A Bölcsesség erénye és a színek

Advent negyedik hetét a legtitokzatosabb időszaknak tekintik, melyben az ember a szellemvilág küszöbéhez érkezik és észrevétlenül a küszöb-őr elé lép. Ennek a hétnek az egyik legfontosabb feladata ezt a találkozást tudatosítani. A küszöb őre elveszett kozmikus emlékeinket ébreszti fel bennünk, méghozzá úgy, hogy tetteink objektív következményeit mutatja meg. Ahhoz, hogy ezt a megfelelő belső állapotban tudjuk fogadni szükség volt az előző három erény megszerzésére.

Magunkra vagyunk hagyva, a Nap ereje is – mely a Szellem szimbóluma – ilyenkor a leggyengébb. A belső fejlődés bizonyos szempontból és egy ponton túl magányos út, ezt tükrözi számunkra ez a hét. Megmérettetünk, hogy képesek vagyunk-e a teljes felelősségvállalásra, önmagunkért, szellemi eszenciánkért.

Így mélyen és őszintén tud megtörténni az elmúlt évvel kapcsolatos számvetés. A négy erény birtokában láthatunk rá tisztán a bennünk működő ellen-erőkre, és csak velük tudunk ennek terhét viselve elindulni az igazi úton. Azért „veszítjük el” ebben az időszakban a külső és a kozmikus segítségeinket is, hogy önmagunk lelki-ereje stabilizálódjon.

02Az Aura Soma rendszerében a bölcsesség erényének Főpapnő „odaút” Tarot lapjához tartozó eszencia üveg Kék/Kék színű. Béke üvegnek hívják. A kék szín hideget, magányt szimbolizál, negatív megélésében. De a csend, a befelé fordulás és a nyugalom színe is, egy olyan lehatárolás, amely azonosulásmentessé tesz minket és felébreszti belső hallásunkat. Az egyedüllét, a mély megértés lehetőségét hordozza magában.

A kék az átlépés színe is. Nem csak élet és halál között, hanem bármely életünkben megjelenő korszakváltás a kékkel analóg, ahol az átlépés csak a megértéssel tud megtörténni. Ha esetleg eddig a héten magányosnak, depresszívnek éreztük magunkat, a világ ridegnek tűnt, tudatosítsuk, hogy a kék egy alacsonyabb megélésében mozogtunk. Törekedjünk a felismerések megértésére, az önvádaskodás elkerülésére és keressük a csend szépségét. A kapuban állunk, ahol a fátyol fellebbenhet, és kapcsolatba kerülhetünk Esszenciánkkal.

„Valami furcsa összehangolódás,
Valami ritka rend –
Széthúzó erők erős egyensúlya,
Mély belső bizonyosság idebent –
Bizonyosság arról, hogy élni jó,
Szenvedni elkerülhetetlen,
Szeretni tisztán: megistenülés,
Meghalni szép –
S a Kifejezést meglelni mindezekhez,
Megtalálni a felséges Igét:
Az Igét mindezekhez:
A Béke ez.
Orkán ordíthat aztán odakünt,
Robbanhat ezer bomba: kárba ment,
De kárt nem okozott.
Bent:
Csend.
A Béke itt kezdődik.
Bent:
Csend.
Isten hozott.”

bolcsAmikor ez a megértés, az átlépés és kapcsolódás megtörténik, akkor elérkezünk a Főpapnő „visszaút” lapjához. Eszencia üvegének színe Vörös/Rózsaszín. Itt eddigi utunk, belső folyamataink teljes elfogadásának szimbolikus színeként jelenik meg a rózsaszín. A fátyol a megbocsátás nélkül nem lebben fel. A vörös szín legmagasabb aspektusában az újjászületés, a felébredés erejét hordozza magában. A Tarot lapon a Főpapnő az életfán áll, ami nem csak az út mellett való elköteleződésre utal, hanem annak tisztánlátását is jelzi. A kékre szükség volt az átkelésre, a vörös pedig ez után segít elengedni azokat a részeinket, amelyek már nem szolgálják tovább utunkat. A rózsaszín erejével képessé válunk feltétel nélkül odaadni magunkat Szellemi minőségünknek, Lényünknek.

Az üveg alapszíne vörös, amely életerőt, energiát, szenvedélyt ad az új spirálon való folytatáshoz.

80.jpgÍgy érkezünk el Advent végén majd a belső fény megszületéséhez, melyet Jézus születésének története szimbolizál. Az Aura Soma rendszerben Krisztus üvege Tiszta/Vörös színű, a két szín összekeveréséből rózsaszínt kapunk. Láthatjuk, hogy a Főpapnő visszaútjához tartozó üveg színei sok hasonlóságot mutatnak a Krisztus üveggel, ami a földi síkra (vörös) vetülő fényt (fehér v. tiszta), az emberben inkarnált Krisztust hordozza magában.

Az elmúlt időszakban meg kellett találnunk az egyensúlyt az anyagi javakhoz, élvezetekhez való ragaszkodás és a fényhez történő visszatérés vágya között. Így a megértésen túl képessé válunk megélni magunkban azt, hogy emberként hidak vagyunk ég és föld között, és ennek felelősségét felvállalni gondolatban, szóban és cselekedetben egyaránt.

Varga Éva

Vers: Reményik Sándor – Béke

%d blogger ezt szereti: