Számok egyetemes jelentése 6.

4 – Négyes

föld2_pixabay

A földi szám, a rend és az uralom szimbóluma

A négyes szám a látható világ szimbóluma. A négyessel jön létre a tér. A pont az egyet jelképezi, a két pontot összekötő vonal a kettest. Ha a vonalat két másikkal egészítjük ki, a háromszöggel egy síkot alkotunk. Négy háromszögből egy piramis hozható létre, ami már teret alkot.

Az ókori meggyőződés szerint isten a semmiből elsőként a négy elemet teremtette meg, azután ezekből szőtte és teremtett egész világot. Minden, ami létezik, a tűz, a föld, a levegő, és a víz keveréke. Az általunk ismert időbeli és térbeli rend száma. Az évet négy évszakra tagoljuk, a horizontot négy égtájra bontjuk, az életet négy szakaszra osztjuk: gyermek-, ifjú-, felnőtt- és öregkorra.

A kör az isteni féltekét jelképezi, a négyes – kereszt, négyzet vagy kocka alakjában is – a földit.  A kör négyszögesítése geometriailag is lehetetlen – szimbolikusan emberi eszközeinkkel nem tudjuk megteremteni a földön (négyzet) az ég vagy a tökéletesség (kör) valódi képmását.

kelta kereszt

A kör és a négyes találkozását megtaláljuk a kelta keresztben, ami a Nap járásának négy szent állomását szimbolizálja, emellett a négy holdfázisban, a hónapok eredeti rendjében, az adventi koszorúban, melyen négy gyertya a tökéletes kört osztja részekre.

A szakrális építészet teszi szemléletessé. Az ember már igen korán arra törekedett, hogy épületeivel az eget és a földet utánozza: a földi dolgok jelképére, a négyszögletes épületekre megpróbálta ráhelyezni az ég kupoláját.

Sok templom alaprajzában is látjuk ezt a szimbolikát. A római bazilika egy négyszögletű teremből – az emberek világából – és egy kelet felé tájolt, szomszédos félkörből, az apszisból áll, ide helyezték az istenképet. A keresztény bazilikában, ebből a félkörből lett az oltár tere, ahol az ablakon beszűrődő fény a láthatatlan Istent szimbolizálja.

A feszületen Krisztust három szöggel szegezik a négyest, és a földi dolgokat megtestesítő keresztre. → Az Isteni (a hármas) alá szállt a földibe (négyes), és magára vette a szenvedését.

Van egy kis gond a négyessel, mert ha az egy vagy egész (kör) valamennyi aspektusát megtestesíti, mégis a hármas az isteni szám, a negyedikkel valami várhatóan nincs rendben. Az alábbi csoportokban ez megjelenik: A három arkangyal (Michael, Gábriel, Rafael) mellett negyedikként különféle angyalokat neveznek meg, akik inkább a halál angyalának hírében állnak, mint a vezeklés és bűnhődés angyala, Uriel, aki az alvilágot őrzi. Goethe Faustjában ezt a szerepet Mefisztó veszi át. A Biblia által említett negyedik, apokaliptikus lovas a halál. A Szentháromság mellett a negyedik hely az ördögé. Ovidius négy korszakról ír, az arany-, ezüst- és a bronzkort nemesfémek szimbolizálják, a mi korszakunk a durva vaskor. Az egyiptomi hagyományban az isteni négyes ikrek: Ízisz, Ozirisz, Neftisz és Széth, aki a későbbi gonosz.

A négyes az isteni hármashoz képest „csak” földi, anyagi. Jung párhuzamba állítja a típustanával, az emberek a négy tudati funkcióból (asztrológiailag a négy elem) csak hármat bontakoztatnak ki, a negyedik eleinte fejletlen, és az élet második felében, a teljesség felé vezető úton döntő, bár nehezen megélhető.

A mesékben a király és a három fia alkotja ezt a négyest. Itt a legkisebb fiú lesz a győztes, aki elhozza apjának az élet vizet (vagy bármi nehezen elérhetőt), pedig ő a kigúnyolt, problematikus, ám a teljességet megteremtő negyedik.

A négyes uralkodó szám is. A király már az ókori Egyiptomban és Babilonban uralkodott a négy égtáj felett.  Ez jelenik meg a trónra lépés és a kardsuhintás szertartásában, mikor az uralkodó átveszi a birodalmát, a kardját a négy égtáj felé suhintja – jelzi uralmát a négy égtáj felett.

uralkodo

A Tarotban az URALKODÓ-hoz rendeli a négyest. Ő a megvalósító, aki a vágyakat (víz), az eszméket (levegő) és az elhatározásokat (tűz) tettekre (földi), valóra váltja. A lap emellett rendet, folytonosságot is jelképez – az idő és tér szerkezetét.

Az ember által alkotott dolgokat a négyes jelképezi. A természetben ezzel szemben a kerek formák vannak túlsúlyban. Az emberi építészethez a négyszögletű rajzokat használják, ma is városnegyedekről beszélünk, még ha kesze-kuszák is.

Hogyan is ismerjük fel magunkban ezt a földies számot? Alapvetően ez az a minőség, mely segít, hogy fizikai szinten megvalósítsunk. Egy ötlet a fejünkben születik meg, de konkrét, megfogható formában történik a megvalósulás. Mikor egy író fejében körvonalazódik egy történet, az még csak elméleti szinten van, a konkrét megvalósul fitikai (4-es) szinten maga a könyv, amit meg tudunk fogni, elolvasni.

  • Könnyen megvalósítod elképzeléseidet?
  • Szereted a rendet a rendszereket?
  • jellemző rád az analizálás?
  • A természetben könnyen ki tudsz kapcsolódni, relaxálni?
  • Türelmesen ki tudod várni, amig egy dolog lépésről – lépésre megvalósul?
  • Könnyen tudsz koncentrálni?

“Aki lábujjhegyen áll, nem áll sokáig.” LAO-CE

Erőss Anna önismereti tréner

2018.08.25.

%d blogger ezt szereti: