Kuthumi 12 aranyszabálya és a színek kapcsolata II. rész

Ebben a sorozatban Kuthumi 12 aranyszabályát és Goethe színrózsájának 12 színét próbálom analógiába állítani. Segítségül hívom a színek világát a 12 elv mélyebb megértéséhez, illetve integrálásához.

Az első rész itt olvasható.

2. Szeretet – Rózsaszín

A szeretet szabálya a feltétel nélküli szeretetet és önmagunk szeretetét tanítja. kuthumiKuthumi azt mondja fogadjuk el magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, engedjük meg magunknak, hogy emberek legyünk és megtanuljuk leckéinket, ezáltal tegyünk szert bölcsességre. Ehhez nagyon fontos, hogy tartsuk meg saját határainkat, és tartsuk tiszteletben mások határait is. Kuthumi Lady Nada Felemelkedett Mesterre utal ennél a törvénynél, aki segíthet a feltétel nélküli szeretet minőségének megértésében.

A helyes önelfogadáshoz fontos, hogy objekítven lássuk önmagunkat, úgy, hogy ne essünk se az egoisztikus önimádat, se az önítélkezés vermébe. A határok helyes meghúzása is egy nehéz önismereti feladat és szoros kapcsolatban van az objektivitással. Mindkettőnél fontos, hogy megtanuljuk észrevenni a minket érő benyomásokat, amelyek a tudattalanul megélt hétköznapokban alsó asztrális és alsó mentális szinten támadnak. A “nada” szanszkrit eredetű szó, jelentése „hang”, „szent hang”. A most említett benyomások, a velük való azonosulás és az így bennünk kialakuló reakciók, helytelen határokat húznak körénk.  Személyiségünk olyan építőkövei, melyek egyre jobban elzárnak a magasabb szféráktól, a “szent hangoktól”.

rózsaszínA színek közül a rózsaszín kapcsolódik a feltétel nélküli szeretethez. Három szinten hordozza ennek a minőségnek a leckéjét: elsődlegesen az anya-gyermek közötti feltétel nélküli szeretet formájában, másodlagosan: a bensőséges emberi kapcsolatokban (elfogadva a másikat hibáival együtt) és harmadlagosan: az emberiség szintű elfogadásban. A rózsaszín segít az önelfogadásban is.

Érdemes úgy is megvizsgálni ezt a színt, mint a vörös és a fehér keveréke, tehát a vörös halvány színe. A halvány színekről mindig azt mondjuk, hogy intenzív formában hordozzák az eredeti szín tulajdonságait, illetve a fehér hatására egy átalakítás és minőségi tisztulás is történik. Így lesz például a vörös agresszivitásából a rózsaszín feltétel nélküli szeretete.
A vörös színhez kapcsolt tulajdonságok közül jelen témánkkal analóg az objektivitás, önelfogadás, és a határok. Ha a hétköznapokban minket érő benyomásokra tudatossá válunk és törekszünk arra, hogy egyre kevésbé azonosuljunk velük, elkezdjük helyesen élni ezeket a minőségeket. Hiszen ez a lehatárolódás képességének egy magasabb szintje. A benyomások mindig valamelyik érzékszervünkön keresztül kapcsolódnak hozzánk és a legtöbb esetben már reakciót váltanak ki belőlünk.  Maga a reakció, egy bevésődés következménye, egy határ. e795e3a74352f3a1365edfda7a0dea63

Ha megtanuljuk felismerni a hétköznapok benyomásait, és nem azonosulni velük, akkor nem építjük tovább személyiségünk ketrecét, ami hamis határainkat jelenti. Lehetőség nyílik arra, hogy elérjen minket a “nada”, azaz a “szent hang”, Szellemi részeink sugallata. Az innen érkező benyomás az, amely azonosulásra érdemes. 

Ennek a folyamatnak a megértése elvezet minket az igaz önszeretethez és mások tiszteletéhez is. Azáltal, hogy az érzelmi, gondolati, cselekedetbeli reakcióinkat szabályozzuk, a tőlünk kiáradó benyomásokat tisztítjuk. Magunkat pedig megajándékozzuk az Eszenciánkhoz való kapcsolódás lehetőségével.

Varga Éva – 2018.01.30

 

%d blogger ezt szereti: