egész esszenciájához és ritmusához nem fér még hozzá.
Persze eljön az idő, amikor igen, de az a lét már nem az emberi lét lesz, hanem egy sokkal magasabb tudatosság és létezés. S mi – jó esetben – errefelé tartunk.
A lecke végén Bailey munkásságára alapozott interjút ismertetek meg veled, a címe: Az Új Pszichológia.


Írj nekünk, Érdeklődj:

 

Foglalj helyet nálunk

%d blogger ezt szereti: