Kuthumi 12 aranyszabálya és a színek kapcsolata VII. rész

Kuthumi 12 aranyszabálya a színrózsa 12 színével analógiát alkot. Ahogy az kuthumiaranyszabályok életünkbe történő beépítése az emberi nemesedés  útja, úgy a színrózsa – ami minden színt rendszerbe foglal – a teljesség szimbóluma.

Ebben a szemléletben a kilencedik törvény amivel foglalkozunk a hűség, a hozzá kapcsolódó szín pedig a Kék.

9. Kék – hűség

A hűség legfontosabb aspektusa, az önmagunkhoz való hűség, mondja Kuthumi Mester. Ez alatt nem személyiségünket, szerepeinket, időlegesen felbukkanó vágyainkat érti, SLIDE8hanem a bennünk régóta várakozó, minket folyamatosan támogató LÉNYeghez való ragaszkodást. Lényünk nem csak a mostani életünkre, hanem minden eddigi és ezt követő életünkre is hűséget fogadott. Itt az idő, hogy viszonozzuk ezt.
A mai társadalomban figyelmünk kifelé irányuló, a minket érő benyomások tükrében a fókuszunk változó. Eszenciánk megismerése ebben a külvilágban lehetetlen. Folyamatosan át kell helyeznünk a fókuszt és meg kell tanulnunk befelé figyelni. Kezdetben ez nagyon nehéz. Arra számítunk, hogy csend és nyugalom vár ránk. Ekkor csalódunk, mert bizony először itt is a zajjal, a belső káosszal szembesülünk. A tudat irányítása, az elme lecsendesítése nehéz önismereti feladat.
A Kék szín, mint a felhő nélküli égbolt színe, a békés, zavaró gondolatok nélküli elme szimbóluma. Az elme, ha csendes, tiszta tükörként funkcionál a Szellemi részeink és a Személyiségünk között. Kommunikációs csatorna, eszköz, amely ha a fókuszt kintről befelé/felfelé irányítjuk eljuttatja hozzánk Lényünk sugallatát. Ez a figyelem, ami belső tengellyé válik, már nem függ a váltakozó érzésektől, gondolatoktól, nem engedi, hogy a külső körülmények, kísértések kibillentsenek egyensúlyunkból. A Kék szín rezgésében teljesen analóg ezekkel a minőségekkel, segít kioldani a feszültséget, a 36657c820c0bb4cfbc80654ca6dee84arossz irányú azonosulást, amely eltávolított a békétől. Az itt leírt folyamatok kívülről csendesnek tűnnek, de belülről kétirányú kommunikációt jelentenek, melyek az ima és a meditáció. Amikor imádkozunk mi beszélünk és Isten hallgat, a meditációban pedig mi hallgatunk és Isten beszél. Ebben az állapotban megtapasztalhatjuk a belső bizalmat és megismerhetjük valódi feladatainkat.
Kuthumi a hűség témánál említi az azokhoz való hűség fontosságát, akik segítséget kérnek tőlünk, ránk bízzák belső titkukat, sebezhetőségüket, azon aspektusaikat, melyeket másokkal nem szeretnének megosztani. Ez a bizalom kérdésköre. A színek nyelvén ez a kékben a hallgatás, a csendben maradás képessége.

A színek pszichésen úgy is segítségünkre lehetnek, hogy olvasunk róluk. „Ha a kékről olvasunk, kékké válunk.” – mondja Lilian Verner Bonds. Számomra ilyen Kék rezgés Reményik Sándor Béke című verse, melynek sorai segítenek megértenem és megélnem a most leírt témát.

Reményik Sándor: Béke

Valami furcsa összehangolódás,
Valami ritka rend –
Széthúzó erők erős egyensúlya,
Mély belső bizonyosság idebent – e982afdee27d8688d00dec789ec95d17
Bizonyosság arról, hogy élni jó,
Szenvedni elkerűlhetetlen,
Szeretni tisztán: megistenülés,
Meghalni szép –
S a Kifejezést meglelni mindezekhez,
Megtalálni a felséges Igét:
Az Igét mindezekhez:
A Béke ez.
Orkán ordíthat aztán odakünt,
Robbanhat ezer bomba: kárbament,
De kárt nem okozott.
Bent:
Csend.
A Béke itt kezdődik.
Bent:
Csend.
Isten hozott.

Varga Éva – 2018.08.17

%d blogger ezt szereti: