Napi Teozófiai Gondolatok – Február * Egyensúly

A Szellemi tanok aktiválják a magasabb szintű mentális testet, mert kiemelnek a megrögzött, ismétlődő gondolati pörgésből, eltávolítanak az érzelmi drámáktól, és nem mellesleg olyan igazságmagokat ültetnek el bennünk, ami Szellemi fejlődésünket is segíti.

Az alább megosztott idézetek forrása: Katherine A. Beechey – Napi meditációk, Kivonatok a bölcsesség Mestereinek leveleiből című mű.
Forrás elérhetősége: Magyar Teozófiai Társulat – Napi meditációk

Szánj magadra minden nap egy kis időt, és elmélkedj az adott nap gondolatain, így pallérozva elmédet és Szellemedet a tudatos fejlődés útján!

Bevezetés az idézetekhez:
“Mindazoknak, akik tanulmányozták a Bölcsesség Mestereinek nyilvánosságra hozott leveleit, fel kellett ismerniük, hogy a bennük levő útmutatások és utasítások sokkal általánosabban használhatók, mint egyetlen személynek vagy tanítványnak címzett levelek. A következő idézet-összeállítás elkészítésekor elsősorban olyanokat kerestem, ami személyes meditációs céljaimat szolgálta. Ez után ébredt bennem vágy arra, hogy megosszam ezt egy barátommal. Most örömmel veszem tudomásul, hogy lehetőséget kaptam baráti köröm kibővítésére azzal, hogy megoszthatom ezeket mindazokkal, akik rá akarnak lépni a Szentség Ösvényére, ami a Bölcsesség Mesterei iránt érzett odaadás mentén vezet.”

FEBRUÁR * EGYENSÚLY

Ha holnapra halasztasz valamit, amit még ma meg kellene tenned – vajon nem fog-e már ez is – eleinte láthatatlanul és észrevétlenül, de azért mégis hathatósan – sok minden dologban zavart okozni, vagy némely esetben jóra vagy rosszra tolódást előidézni ember milliók sorsában, vagy egyszerűen valamilyen változással kapcsolatban, amely önmagában talán jelentéktelen – de mégis változás?
Kuthumi Mester

02. 01. Ne feledd, hogy minden érzés viszonylagos. Önmagában véve nincs sem jó, sem rossz, sem boldogság, sem boldogtalanság. * Kuthumi Mester

02. 02. A közönséges emberek csak hadd civakodjanak, ha akarnak; a bölcsek egyenetlenkedéseiket a kölcsönös türelem szellemében igazítják el. * Kuthumi Mester

02. 03. Abban a különös hiedelemben éltek, hogy mi törődhetünk és törődünk is azzal, amit rólunk mondanak, vagy gondolnak. Szoktassátok le elméteket erről, és ne feledjétek, hogy a legegyszerűbb fakírnál is az első követelmény begyakorolni, hogy éppoly érzéketlen legyen az erkölcsi szenvedéssel szemben, mint a fizikai fájdalommal szemben. NEKÜNK semmi sem szerezhet személyes fájdalmat, vagy örömet. * Kuthumi Mester

02. 04. Várd be az alkalmas pillanatot, a följegyzések könyvét pontosan vezetik. * Morya Mester

02. 05. Úgy látszik képtelen megérteni, hogy lehet valaki teljesen mentes minden rosszindulattól irántad, sőt szerethet és tisztelhet is bizonyos dolgokért, és mégis szemedbe mondja, amit becsületesen és őszintén gondol rólad. * Kuthumi Mester

02. 06. Ismételten ajánlkoztál tanítványnak, márpedig a cséla első kötelessége, hogy harag vagy neheztelés nélkül hallgasson meg mindent, amit a guru mond. * Kuthumi Mester

02. 07. Az igazság az istenek, vagy szellemek sugallatai nélkül is fennmarad, sőt – még mindazok ellenére is fennmarad. * Kuthumi Mester

02. 08. Emlékezz: a túl aggodalmas elvárás nemcsak unalmas, hanem veszélyes is. A szív minden melegebb és gyorsabb dobbanása oly sok életet használ el. Aki TUDNI kíván, nem szabad átengednie magát a szenvedélyeknek, a vonzalmaknak, mert azok „saját titkos erejükkel használják el a földi testet, s az, aki a célját el akarja érni – legyen hideg.” * Kuthumi Mester

02. 09. Még azt sem szabad túl komolyan, vagy túl szenvedélyesen kívánnia, amit el akar érni; különben maga a kívánság gátolja meg a beteljesedést, vagy legjobb esetben késlelteti és visszaveti. * Kuthumi Mester

02. 10. Kerülj közelebb az élet központjához (ami ugyanaz a világegyetemben és önmagadban) s nem fogsz törődni azzal, hogy vajon erős, gyönge, tanult, vagy esetleg tanulatlan vagy. * Kuthumi Mester

02. 11. A természetből hiányzik mind a jóság, mind a rosszaság; csak változatlan törvényei szerint cselekszik, akár életet és örömet ad, akár szenvedést és halált küld, s elpusztítja, amit teremtett. A természetnek minden méregre van ellenmérge, törvényeiben minden szenvedésnek megvan a jutalma. * Kuthumi Mester

02. 12. Nézz körül, barátom: lásd meg, mint őrjöng az ember szívében e „három méreg”: a harag, a kapzsiság, az illúzió; és az ötféle homály: irigység, szenvedély, állhatatlanság, tunyaság és hitetlenség, az igazság meglátásának e szüntelen akadályai. * Kuthumi Mester

02. 13. Az okkult tudás elsajátításának nemcsak egy módja van. „Sok-sok tömjén szem van ugyanegy oltárra szánva; az egyik hamarabb esik a tűzbe, a másik később – az időbeli különbség nem számít”- mondta egy nagy ember, amikor megtagadták tőle a misztériumokba való bebocsátást és a legmagasabb beavatást. * Kuthumi Mester

02. 14. Nem egyezhetünk bele, hogy kockáztatva belefulladását, a világot olyan tannal árasszuk el, amelyet csak óvatosan lehet meghirdetni és még hozzá csak apránként, mint a túlságosan erős orvosságot, ami ölhet is, nemcsak gyógyíthat. * Kuthumi Mester

02. 15. Egyetlen törvényt ismerünk csak a világegyetemben, a harmónia, a tökéletes EGYENSÚLY törvényét. * Kuthumi Mester

02. 16. Maradj inkább egyformán közömbös,akár szidásban, akár dicséretben részesülsz azoktól, akik soha meg nem tudhatják, milyen vagy valójában, és akik bármi által is megingathatatlannak kell lássanak, és tartsd saját Belső Éned jóváhagyását, vagy rosszallását mindig többre, mint a tömegekét.  * Kuthumi Mester

02. 17. Ha mi, szabályaink szerint, óvatosan bánunk bizalmunkkal, az azért van, mert kezdettől fogva arra tanítottak, hogy mindenki személyesen felelős a Kiegyenlítés Törvénye felé minden olyan szóért, amelyet önként és akarva mondott ki. * Morya Mester

02. 18. Nem változtathatjuk meg a karmát, „jó barátom”, különben elháríthatnánk utadból ezt a felhőt. De így is megteszünk mindent, amit csak tehetünk az ilyen anyagi dolgokban. Nincs olyan sötétség, amely örökké tarthatna. Ha van reményed, és hited, lehet, hogy eloszlathatjuk. * Morya Mester

02. 19. Amíg az ember ki nem fejlesztette magában a tökéletes igazságérzetet, inkább tévedjen az irgalom oldalán, semmint hogy a legcsekélyebb igazságtalanságot elkövesse. * Kuthumi Mester

02. 20. Töltsd meg minden nap mérőedényét tiszta gondolatokkal, bölcs szavakkal, jóságos cselekedetekkel. * Kuthumi Mester

02. 21. Büszkén azt a kiváltságot igényelted magadnak, hogy megalkothasd saját ellenőrizetlen ítéleteidet olyan okkult dolgokról, amelyekről semmit sem tudsz – és az okkult törvények, amelyekről azt hiszed, hogy büntetlenül dacolhatsz és játszhatol velük, ellened fordultak és alaposan megsebeztek. * Kuthumi Mester

02. 22. Aki arra készül, hogy megfejtse a Végtelent, először a végeset kell megfejtenie. * Serapis Mester

02. 23. Mármost lényed hegyormain lévő tó egyik nap hánykolódó víztömeg, amint a szeszély, vagy harag rohama végigsöpör lelkeden; tiszta tükör a másik nap, amikor elcsöndesednek, és béke honol az „élet házában”. Az egyik nap egy lépést teszel előre; a másik nap kettővel visszaesel. A tanítványsággal ezen változások egyike sem fér össze; első és állandó föltétele a nyugodt, egyenletes, szemlélődő lelkiállapot (nem médiumi passzivitás), amely alkalmas, hogy pszichikus benyomásokat kívülről fogadjon be és a sajátmagunkét belülről közvetítse. * Kuthumi Mester

02. 24. És te képtelen vagy megérteni, miért tettük ezt, vagy amazt? Hidd el, egy nap majd, amikor többet tudsz, megtanulod – az egészet MAGAD idézted elő. * Kuthumi Mester

02. 25. Bár…a könnyek tengerét ontod, és a porban kúszol is, az egy hajszálnyira sem fogja eltéríteni az Igazság mérlegét. Ha vissza akarod nyerni az elveszett talajt, két dolgot cselekedj: adj bőséges, legteljesebb jóvátételt … és szenteld erőidet az emberiség javára. * Kuthumi Mester

02. 26. Rendszerint sokkal jobban lehet azokra számítani, akik késlekednek és tétováznak, és igen óvatosak, mielőtt egészen új szellemű rendszerhez csatlakoznának, mint azokra, akik úgy vetik bele magukat minden új vállalkozásba, mint legyek a forró tejjel teli edénybe. * Morya Mester

02. 27. Amilyen vagy, úgy kell téged elfogadnunk és olyannak kell látnod magadat, nem pedig az eszményi emberi képmásnak, amit érzelmes képzeletünk számunkra mindig az üvegre vetít. * Kuthumi Mester

02. 28. „Önbecsülés, önismeret, önuralom. Csak ezzel a hárommal jut el az élet a mindenek fölötti hatalomhoz.”
Egyszersmind azonban nem szabad megfeledkezni arról, mily roppant veszélyes az ön-akarat, ha nem szabályozza a fent említett három tulajdonság, főképpen, ha szellemi fejlődésről van szó. * Kuthumi Mester

Jó munkát kívánunk a Teozófiai gondolatokkal!%d blogger ezt szereti: