Számok egyetemes jelentése 8.

6 – Hatos

A tökéletes szám és az ellentétek egyesítése

Püthagorasz tökéletes számnak tekintette, mivel összege és szorzata az első három számnak: 1+2+3=6, és 1x2x3=6. Tökéletesnek számít a kör is, mely sugara hatszor mérhető rá s körvonalra. A hatszög oldalainak hossza pontosan megegyezik a köréje írt kör sugaráéval, az ideális építőelem, melyet a természetben is megtalálunk a méhek lépsejtje.

hatszög a természetben.png

A tökéletesség tükröződik a teremtésben is, a Biblia szerint 6 napig tartott. A hatágú csillag a kölcsönös áthatás és az ellentétek sikeres egyesítésének szimbóluma. A nagy ellentétpárok, a tűz és víz, a férfi és nő, a világosság és sötétség, a fent és lent szimbolizálják a poláris valóságot, és a lehetséges alternatívákat, melyeket választhatunk, vagy döntés híján ide-oda rángatnak minket.

                 hókristály       amulett48

A hatágú csillagot a keresztény Nyugaton az ég és a föld, a látható és láthatatlan, az isteni és a földi egymásba hatolásának szimbólumának tartották. Megjelenik az Isten és ember egyesülését megtestesítő Krisztus nevének első két betűjéből, χ (khi) és ρ (ró) betűkből álló monogramban is.

Krisztus monogram

A mágia a hexagramot Dávid pajzsának vagy Salamon pecsétjének nevezi, és rendkívül erőteljes szimbólumnak tekinti. A hatalom nem csak az ellentétek egyesítésében rejlik, inkább abban, hogy tökéletesen ötvözte a teremtés egészét, amit a hatágú csillag szimbolizál, és a négy elem egyesítésének a szimbóluma is.

ouroborosolomon

A Tarotban az ellentétek egyesítését a SZERETŐK lapja szemlélteti. Az angol és német nyelvben a hatos (Sechs/six) és a szex hangzásának hasonlósága a hatos szimbolikájának része. Az ellentétek súrlódás nem csak hőt termel, valami újat is alkot – a hatost termékeny számnak is tartják, írásjelét (6) egy belülről kifelé tartó mozdulatnak, ami létrehoz magából valamit.

szeretők

A hatos a tökéletes hetes alatt áll, ezért a bukott világ, a tökéletlenség száma, és az idő szimbóluma is. A babiloni csillagjósok, az asztrológia atyjai az évet 12 hónapra, a napot 12 kettősórára, az órát pedig egyenként 60 másodpercből álló hatvan percre.

Láthatjuk, mennyi mindenben a hatos, a tökéletességet jeleníti meg. Ennél a számnál megviszgálhatjuk önmagunk tökéletességét is. Isten saját képére formálva teremtett bennünket. Vajon, hogyan éljük meg Isteni tökéletességünket? Összekapcsolódva a “nagy egésszel”? Vagy esetleg fizikai síkon próbálunk tökéletesek lenni? A média ontja ránk a tökéletes árucikket, a tökéletes anya képet, tökéletes munkaerő képet, és még sorolhatnám. Igazából úgy vagyunk tökéletesek, ahogy vagyunk, de mi általában mindig akarunk valamit változtatni, hogy egy aktuális ideálnak megfeleljünk. Gondoljunk csak bele, vajon a méhek filozófálnak arról, hogy az a hatszög a kaptárjukban rendben van? Vagy egy hópihe morfondírozik arról, hogy a kristályszerkezete tökéletes? Érdemes megfigyelni, hogy a külső impulzusok, hogyan befolyásolnak minket, hogyan határozzák meg döntéseinket. Vajon tényleg az a fontos, ami kívülről jön? Vagy inkább egy kicsit elcsendesedünk, befelé figyelünk, és a valódi érték hangját hallgatjuk.

Erőss Anna önismereti tréner

2018.09.01.

%d blogger ezt szereti: