Út az Igazságosság erényének magasabb minőségéig

Az Aura-Soma Tarot az Oda-Vissza utas tarot rendszere. A Nagy Arkánumokhoz rendelt plusz lapok segítenek nekünk kibontani azt, amit az eredeti paklikban 1 kártyában kellene meglátnunk. Vagyis nem új jelentést adnak, hanem segítenek árnyalni az egyes Nagy Arkánum lapokban rejlő minőségek szintjeit. Hiszen minden erénynek, tulajdonságnak van egy alacsony, ösztönös szinten megélt oldala, és egy magasabb szintje, mely már kapcsolódik az univerzális rendhez és törvényekhez. Ezen túlmenően nem csak a minőségek szintjeit tárja fel előttünk ez a rendszer, hanem megmutatja az utat, amin keresztül az alacsonyabb minőségekből eljuthatunk a magasabb minőségek felé.

Advent időszakában úgy vélem, hasznos minden olyan térkép vagy útmutatás, ami segít jobban megérteni, kibontani a négy nemes erényt, amelyet integrálnunk kell magunkba. Ezen írások mentén az egyes erények 1-1 aspektusával foglalkozunk. Leginkább azzal, amelyik megjelenhet bennünk ebben az időszakban. Egy másik aspektusát láthatjuk az egyes pilléreknek a színek olvasatában, és további rétegei is léteznek. Én most egyet ragadok meg ezek közül, remélve, hogy segíti majd a belső munkát.

Advent első hetének erénye, amivel dolgoznunk és fejleszteni kell önmagunkban, az Igazságosság erénye. Ehhez a pillérhez a 8. Nagy Arkánum – az Igazság lapja kapcsolódik.

Kiindulásként tekintve erre a lapra, Justitiat, az Igazságszolgáltatás Istennőjét láthatjuk a lapon, aki a kezében tartott mérleg és kard segítségével bírálja el tetteink súlyát. Szemei be vannak kötve, ezzel is utalva arra, hogy az igazság vak, vagyis nem származástól, kinézettől függ, hogy tetteink hogyan ítéltetnek meg.
Ez a lap képviseli az Igazság erényének legalacsonyabb állapotát bennünk. Ekkor az igazság megjelenését, fenntartását és felénk történő érvényesítését még kívülről várjuk. Azt szeretnénk, ha a személyes, egyéni igazságunk lenne mérvadó mindenki számára. Vagy legalábbis döntő helyzetekben a mi igazságunk kapna elismerést, és válna „egyetemes” igazsággá. Ez azt is hordozza, még ha tudat alatt is, de vágyunk arra, hogy az általunk elképzelt és felvázolt rend szerint legyen a világ, az események és környezetünk személyei elbírálva.

Alapvetően azonban el kell fogadnunk, hogy a világban minden embernek saját igazsága létezik. Ez pedig nem egy állandó igazság, hanem mozog minden nap. Változtatják egyéni igényeink, ösztönös vágyaink, elvárásaink és az aktuálisan megélt énképünk is. De ha elindulunk a tudatosság és fejlődés útján, és egyre magasabbra törünk a Szellemi szférák felé, annál inkább láthatjuk, hogy az emberi szinten még oly sok igazság szűkülni kezd, és egyetlen pontban találkozik. Vagyis az, ami nekünk rengeteg igazság az ember szintjén, mind találkozik és összeolvad a Szellemi törvények egyetemes igazságában.

Advent első hetén törekednünk kell arra, hogy ettől a személyes igazságtól elrugaszkodjunk, és magunkba engedjük azt az egyet, amit Kozmikus vagy Egyetemes Igazságnak nevezhetünk. Ennek az útnak a kiindulópontja a 8-as lap, és végső állomása a 86-os, az Igazság visszaútja lap.

Ezen a kártyán már ránézésre szembetűnnek változások, és teljesen más érzetet kelt bennünk ez a lap. Míg az odaút 8-as lapján egy trónuson ülő, mozdulatlan női alakot látunk, addig a visszaút kártyájában dinamika és mozgás van. Nincs trónus vagy emelvény, ami magasabb rangúnak állítja be az ott helyet foglaló személyt. Hanem egy dinamikát látunk. Eltűnt a mérleg, és maga az alak az, aki ezt a mérleg pozíciót elfoglalja. A kard elhelyezkedése is változott. Már nem a szívre mutat, hanem lefelé, egyfajta köztes utat megvilágítva számunkra.

Az első lapon még érezzük, hogy bár mindenkinek van igazsága, akkor is egy nagyobb nézőpontból méretünk meg minden pillanatban és életünk végén is. Itt még mi magunk is várunk egy kívülről érkező igazságosztásra (akárcsak a bíróságon). De a visszaútnál már nincs külvilág, nincs trónuson ülő bíráló. Csak mi magunk vagyunk, és a bennünk lüktető Egyetemes Igazság. Itt már nem várunk semmire, mert a folyamat során integráltuk magunkba a Kozmikus törvényeket, és tetteinket már ezek fényében válogatjuk meg. Nincs ösztönös vagy elvárásokkal telített cselekvés. A tiszta, egyetemes és univerzális elvek mentén lefolytatott élet van.

És ez milyen is? A Kozmikus rendben minden tettünknek meglesz a következménye. A karma törvénye magával hozza a dharma törvényét. Az első, hogy minden negatív tettünk ugyanolyan mértékű következményt hoz magával, mely valamikor visszaérkezik hozzánk. A dharma törvénye pedig majdnem ugyanez, csak a pozitív jótett oldaláról közelít. Vagyis minden jó cselekedetünk életre hív egy pozitív energiacsomagot, ami majd visszaáramlik hozzánk. Minden pillanatban dönthetünk arról, hogy melyik oldalt erősítjük.

Ezen felül az Egyetemes Igazság integrálása egy objektív állapotot eredményez. Amikor már nem személyes, szubjektív oldalról közelítem meg a dolgokat, hanem törekszem arra, hogy a szituációban résztvevő személyek igazságát is lássam. Olyan ez, mint amikor azt mondjuk, hogy lépj bele a másik cipőjébe. Akkor nem csak a cipőt próbálod fel, hanem az adott személy múltját, belső világát, családját, körülményeit, vágyait, igényeit, frusztrációit, nehézségeit is magadra veszed. Így, abban a cipőben már láthatod, hogy mennyire sokféle nézőpont létezik.

Összességében azt mondhatnánk, hogy az Igazság erényének fejlődési folyamatának kiinduló állapota az, amikor az igazságot még kintről várjuk. A megfejlődött, integrált erény pedig az, amikor már belsővé tettük az igazságot. Vagyis tetteinket mindig az Egyetemes Igazság nézőpontjából vizsgáljuk, és annak mentén cselekszünk. Ahogy a 86-os kártyán is látjuk, ez egy nagyon vékony kis utat eredményez a két véglet között, de nem lehetetlen rálelni.

Ezt a belső fejlődési folyamatot holnap fokról-fokra vizsgáljuk majd meg.

%d blogger ezt szereti: