Gyógyító beszélgetés * házi dolgozat

(Spirituális Lélekgyógyász képzés, 2. szemeszter házi dolgozat:)

Hogyan van meg bennem a segítő 3 alapkövetelménye: empátia, feltétel nélküli elfogadás, hitelesség (kongruencia)?

A tanácsadó segítsége által megnyílik az emberek szíve önmaguk felé.

Kislányként minden vágyam az volt, hogy orvos legyek. Egy piros orvosi táska volt a kedvenc játékom. Meggyógyítottam a babáimat, a játék mackómat, a keljfeljancsit, a velem egyidős vizslánkat, aki hűen őrzött mikor a kertben játszottam, de a földben turkáló gilisztát és a katicabogarat is. Orvos nem lett belőlem, de ez így van jól. A modern orvoslás nem az a gyógyító munka, amit én tiszta szívvel, szeretettel tudnék gyakorolni. Nem a rám erőszakolt, megszabott, behatárolt, kötelező korlátok közé szorított gyógyításban hiszek. A   személytelen és gépies futószalag-orvoslás helyett az ember és lélekközpontú, megértő, befogadó és szeretetteli segítést és gyógyítást  támogatom.

Az életem többször nyújtotta felém a lehetőséget, hogy beteljesítsem gyermekkori vágyamat. A sorsom rendszerint másfelé terelt, talán nem voltam még felkészülve a feladatra. Elérkezett azonban az életszakaszom amikor végre lehetőségem adódott és minden, mindenki hozzásegített, hogy elinduljak azon az úton amin járnom kell. Hogy túl sok idő telt-e el, hogy életem derekán túljutva indulok, nem tudom. Egy azonban biztos. Soha nem éreztem még ezt a fajta erőt és elszántságot magamban, soha még így nem tolt egy biztos irányba az élet. Dobta a féltéglát és alaposan betalált. Rajta!

A feladat óriási. Önmagamat megtalálni, egységbe rendezni, harmóniát teremteni. Elfogadni a lényem minden apró részletét, elismerni minden múltbeli és jelenlegi cselekedetemet, tisztelni és megszeretni azt aki vagyok. Rálelni a mostra, a szépre, az egyensúlyra, a szeretetre. Felismerni, hogy MINDENNEK RÉSZE VAGYOK. Ha én harmóniában vagyok, képes vagyok másokat is a harmóniához segíteni. Ha magamat szeretem, képes vagyok másokat is rávezetni a szeretet képességére. Tudni mosolyogni ha fáj, elfogadni ha nem értek egyet és megérteni az ismeretlent. Tanult, bölcs, széles látókörű személy képes megfelelően átgondolt, célravezető tanácsot adni.  A jó meglátás, a személyre, egyéniségre szabott útmutatás csak úgy lehet célravezető, ha hiteles személytől származik.

Kemény munka ezt az utat járni, de a legszebb hivatás. A szeretet hivatása. Megmutatni a betegnek, hogy érheti el a testi-lelki egészséget. Segíteni, hogy talpra álljon, mosolyogni tudjon, élvezze az életet és szeresse önmagát, hogy így másokat is képes legyen szeretni.

Sokat tapasztaltam… Voltam ártatlan és bűnös. Voltam bántalmazott és bántottam. Sírtam, féltem, rettegtem és belehaltam. Voltam boldog, vidám és örömteli. Kaptam, adtam, nyertem, elvesztettem… Folyamatosan tanított az élet elviselni, elfogadni, megélni… és ez így megy ma is tovább. Tanulok. Tanulom saját magamat megismerni. Próbálok magamba látni, átérezni, feldolgozni, fellélegezni, jól lenni. Minden nap folytonos tapasztalás. Befelé figyelni, megélni az érzéseimet, átadni magam annak ami vagyok. Közben nyitott, éber,  tudatos ember maradni, nem csak szeretetet adni, hanem közvetíteni is mások felé és befogadni hogy átjárja a lényemet.

Sok tanulnivaló vár még rám. A feltétel nélküli elfogadás képességének elsajátítása fontos feladat számomra. Az elfogadás ne csak látszólag  mutatkozzék meg. Az ítélet nélküliség szívből kell hogy jöjjön. Létezik olyan ember, akit nem tudok feltételek nélkül elfogadni. Vajon meg kell tanulnom meglátni a belső gyermeket, az értéket azokban az emberekben is, akik csupán fanatizmusból ölnek, akik embertömegeket gyilkolnak meg egy meggyőződés, egy életszemlélet miatt? Vagy akik saját önző érdekük miatt fosztanak meg másokat életüktől, családjuktól, értékeiktől? Azokban is akik erőszaktevők, saját vérüket épp úgy leigázzák, mint embertársaikat?– talán igen. De talán az ilyen ember nem engem talál meg, mert nincs szüksége a segítségemre.

Aki segítséget kér, aki hozzám fordul, alapvetően meg akarja találni a harmóniát önmagában. Felismeri, hogy útmutatás nélkül nem képes rálelni az útjára. És egyedül ez a felismerés képes megnyitni a kapukat a feltétel nélküli elfogadás felé. Hogy csak a tiszta lelket, az ártatlan gyermeket, a segítségért kiáltót lássam.

Úgy érzem az empátia velem született tulajdonság. Már gyermekkorom óta érzékenyen érintett ha körülöttem szomorú, vigaszra szoruló társaim arcát láttam. Felfigyeltem a hangulati ingadozásokra és én voltam aki elsőként érdeklődött, meghallgatott, vigasztalt, átölelt. Megölelni, felemelni az elesettet, szeretetet adni annak, akinek szüksége van rá, éppúgy jóérzéssel tölt el, mint a felém áradó hála és elfogadás. Átérezni, átélni a lelkiállapotot, elképzelni, hogy min mehet keresztül az ember, ugyanakkor tudni kívülállóként értékelni a helyzetet, ítéletmentesnek lenni, fontos szempont számomra. Amikor megnyitom az együttérzés kapuját, a szívemből kiáradó érzések megmutatják a megoldás felé vezető utat.
A hitelességet az őszinteség, spontaneitás és az érzések, gondolatok tiszta átadása, kimutatása képes kialakítani. Ha az ember összhangban van önmagával, ismeri a hiányosságait, saját értékeit, kongruens, – egészet alkot. Azonban a tapasztalat, a gyakorlat, a tudás és tudatosság feltétele annak, hogy ne csak hitelesnek látszék az ember, hanem legyen is az. – A tapasztalat és a gyakorlat szüli a magabiztosságot, ami bölcsesség, megfontoltság, következetesség nélkül nem lehet hiteles. Mindemellett aki empatikus, elfogadó, szeretettel, megértéssel teli lélekkel, szívből jövő tiszta érzéseket közvetít a kliens felé, hitelességéről tesz tanúbizonyságot.

Mindez egyre bonyolultabb, összetettebb, de tudom hogy létezik egy tisztás ahova majd kiérek. Ahol rám várnak Ők. A segítségre szoruló „éndarabkáim”. És szavak nélkül is érteni fogom őket.

Az igaz,emberközpontú segítés, a tanácsadás szívből kell hogy jöjjön, de  intuitív módon is érkezhet. Meglátni, megérezni, hogy mire van szüksége a kliensnek. Elfogadni és megtalálni a benne élő gyermeket. A nyelvén beszélni, a gondolatait követni és megérteni amit mond, vagy mondani akar. Mosolyogni ha arra van szüksége, és elfogadóan meghallgatni. A figyelem, a megfelelő gesztusok, a nyitott kérdések rávezethetik a saját magában rejlő válaszokra. Azokra a megoldásokra, amiket nem képes önmagában megtalálni. Fontos, hogy kívül tudjak maradni. Megfelelő rálátással képes legyek az egyéniségéhez igazodó utat megmutatni. A nyitottsággal, kedvességgel bátorítást kap, hogy ki tudja mondani a mélyen eltemetett dolgokat is. A figyelmes, érthető, megfelelő tempójú kommunikáció nyugodtabbá, lazábbá teheti a kliens lelkiállapotát. A megfelelő hangszín, hangerősség és hanghordozás, gesztikuláció bizalomébresztő lehet.

Fontosnak tartom, hogy a tanácsadó megjelenése és a tanácsadás helyszíne ápolt, tiszta és nyugalmat árasztó legyen. Egy világos, melegséget sugárzó, kellemes légkör könnyebben megnyitja a zártabb, szorongóbb kliens lelkét. A terapeuta magabiztossága és pozitív kisugárzása elősegíti, hogy a kliens elfogadja és megbízhatónak tartsa az általa kiválasztott terapeutát, és képes legyen megnyílni. Sokat kell még fejlődnöm, de addig járom az utamat, míg meg nem találom a szolgálatot, amiért születtem.

„Minden ember egy magában álló sziget, a szó valódi értelmében,
és csak akkor emelhet hidakat más szigetek felé,
ha akar és tud is mindenekelőtt önmaga lenni.”
Carl Rogers

Ildikó * Spirituális Lélekgyógyász képzés, Padma csoport
2017. április

%d blogger ezt szereti: