Igazságosság, mint Egyetemes Törvény: Karma és Dharma

Létezik egy Isteni Rend, Egyetemes Törvény, ami áthatja világunkat. A ma élő ember jóllehet nincsen a Szellemi Törvényeknek tudatában, mégis érzi őket. Amikor jó erkölcsi érzékről, vagy igazságérzetről beszélünk, amikor mélyen belülről érezzük vagy „egyszerűen tudjuk”, hogy mi a helyes. Tehát él legtöbbünkben annak a belső iránytűnek az érzékelése, ami az Isteni Törvényre van hangolva.

Mindazonáltal, néha nem tudunk ennek a jó-érzésnek megfelelően cselekedni. Sőt! Ez valódi kihívást jelent, hiszen számos esetben nehézséget okoz összehangolnunk a belső iránytűnket a környezetünk igényeivel, vagy amit a társadalom elvár tőlünk. Sajnos az, hogy tekintettel vagyunk a környezetünk igényeire, még nem mentesít minket a Törvény alól.

Ahhoz, hogy helyre tudjon állni a Rend, akkor is, ha a belső iránytűre nem hallgattunk, vagy nem működik bennünk, külső segítséget kaptunk. Ez kollektíven hat minden létezőre. Ez a Karma törvénye.

A Karma Törvénye egy egyetemes kiegyenlítő erő. Gondoskodik róla, hogy kiegyenlítődjön az, amiben csorbát szenvedett az Isteni Rend. Mindannak, amit teszünk – helyeset és helytelent a Törvény szempontjából – keletkezik egy lenyomata a Szellemi Térben. Úgy is mondhatnánk, hogy lejegyzésre kerül. Helyes tetteinkért, gondolatainkért, érzelmeinkért Dharmát kapunk, helytelen működéseinkért pedig Karmát teremtünk. Bizony nem csak a tetteinkkel hatunk a világra, hanem gondolatainkkal, érzelmeinkkel is, ezért ennek megfelelően is mérettetünk.

Egy meghatározott pillanatban pedig, eljön a termelt Karmánk kiegyenlítésének a feladata. Ilyenkor visszaszáll ránk működéseink következménye. Ha a Törvényt erősítettük, pozitív hatás tér vissza ránk, ha a Törvénnyel szemben cselekedtünk, az Egyetemes Igazságosság kiegyenlítő hatását kell elszenvednünk. Mivel ez a dolgok Isteni Rendje, fontos lenne, hogy méltósággal fogadjuk és szenvedjük el tetteink következményét. Fontos hogy megtanuljuk beépíteni mindennapi hozzáállásunkba ezt a szemléletet. Rengeteg újabb Karma-termelést és szenvedést takaríthatunk meg ezzel. Tekintsünk úgy a jelen nehézségeire, mint a tegnap következményeire. Érezzük meg ezáltal a törvény működését, hogy feléledhessen belső iránytűnk! Belül, magunkban érezzük meg az Isteni Igazságosság valóságát.

A Törvény végtelenül igazságos. Ez azt jelenti, hogy minden kiegyenlítődésre kerül, ami Karmát vont maga után. A Törvény előtt mindenki egyenlő, mindenkire a rá vonatkozó mértékben hat. Senki nem bújhat el, nincsenek kivételezettek. Nem súlyosabb egyikünkkel, enyhébb másikunkkal. Egységes, egyenlően és mindig igazságosan ítél, létezésünk milyensége szerint. De!

Kevesen tudják, hogy a Karma alkudható! Nemes és érdemes élettel, nem csak Dharmát termelünk, hanem bizonyíthatjuk méltóságunkat bizonyos Karmikus terhek enyhítésére is. A megfelelő Szellemi Munkával pedig a Karma Ura, Anubisz Logosz elé járulhatunk, és kérhetjük Karmikus terheink enyhítését.  Oly mértékben, amilyenben azt a Törvény megengedi. Ez a gyakorlat a Szellemi Iskolában elsajátítható.

Az Igazságosság Adventi Pillérjének megvalósításával önmagunkban, a Tarot lapok által elénk tárt utat bejárva – melyeket előző írásainkban bemutattunk – összhangba kerülhetünk az Egyetemes Törvénnyel, a Karma Törvényével. Így nem teremtünk újabb karmát, és érett karmánk kiegyenlítését is nagymértékben meggyorsíthatjuk, támogathatjuk.

Nagyszerű lehetőség ez, mert életünk folyása könnyedebbé, kifinomultabbá válhat, feloldhatunk olyan lehetőségeket, amik eddig blokkolva voltak. Teljesen új életminőség élhető meg, amit most még el sem tudunk képzelni. Ami a legnagyszerűbb; közelebb kerülünk Szellemi Lényünkhöz, Lelkünkhöz! Ezzel pedig valódi csodákat hívunk életre létezésünkben, és nem is várt új dimenziók, lehetőségek tárháza nyílik meg előttünk!

Varga Ádám

%d blogger ezt szereti: