Napi Teozófiai gondolatok – Január * Önbizalom

A Szellemi tanok aktiválják a magasabb szintű mentális testet, mert kiemelnek a megrögzött, ismétlődő gondolati pörgésből, eltávolítanak az érzelmi drámáktól, és nem mellesleg olyan igazságmagokat ültetnek el bennünk, ami Szellemi fejlődésünket is segíti.

Az alább megosztott idézetek forrása: Katherine A. Beechey – Napi meditációk, Kivonatok a bölcsesség Mestereinek leveleiből című mű.
Forrás elérhetősége: Magyar Teozófiai Társulat – Napi meditációk

Szánj magadra minden nap egy kis időt, és elmélkedj az adott nap gondolatain, így pallérozva elmédet és Szellemedet a tudatos fejlődés útján!

Bevezetés az idézetekhez:
“Mindazoknak, akik tanulmányozták a Bölcsesség Mestereinek nyilvánosságra hozott leveleit, fel kellett ismerniük, hogy a bennük levő útmutatások és utasítások sokkal általánosabban használhatók, mint egyetlen személynek vagy tanítványnak címzett levelek. A következő idézet-összeállítás elkészítésekor elsősorban olyanokat kerestem, ami személyes meditációs céljaimat szolgálta. Ez után ébredt bennem vágy arra, hogy megosszam ezt egy barátommal. Most örömmel veszem tudomásul, hogy lehetőséget kaptam baráti köröm kibővítésére azzal, hogy megoszthatom ezeket mindazokkal, akik rá akarnak lépni a Szentség Ösvényére, ami a Bölcsesség Mesterei iránt érzett odaadás mentén vezet.”

JANUÁR * ÖNBIZALOM

Kényszerítsd bármelyikét a „Mestereknek”, akit éppen választottál; végezz jó munkát az ő nevében és az emberiség iránti szeretetből; légy tiszta és eltökélt az igazság útján (amint azt a mi szabályaink előírják); légy becsületes és önzetlen; felejtsd el Énedet csak azért, hogy a mások javát tartsd eszedben – s akkor kényszeríteni fogod azt a „Mestert”, hogy elfogadjon.
Kuthumi Mester

01. 01. A földi élet útja sok harc és megpróbáltatás között vezet, de aki semmit sem tesz, hogy legyőzze azokat, nem várhat diadalt.  * Morya Mester

01. 02. Először magadon kell segítened, és ha ezt megtetted, hamarosan más segítség is érkezik.  * Kuthumi Mester

01. 03. Próbáld. Keress, és találni fogsz. Kérj, és megadatik Neked. * Serapis Mester

01. 04. Én közelebb kerülhetek hozzád, de neked megtisztult szíveddel és mindjobban fejlődő akaratoddal kell vonzanod engem. Mint a mágnes, az Adeptus is vonzásait követi.  * Kuthumi Mester

01. 05. Mi nem „kívánunk passzív elmét”, hanem ellenkezőleg, éppen a legaktívabbakat keressük, akik ha egyszer a helyes nyomra bukkantak, el is tudnak érni valamit.  * Kuthumi Mester

01. 06. Egy szót mondhatunk csak minden igyekvőnek: PRÓBÁLD.  * Kuthumi Mester

01. 07. Vess egészséges magvakat, és válaszd meg jól a talajt, s a jövendő váratlan aratásokkal jutalmaz meg téged. * Serapis Mester

01. 08. Próbáld meg, próbáld – próbáld! Ő (Maha Sahib) mondja ezt. * Serapis Mester

01. 09. Mindig bölcsebb, ha dolgozunk, és kényszerítjük az események áramlását, mintha csak az időre várunk. * Kuthumi Mester

01. 10. A te életed könyvének számtalan lapja megíratlan még, tiszta és sima mind mostanig. Fajod és korod gyermeke, ragadd meg a gyémánt-tollat és írd tele azokat nemes tettek, jól eltöltött napok és szent törekvéssel teli évek történetével. Így utad mindig fölfelé fog tartani a szellemi tudat magasabb szintjei felé. * Kuthumi Mester

01. 11. Légy türelmes és bizakodó, fáradhatatlan munkása a szent Testvériségnek! Dolgozz tovább és fáradozz saját belátásod szerint, mert az önbizalom a siker egyik legfontosabb tényezője. * Serapis Mester

01. 12. Vakok azok, akik csak néznek, de nem látnak. Karmájuk megszövetett. De ugyan milyen Mester segíthet, vagy köteles segíteni azon, aki nem hajlandó önmagán segíteni. * Morya Mester

01. 13. Aki keres bennünket, az meg is talál. PRÓBÁLD MEG. * Serapis Mester

01. 14. Én nem tehetek semmit, ha te nem segítesz azzal, hogy segítesz önmagadon. Próbáld megérteni, hogy az okkultizmusban sem visszalépni, sem megállni nem lehet. Szakadék nyílik minden előre megtett lépés mögött. * Kuthumi Mester

01. 15. Azok, akik igazán tanulni kívánnak, hagyjanak el mindent, és jöjjenek hozzánk ahelyett, hogy azt kérnék, vagy azt várnák, hogy mi menjünk hozzájuk.  * Kuthumi Mester

01. 16. Minden lépés, amit valaki felénk tesz, arra kényszerít, hogy mi is tegyünk egyet feléje. * Kuthumi Mester

01. 17. Mert aki idővel meg akarja oldani a makrokozmikus világ nagy problémáját és szemtől-szembe akarja legyőzni az őrt, így erőszakkal foglalván el a küszöböt, amely mögött a természet legrejtettebb titkai vannak elrejtve, annak először ki kell próbálni akaraterejének erősségét, a rendíthetetlen elhatározást, hogy sikert arat. Így napfényre hozván Atmájának és legmagasabb értelmének minden rejtett mentális képességét, meg kell közelítenie az Ember Természetének problémáit és először saját szívének titkait kell megoldania. * Serapis Mester

01. 18. Vesd tehát magad a kockát az Igazság ölébe és sose tarts attól, hogy válasza más is lehet, mint tökéletesen igaz. * Kuthumi Mester

01. 19. Ha az ember állandóan azt érzi, hogy teljesen valamely Istenségtől függ, amelyet a hatalom egyedüli forrásának tekint, elveszíti minden önbizalmát és mindent, ami tevékenységre és kezdeményezésre sarkallhatná. Azzal kezdte, hogy atyát és vezetőt teremtett magának, kisfiúvá vált és az is marad késő öregségéig elvárva, hogy életének legapróbb és legnagyobb eseményeiben egyaránt kézenfogva vezessék. * Kuthumi Mester

01. 20. Saját jövőd megformálása a saját kezedben van…és minden nap szőheted szövetét. * Kuthumi Mester

01. 21. Mi sohasem irányítjuk cseláinkat (még a leghaladottabbakat sem), előre sem figyelmeztetjük őket, hanem hagyjuk, hogy a maguk teremtette okok hatásai, jobb tapasztalatokra tanítsák őket. * Kuthumi Mester

01. 22. Használd intuíciódat, veledszületett képességeidet; próbálkozz és célodat eléred. * Serapis Mester

01. 23. Hogy valakit tanítványnak elfogadok-e, az nem az én személyes akaratomtól függ. Ez csak az illető személyes érdemének és ezirányú erőfeszítéseinek eredménye lehet. * Kuthumi Mester

01. 24. Ha megkívánnám, hogy ezt vagy azt tedd ahelyett, hogy egyszerűen csak tanácsolnám, én volnék felelős minden hatásért, amely ama lépésből folyik és te csak másodlagos érdemet szereznél. * Kuthumi Mester

01. 25. Az érdemdús cselekedetek gyümölcseit azzal lehet learatni, ha meg is tesszük a nemes tetteket, nem pedig csak elhatározzuk, hogy meg kellene tenni azokat. * Kuthumi Mester

01. 26. Mi sohasem akarjuk másvalaki akaratát a magunkénak alávetni. Kedvező időkben, bizonyos fölemelő befolyásokat bocsátunk ki, amelyek különböző személyekre különbözőképpen hatnak. A cselekvés helyes alaphangját sok ilyen gondolat összbenyomása adhatja meg. Kedvezményekben senkit sem részesítünk. * Kuthumi Mester

01. 27. Kövesd lelked sugallatait és akkor belépsz az úgy kívánt kikötőbe; eléred az oly nagyon vágyott célt. * Serapis Mester

01. 28. Nincs jogunk, hogy a tagok szabad akaratát akár ebben, akár bármi más dologban befolyásoljuk. Az ilyen beavatkozás éles ellentmondásban állna az ezotéria alaptörvényével, amely szerint a személyes pszichikus kibontakozás az egyéni erőfeszítés fejlődésével jár karöltve és az elnyert személyes érdemek bizonyítéka. * Kuthumi Mester

01. 29. A tanítványok módszereinkről helytelen képet alkotván maguknak – túlságosan lesik és várják az utasításokat s ezzel értékes időt vesztegetnek el, amit pedig személyes erőfeszítésekre fordíthatnának. * Kuthumi Mester

01. 30. Megtettél mindent, amit tehettél, és ennél többet sohasem szándékozunk senkitől kívánni. * Morya Mester

01. 31. Nem elég, hogy példásan tiszta, erkölcsös élet és toleráns szellem példáját mutatod; ez csak negatív jóság és a tanítványsághoz sohasem lesz elég. * Kuthumi Mester

Jó munkát kívánunk a Teozófiai gondolatokkal!

%d blogger ezt szereti: