Számok egyetemes jelentése 5.

3 Hármas

Isten szeme

Az isteni szám és az életerő szimbóluma

Hagyományosan isteni szám, az isteni hármasság, mely nem csak a kereszténységben jelenik meg. A görög panteonban Zeusz, Poszeidon és Hádész osztozik a föld és az emberek feletti uralmon. Egyiptomban Ízisz, Ozirisz és Hórusz, a hindu istenek: Bráhmá, a  teremtő, Visnu, a megtartó, és Síva, a pusztító. Jellemző, hogy Isten szemét egy háromszög veszi körül.

triplegoddess

Legeredetibb formája a háromarcú holdistennő, a keletkezést, létezést és az elmúlást jelképező növekvő, teli és fogyó hold három fázisát teljesíti meg, egészében az idő örök kerete.

Számos néven tisztelték, és félték – a születés és a növekedés fehér istennője (növekvő hold), a szerelem és hadakozás vörös istennőjeként (telihold), és a halál és a mágia fekete istennője (fogyó hold). A kereszténységben Mária egyesíti magában a szűz, az anya és a királynő aspektusokat.

sors három istennője

A Hold arcának legismertebb képviselői közül a görög moirak: Klóthó, a Fonó – az élet fonalát fonja, Lakheszisz, a Mértékvevő – a fonál hosszát megszabja, és Atroposz, a Megkerülhetetlen – aki a fonalat elvágja. Ezen istennők hatalma még akkor is csorbíthatatlan, mikor az égben a férfias istenek átvették az uralmat, ítéletük előtt még Zeusznak is meg kellett hajolnia.

A hármas, azért is isteni szám, mert magába rejti az életerő titkát. Az egyes és a kettes az ősi kettősség, a férfi és a nő, a hármas e kettő egyesítéséből származik – minden újdonság az ellentétek egyesítéséből keletkezik harmadiknak (pl. apa + anya = gyermek, tézis + antitézis = szintézis. Az ősrobbanás óta semmi sem keletkezett a semmiből. Minden új megteremtéséhez az előzőhöz nyúlunk vissza, azokat egy új egységben egyesítjük.

A Tao te King – az ősi kínai bölcselet könyvében ezt írja: „Az Út szüli az egyet, az egy a kettőt, a kettő a hármat, a három a létezőket.” Ez az erő, ami új életet, bőséget teremt, mindig isteninek számított. A Tarot harmadik lapja az anyatermészetet ábrázolja, termékenységének gazdag szimbólumaival.

uralkodónő

A hármas szent szám a mágiában is fontos szerepet játszik, főként a szertartásokban. Az alkímia legendás megalapítója, a hermetikus törvényeket tartalmazó Smaragdtábla szerzője Hermész Triszmegisztosz – vagyis Háromszor nagy Hermész.

Delphoiben Püthia a jósnő, mindig háromlábú zsámolyon ült, ezen esett transzba, hogy Apolló isten megszólalhasson általa. Az esküket és az átkokat rendszerint háromszor kell kimondani, hogy hassanak. A hősnek három kívánsága lehet a mesében, háromszor találgathat, az ünnepeltet háromszor éljenzik, az árverésen a harmadszor leütés számít. Aki háromig sem tud számolni, az nem ért semmit.

Az egyes a megközelítés (férfias) impulzus, a kettes az elfogadásra való hajlandóság, és az emelő erő, a hármas az új sík, a következő fok kiindulási pontjaként ismét egyesé válik. Ebből adódik a misztikus 3=1 → keresztény Szentháromság szimbóluma, egy egész 3 lépésből áll.

Ha nem jön létre a kapcsolat, az 1-e s és a 2-es egyesülés nélkül áll egymás mellett, a 12-es számot kapjuk, ami a Tarotban az AKASZTOTT EMBER lapja – leállást, tehetetlenséget, döntésképtelenséget, a patthelyzet megragadt állapotát ábrázolja.

Az ember életútját ábrázoló archetipikus képekben mindig a harmadik lépés a döntő, ami elvezet az egészhez, az egységhez. A fejlődés a naivan egyszerűtől az összetetten és bonyolulton át a zseniálisan egyszerűig vezet. Kezdetben elvész az egység állapota → az ellentétek világába kerülünk, ahol meghasonlás vagy feszülés keletkezik, → ami elvezet a kiindulási helyzethez hasonló, de mégsem ugyanabba az állapotba.

A háromszög is szemléletesen mutatja, ha megakadunk, addig nem jutunk tovább, míg az első és második lehetőség között ingadozunk. A harmadik pont vezet el, önálló síkra, mindennek két oldala van. Az egészet akkor érti meg az ember, ha felismeri, hogy ez három, gyűjtőfogalom, ami egy párt egyesít.

A 3-as a születési számunkban magát az életerőt jelképezi. Érdemes megnézni, hogyan van bennünk jelen.

  • Reggelente, hogyan ébredsz? Energikusan vagy nehezedre esik felkeni?
  • Vannak olyan emberek az életedben, akikkel nem tudtál egy konfliktust megoldani? Valamiért még haragszol rájuk, és ez nincs tisztázva?
  • Hogyan reagálsz a nehézségekre? Várod, hogy megoldódjon vagy inkább a megoldást keresed?
  • Van legalább 20-30 olyan dolog, ami biztosan feltölt, és csak te kellesz hozzá, nem függ mástól?
  • Hogyan születtél? Koraszülötteknél, akik inkubátorba kerülnek probléma lehet az életerő áramlása.

Ha úgy érzed, hogy az életerőd nem megfelelően áramlik, használhatod ezeket a megerősítéseket: “ÉLNI AKAROK” “KIKÖVETELEM AZ ÉLETET” “MEGRAGADOK MINDEN ESÉLYT”

„Az élet viszontagságai ellen Isten három dolgot alkotott az embernek: reményt, alvást, nevetést. – Immanuel Kant

Erőss Anna önismereti tréner

2018.08.22.

 

%d blogger ezt szereti: