Napi Teozófiai Gondolatok – Március * Kitartás és Állhatatosság

A Szellemi tanok aktiválják a magasabb szintű mentális testet, mert kiemelnek a megrögzött, ismétlődő gondolati pörgésből, eltávolítanak az érzelmi drámáktól, és nem mellesleg olyan igazságmagokat ültetnek el bennünk, ami Szellemi fejlődésünket is segíti.

Az alább megosztott idézetek forrása: Katherine A. Beechey – Napi meditációk, Kivonatok a bölcsesség Mestereinek leveleiből című mű.
Forrás elérhetősége: Magyar Teozófiai Társulat – Napi meditációk

Szánj magadra minden nap egy kis időt, és elmélkedj az adott nap gondolatain, így pallérozva elmédet és Szellemedet a tudatos fejlődés útján!

Bevezetés az idézetekhez:
“Mindazoknak, akik tanulmányozták a Bölcsesség Mestereinek nyilvánosságra hozott leveleit, fel kellett ismerniük, hogy a bennük levő útmutatások és utasítások sokkal általánosabban használhatók, mint egyetlen személynek vagy tanítványnak címzett levelek. A következő idézet-összeállítás elkészítésekor elsősorban olyanokat kerestem, ami személyes meditációs céljaimat szolgálta. Ez után ébredt bennem vágy arra, hogy megosszam ezt egy barátommal. Most örömmel veszem tudomásul, hogy lehetőséget kaptam baráti köröm kibővítésére azzal, hogy megoszthatom ezeket mindazokkal, akik rá akarnak lépni a Szentség Ösvényére, ami a Bölcsesség Mesterei iránt érzett odaadás mentén vezet.”

MÁRCIUS * KITARTÁS, ÁLLHATATOSSÁG

Amíg kitart és állhatatos, mindig kész vagyok segíteni neki.
* Morya Mester

03. 01. A csírák kinőnek én Testvérem, és meg leszel lepve. Türelem, Hit, Kitartás. * Serapis Mester

03. 02. Ne feledd, hogy semmiféle erőfeszítés el nem vész, és hogy az okkultista számára nincs múlt, jelen vagy jövő, hanem mindig csak Örök Jelen. * Kuthumi Mester

03. 03. Tarts ki és akár a „helyes nyomon”, akár nem – ha őszinte vagy sikert érsz el, mert segíteni foglak. * Kuthumi Mester

03. 04. Lépésről lépésre, büntetések sorozata után, keserű tapasztalatokból tanulja meg a cséla, hogy elnyomja és irányítsa fellobbanásait; elveszítse hevességét, önelégültségét és soha többé ne essen ugyanazokba a tévedésekbe. * Kuthumi Mester

03. 05. Erőfeszítéseiddel eddig meg vagyok elégedve. Tarts ki, és taníts. * Kuthumi Mester

03. 06. Az elmének szánt tudásnak, a testnek szánt táplálékhoz hasonlóan az a célja, hogy táplálja és segítse a növekedést, de jól meg kell emészteni, és minél lassabban és alaposabban megy végbe a folyamat, annál jobb mind az elmének, mind a testnek. * Morya Mester

03. 07. Légy türelmes a világhoz és a körülötted lévőkhöz. Légy türelmes és igaz önmagadhoz…Bármi történik is, tudd meg, hogy szemem rajtad van. * Kuthumi Mester

03. 08. Túl sok tudást akarsz egyszerre magadévá tenni kedves barátom; nem érheted el egyetlen ugrással az összes misztériumokat. * Kuthumi Mester

03. 09. Az általad választott feladat egész életre szól és valamiképp, ahelyett, hogy általánosítanál, úgy intézed a dolgot, hogy mindig azoknál a részleteknél állapodsz meg, amelyek a kezdő számára a legnehezebbek. * Morya Mester

03. 10. Ami most érthetetlen, így fokról-fokra nyilvánvalóvá válik; és sok misztikus értelmű mondat elmét sötétségét megvilágító fényjelzésként fog felragyogni lelki szemed előtt. Ez a fokozatos haladás útja. * Kuthumi Mester

03. 11. Bármit is teszel, hadd tanácsoljam, ne állj meg félúton: az végzetessé válhat számodra. * Kuthumi Mester

03. 12. Tudod mi a mottónk s gyakorlati alkalmazása, kitörölte a „lehetetlen” szót az okkultista szótárából. Ha nem fárad bele a próbálkozásba, felfedezheti az összes tények legnemesebbikét, saját igazi Énjét. * Kuthumi Mester

03. 13. A nagy ember pedig az, aki a türelem gyakorlásában a legkitartóbb. * Kuthumi Mester

03. 14. Ihlessen tehát az az előérzet, hogy kedvezőbb körülmények között – amelyek megteremtése teljességgel tőled függ – majd jobban bevezetnek a misztériumokba, türelmes várakozásra, kitartó törekvésre és teljes fölkészülésre minden vágyak boldog beteljesülésének befogadására. * Morya Mester

03. 15. Ha tizenhét éves fiú korodban jöttél volna hozzám, még mielőtt a világ súlyos kezét reád tette, feladatod hússzor könnyebb lett volna. * Kuthumi Mester

03. 16. Van-e jobb út a megvilágosodás felé, amelyre törekszel, mint az Én mindennapos legyőzése, kitartás a látható pszichikai haladás hiánya ellenére is, és a balsors elviselése azzal a derűs bátorsággal, amely azt szellemi előnnyé változtatja. * Kuthumi Mester

03. 17. Ne feledd a szavakat, amelyeket egyszer írtam neked…”azokról, akik az okkult tudományoknak szentelik magukat; aki ezt teszi, vagy eléri a célt, vagy elpusztul”. * Kuthumi Mester

03. 18. Semmiféle erőfeszítés nem vész el soha, minden oknak meg kell hoznia hatását. Az eredmény az ok részét alkotó körülmények szerint változhat. * Kuthumi Mester

03. 19. Neki (a csélának) szabadságában áll, és nem is fogják tőle számon kérni, ha a legbecsmérlőbb szavakkal és kifejezésekkel illeti gurujának cselekedeteit és parancsait feltéve, ha a tüzes próbából győztesen kerül ki; ha mindenféle kísértésnek ellenáll; elvet minden csábítást és bebizonyítja, hogy semmi, még annak az ígérete sem, ami az életénél is kedvesebb neki, a legfőbb jónak, jövendő adeptusságának ígérete sem – térítheti el az igazság és becsület ösvényéről, vagy kényszerítheti arra, hogy csalóvá legyen. * Kuthumi Mester

03. 20. Ne félj, ne csüggedj, légy hű az általad homályosan már látott eszményhez. * Kuthumi Mester

03. 21. „…Ha az ember nekiindul a nagy Tudáshoz vezető útnak: kétkedni az őrület kockázatával jár; megtorpanni annyi, mint elbukni; hátrálni annyi, mint fejjel lefelé szakadékba zuhanni”. Ne félj, ha őszinte vagy, és – most az vagy. * Kuthumi Mester

03. 22. Buzgón keresd az Igazságot s a Világosságot, és ha megtaláltad, tanuld meg e kettőt mindenáron követni. * Kuthumi Mester

03. 23. Látszólag bármily keveset is érsz el – pszichikai téren – ebben az életben, ne feledd, hogy belső növekedésed minden perccel halad és, hogy életed vége felé, valamint jövő testetöltésedben, a felhalmozott érdemeid mindent meghoznak, amire törekszel. * Kuthumi Mester

03. 24. Tegye ő csak kötelességét a Társulat iránt, legyen hűséges elveihez, a többi majd megjön a maga idejében. * Kuthumi Mester

03. 25. Testvérem megérti, hogyha egyszer a magot elvetettük, rá kell bíznunk önmagára és a természetre; ha túlságosan türelmetlen kézzel nap nap után beleavatkozunk, és úgy akarjuk segíteni növekedését, hogy fölfelé húzzuk, és nem hagyjuk békében, egész bizonyos, hogy elfonnyad, kiszárad és örökre elpusztul. * Serapis Mester

03. 26. A sok zarándok közül, akinek térkép és iránytű nélkül kell útrakelnie az okkultizmus parttalan óceánján, milyen kevés éri el az olyannyira vágyott országot. * Kuthumi Mester

03. 27. Ne feledd, veszélyes játékot játszunk, és emberi lelkek forognak kockán, ezért kérlek, tartsd türelmesen, féken a magad lelkét. Tudva, hogy nekem a te „Lelkedre” és a magaméra is vigyáznom kell, kijelentem, hogy ezt minden áron meg is szándékozom tenni, még ha azt kockáztatom is, hogy félreértesz. * Kuthumi Mester

03. 28. Ne kívánd túlságosan mohón az „utasításokat”. Mindig meg fogod kapni, amire szükséged van, amint megérdemled, de nem többet, mint amennyit megérdemelsz, vagy amennyit fel tudsz dolgozni. * Kuthumi Mester

03. 29. Azután – a tudást csak fokonként lehet közölni; és a legmagasabbrendű titkok némelyike – még ha a te jól előkészített füled számára fogalmaznánk is meg – csupán egy őrült fecsegésnek hangzanék…Ez a mi tartózkodásunk igazi oka. * Kuthumi Mester

03. 30. A „Mesterek” szemében senki sincs soha „végleg elkárhozva”. Amint az elveszett drágakövet is vissza lehet szerezni a víztartály sarának mélyéről, úgy tépheti ki magát a legelveszettebb is a bűn sarából, ha ama legértékesebb drágakő, Atma szikrázó ékköve kibontakozik. Ezt pedig mindenkinek magának kell megtennie és mindenki meg is tudja tenni, ha akarja, és kitart. * Kuthumi Mester

03. 31. A szellemi haladásod sokkal nagyobb, mint tudod és felfoghatod, s jó lesz, ha elhiszed, hogy az ilyen haladás önmagában már sokkal fontosabb, mint az, hogy tudatod a fizikai síkon észrevegye. * Kuthumi Mester

Jó munkát kívánunk a Teozófiai gondolatokkal!

%d blogger ezt szereti: