Számok egyetemes jelentése 10.

8  – Nyolcas

Az egyensúly, az igazságosság és a megújulás száma

Ahogy a nyolcadik nap egy új hét kezdete, úgy a hangskála nyolcadik hangja is visszatér a kezdő hangra – így jelképezi a nyolcas a magasabb szinten történő újrakezdést. A nyolcas a küszöb, a kapocs, a közvetítő egy magasabb szféra vagy világ felé. A nyolcágú csillag, a nyolcszög mutatja – a négyzet a földi dolgokat jelképezi, a kör az égi féltekét, így a nyolcszög egy afféle választóvonal a két világ között.

nyolcszög a körben

Sok templomban a négyzetből (föld) egy nyolcszög emelkedik a magasba, a fölötte lévő kupola (ég) felé. A négyszög és a kör között a nyolcszög a küszöb. A kereszténységben Krisztust szimbolizálja – a mindenekelőtt közvetítő Isten és az emberek között. Feltámadását a teremtés nyolcadik napjaként ünneplik, születését a nyolcágú betlehemi csillaggal jelzik. A biblia szerint Noé bárkájában nyolc ember vészelte át a vízözönt – az újrakezdés eszményének megtestesítője.

                           Firenze.Baptistry    Nagy Károly korona

Nagyon sok nyolcszögletű keresztelő medence a keresztények számára az örök életet szimbolizálja. A jelentős reneszánsz keresztelő kápolnák mind nyolcszögletűek.  A császár, népének szószólója Isten előtt, a nyolcszögletű oratórium ezt a különleges feladatot jelzi. A nyolcas már az ókorban is elérendő célnak számított. A megváltás felé vezető úton a léleknek hét szférán kell áthaladni, amíg az állócsillagok egét, Istenek lakhelyét eléri. A római Panthenonban a kör alakját fülkék osztják nyolc részre.

A két világ, ég és föld, e világ és túlvilág, az idő és az örökkévalóság közötti kapcsolat a fekvő nyolcasban, a lemniszkátában (∞) mutatkozik. Azt is mutatja, hogy a nyolcadik napnak nincs vége, Krisztus a hét nyolcadik napján támadt fel, megnyitva az emberiségnek az örökkévalóság kapuját.

   castel_del_monte_1  mosquee-al-aqsa  Spain 2003 6 Alhambra Palace (4)

Hennipolisz óegyiptomi termésmítoszában négy istenpár testesíti meg a kezdetet képező őserőket. A judaizmusban a születést követő nyolcadik napon kerül sor a körülmetélésre. A buddhizmus négy nemes igazságot ismer, ami a földi szenvedést írja le, és egy nemes, nyolcrétű ösvényt, mely az embert ettől a szenvedéstől megváltja. Az iszlám legdíszesebb mennyet szimbolizáló építményében, az Alhambra kupolája szintén nyolcszögletű, csakúgy, mint a jeruzsálemi Szikladóm.

                                       tarot_marseille_la_justice_arcane_viii_08   Tarot 11

A nyolcas már Püthagorasz korától az igazságosság száma – egyforma részekre bontható. Ezért találjuk hagyományosan a Tarot nyolcadik helyén, míg 1909-ben az átszámozott Rider a 11.-ik helyre szorította.

A germánoknál az ún. feme-törvényszék nyolc bíróból állt, a Nyolcakból vagy Becsületesekből, akiknek mindenki tisztelettel adózott.  Az igazságosságot sok nyelv a jobb(ik) oldallal kapcsolja össze, a német Recht, francia droit, angol right egyaránt jelent jogot és jobb oldalt. A jog gyakorlása a jobb, a tudatos oldal megnyilvánulása, feladata a jól átgondolt, becsületes és megindokolható döntés meghozása.

A nyolcasban a tudatra ébredés is megnyilvánul. Számos európai nyelvben az éjszaka és a nyolcas szavak között eltűnik az „n”, ami a tudattalan szimbolikájához tartozó nem tagadószóhoz tartozik.

  • német és holland              nacht    acht
  • angol                                  night     eight
  • francia                               nuit        huit
  • olasz                                   notte    otto
  • spanyol                              noche   ocho
  • portugál                             noite     oito
  • latin                                    nox        octus
  • svéd/norvég                       natt       atte

Így emlékszik vissza minden nyelv, hogy a nyolcas a „negatív N”-től megszabadított szimbóluma – az új napot, és a felébredt tudatot testesíti meg.

A nyolcassal ismét egy teljesen más és még összetettebb minőséget kaptunk. A tudat felébresztése a mai világban is lehetséges, az ősi bölcsességek tartalmazzák ezt a tudást, egyre jobban hozzáférhetőek, és akik készen állnak rá, azok ma is megkapják az utat ehhez a lehetőséghez.

A nyolcast a hétköznapokban a pénzzel kapcsoljuk össze. Alapvetően a nyolcas a betakarítás időszaka. Mindaz, amit az elmúlt 7 évben tettünk, vagy épp elmulasztottunk, ezek eredményeit aratjuk le. Mikor 8-as van a születési számunkban megnézhetjük, hogyan állunk a bennünk élő Igazsággal – mely az Isteni rendet képviseli, ehhez igazodik. Elsősorban, hogyan vannak meg bennünk az Isteni erények, mint a szeretet, elfogadás, odaadás, szolgálat, önfegyelem, ítéletmentesség, szorgalom, kitartás, türelem. Mindennapi szinten hányszor tudjuk ezeket az erényeket megélni, eszerint cselekedni, és élni. Vagy esetleg hányszor van, hogy pont az ellenkezőjét éljük meg, dühösek vagyunk, elvárunk, türelmetlenek vagyunk, kritizálunk, azonnal akarunk mindent, feszültek leszünk, ha várni kell, ha a másik nem érti, mit akarunk.

Erőss Anna önismereti tréner

2018.09.07.

 

 

 

 

%d blogger ezt szereti: