Célkeresztben a szemléletváltás

Bármibe is fogjunk, fontos meghatározni az azzal kapcsolatos célunkat. Legyen az egy csoportfoglalkozás, egy terápia, egy egyéni út, vagy egy hosszabb-rövidebb iskola, ahová beiratkozunk.

45d8b23ac26b834008d1419374cd73afEzért fontos arról is beszélni, hogy mi Iskolánk célja. Mit szeretne diákjainak adni, náluk elérni, és ennek mi a mögöttes hajtóereje?

Célunk egy szóval a szemléletváltás. Egy az eddigieknél tágabb nézőpont, egy „másként látás” átadása. Miben és hogyan szeretnénk elérni ezt? Az egyetemes, szellemi törvényekre támaszkodva és a hozzájuk kapcsolódó módszerek bemutatásával és feldolgozásával.

A mai világban a személyiségfejlesztés, az önbizalomnövelés, az egyéni érdekek elérése az elsődleges társadalmi cél. Mert mindenki megérdemli, hogy ő legyen a világ közepe és megkapjon mindent, amire vágyik. Mi nem ebből az irányból közelítjük meg a fejlődést.

Amivel hétköznapjainkban azonosítjuk magunkat az a személyiségünk, amely fizikai testünk, érzelmeink, gondolataink, reakcióink, viselkedésünk csomagja. Általában ezt csinosítjuk, erősítjük, mert azt gondoljuk, hogy rajta keresztül tudunk érvényesülni. A jelenleg működő világban ez így is van. Mindez azonban egy szűk keretekbe zárt születéstől halálig tartó időszak. Az ember egyéleti léte a tényleges létnek egy nagyon parányi töredéke.

Bár sokat foglalkozunk a személyiséggel, de a fejlődés középpontjában a tudat áll. Az ősi bölcseletek mind arról szólnak, hogy az élet(ek) valódi célja a tudat fejlődése, az öntudatra ébredés. Mondhatnánk erre, hogy mi már öntudatunkra vagyunk ébredve, mert a tudatot az értelemmel, vagy az intelligenciával azonosítjuk. Mi magunk minden pillanatban az gondolatainkkal, érzéseinkkel, mások véleményével azonosulunk. De ezek egyike sem a tudat.

Maga az ember a tudatfejlődésnek egy szintje, lépcsőfoka, de semmiképpen nem a végső célja. Személyiségünk pedig egy tudathordozó eszköz, amit nem saját céljai miatt kell fejleszteni, vagy megerősíteni, hanem a Lelki-Szellemi minőségeink megnyilvánításához kell tisztítani, összehangolni.

Jelenleg horizontális szinten éljük az életünket, feladatunk csak annyi, hogy szemléletünket vertikálisra, függőlegesre állítsuk, ami túllát az egyéleti életen, egyéni célokon, a fizikai síkon. Ebben a megváltozott szemléletben multidimenzionális lényként tekintünk önmagunkra. Ehhez meg kell ismerni a többdimenziós létezésünket és meg kell értenünk ebben helyünket és a fejlődésünk útját.

A holisztikus szemléleteknél találkozhatunk a TEST-LÉLEK-SZELLEM hármas fogalmával. Ez a hármasság valójában egy minimum 7 dimenziós ábrázolás. A TEST alatt fizikai, érzelmi és gondolati részeinket értjük 3-4-5 dimenzió (halandó részeink), a LÉLEK az 5-6. dimenzióhoz, a SZELLEM pedig a 7. dimenzióhoz tartozik. Ezen túl a  8-9. dimenzió a Monád otthona, melyet Isteni Szikrának hívnak.

„Ahány ember a Földön, annyi Isten az égben.” – mondja H. P. Blavatsky utalva ezzel arra, hogy minden embernek megvan a maga Monádja. A Monád öntudat egység. Minden Monádban ott van a tudatosság lehetősége, és mindenkiben ott a saját Monádja. Hozzá közvetlenül kapcsolódni a jelen sűrű fizikai szinten nem tudunk. Ez nem hiba, hanem egy fejlődési szint. De ismernünk kell létét, helyét, hogy törekvéseinkkel jó irányba haladjunk.

bc01f6d1c6fc6b272cd5b948d3aeaec6Világunkban egyszerre több fejlődési szint van jelen, mint a tudat fejlődésének egy-egy megnyilvánulása. A legsűrűbb fizikai szinten a tudat az ásványi formában van jelen. Következő szintje a növényi (fizikai-emócionális), állati (fizikai-emocionális-gondolati) tudatformák. Ezt követi az ember (fizikai-emócionális-gondolati-kauzális), amelyen túl a tudat fejlődése tovább folytatódik a következő dimenziókban. Mire a tudat elér az emberi szintre nagyon hosszú utat jár be, rengeteg idő alatt. Mindez a fejlődési folyamat a Naprendszerünkben történik. De Naprendszerünk is egy Galaktikus Család tagja, ahol további fejlődési folyamatok mennek végbe.A minket körülvevő, és bennünket átitató Dimenziókban Kozmikus Rend uralkodik, amely nem csak az emberi tudat fejlődésére szolgál, hanem a benne létező Bolygók, Csillagok mint élő lények szintén a fejlődés útját járják.

Ebben a kollektív folyamatban a tudat tényleges fejlődéséhez nagyon fontos az egyéni törekvés, önismereti munka lépésről lépésre haladva. A ma emberének a következő “cél” a tudatfejlődés szempontjából a Lélekkel átitatott Személyiség elérése, azaz a hétköznapi életünk olyan megélése, amelynek minden pillanatában Lelkünk Akarata szerint élünk, amikor tudjuk, hogy milyen feladattal születtünk le a Földre és annak megvalósítása felé törekszünk. Jelenleg a Ki vagyok én valójában? – kérdést általánosságban valamilyen krízis váltja ki. Ekkor lép az ember a keresés útjára (még csak keres). Azonban, ha ez a pillanat eljön az életünkben nagyon szerencsések vagyunk. A felhalmozódott karmák terhe miatt sokan élik le úgy életüket (vagy akár több életet is), hogy nem adatik meg számukra az önmagukon való belső munka. Éppen ezért legyünk hálásak, hogy itt lehetünk, és van módunk önmagunkon dolgozni. Mi törekszünk ehhez csoportteret adni, ami biztonságot, erőt, segítséget tud nyújtani az egyéni folyamatainkhoz.

https://omniverzum.com/kepzesek/

%d blogger ezt szereti: