Vízöntő-kor

Szeretném megmutatni Neked azt az energetikai hátteret, melyben élünk. Ez alól az energia alól nem tudjuk kivonni magunkat. Minden szinten áthat, átjár és áramlik felénk a Vízöntő-kor energiája.
Ezt lélegezzük be, ez hatja át sejtjeinket, érzelmeinket és tudatunkat is.
Kötődhetünk és ragaszkodhatunk a letűnőben lévő (Halak-kori) energiákhoz, de azok már csak visszahúznak minket, és nem szolgálják a jelen időket.

A Vízöntő-kor, – mely a következő 2160 évben meghatározza az emberi evolúciót és fejlődést, – kezdőpontjáról megoszlanak a vélemények, általában 1950 és 1999 közé teszik.
Samael Aun Weor Mester pontosan megadja a dátumot: 1962. február 4. 14 és 15 óra között.

vizonto-kor

Miért pont ekkor? Mert ha megnézed ennek az időpontnak a horoszkóp ábráját láthatod, hogy ekkor a Bolygók felsorakoztak a Vízöntő-jegye előtt, hogy köszöntsék az Új Kor beköszöntét.

A Naprendszer és a Föld körciklusokban fejlődik. Egy kör, vagyis Világév 25.920 év, egy Világhónap pedig kb. 2.160 évig tart.

Mára Naprendszerünk és a Föld is egy új fejlődési ciklusban tartózkodik, a Vízöntőben.

A fejlődés köre Világhónaponként emelkedik. Ez alatt az idő alatt egy korszakon (kozmikus állatövi jegyen, vagyis Szellemi Energián) halad át Naprendszerünk a Földdel együtt. Ekkor ennek az állatövi jegynek az energiája és üzenete árasztja el a Földet és az emberiséget.

cd9ae2855d0988006415933ddfb37347» K.e. 2370 – K.e. 210 -ig a KOS korszakában éltünk. Ekkor jelentek meg a harcos szentek. Ez az Ószövetség időszaka.
S utolsó éveiben adta oda magát a világnak Buddha (Gautama Sziddhárta herceg), aki már a változás szelét képviselte, a kifelé forduló, harcias szellemből, a befelé figyelő és elmélkedő utat mutatva nekünk.
Nagy harcos volt, aki önmagát győzte le. (És ez nekünk is bizony feladatunk.)

jezus

» Aztán K.e. 210 – K.u. 1950 (1999?) a Halak időciklusa VOLT.
Krisztus hozta el tisztán ezt a minőséget az emberiségnek. Az előző időszak tradíciója “elúszott”, és az Újszövetséget kaptuk. Ekkor figyelmünket felfelé emeltük Istenhez, s a templomokban és az egyházban kerestük a megváltást. És ez akkor jó és helyénvaló volt.
Jézus másként harcolt mint Buddha. Ő az Önmegváltás és a Transzfiguráció útját mutatta meg azoknak, akik Tanítványai kívánnak lenni. (Nem a mai egyházi és vallási tanításról beszélek!!)

» 1962. február 4-én – beléptünk a következő evolúciós ciklusba, amely a
Vízöntő-kor. Ez ismét új minőségeket, tudást, hitet és fejlődési lehetőséget hoz az emberiségnek. S új szövetséget kötünk Istennel, ez pedig a Szellemi-szövetség.
A Szellemi-szövetség a Vízöntő-kori ember szövetsége saját Szellemi Esszenciájával és Istennel.

Jelenleg a negatív érzelmek (félelem, harag, düh, gyűlölködés, neheztelés, stb…) és a tudatlanság a legkomolyabb akadályai az evolúciónak!
Kérlek, gondolkozz el ezen …

keysA Vízöntő-korban az intellektuális tudatosság (levegős jegy, kreatív tudatosság) fejlesztése a cél. A jelenlegi szintünkön erre nem lehetünk büszkék.
Ez az intellektuális tudatosság NEM egyenlő a diplomák számával. Sokkal inkább az Egyetemes Tudás ismeretével és élésével. (A tudás gyakorlati életbe való átültetése, a tudatos mindennapok megélése, a tudati fókusz, az önnevelés és az önemlékezés képezik ezen alapokat.)

Ezzel az intellektuális tudatossággal megértjük és megéljük, hogy az élet értelme a tudatosság kifejlődése az anyagban, másként az anyag Istenivé válása.
S ennek a folyamatnak igen jelentős fázisánál tartunk. Egyéni, felelősségteljes ráébredésre van szükségünk! Ráébredni arra, hogy bennünk van a Szellemi Létezés lehetőse, akiknek a tudatosság útját kell járniuk. Átnemesíteni az érzelmeinket, a gondolatainkat és bizony a testünket is.

Feladatunk megérteni a Kozmosz működését, az Egy Teremtő Logosz létezését[1], a középút mértékletességét, az önismeret útját járni, integrálni önmagunkba a magasabb és tisztább minőségeket, megsemmisíteni a pszichikai éneket, megismerni, megérteni és élni a Szellemi Törvényeket (hogy  csak a legfontosabbakat említsem), s ez az Út egy napon elvezet a megértéshez, a boldogsághoz, a mindentudáshoz és a felébredéshez. Vagyis Szellemi Lényünk inkarnációjához testünkben.

imazaszloÜdvözöllek:
Steinmüller Csilla Magdolna
spirituális tanító, omnipszichológus
átírva: 2018. november 30.


dziewczynka-jedzie-na-rowerze-gify-animowaneOmnipszichológia webináriumi képzést indítok, hogy tudatosan támogassam a Vízöntő-kori kreatív tudatosság fejlődését.

Várom érdeklődésedet és jelentkezésedet:

 

Üdv:
Steinmüller Csilla Magdolna

%d blogger ezt szereti: