Tisztelet virágnyelven

TISZTELET

Ez-a-természet-tisztelete

Tisztelet és tekintély. Sokszor felmerül, hogy ez „jár”, vagy pedig ki kell érdemelni?!

A legelső, legszűkebb környezetünkben, a családban kapjuk az első példákat a tiszteletre, hiszen ez viselkedésünk, reakcióink elsőszámú példatára. Minden szülőnek, akivel van lehetőségem erről beszélni, felhívom a figyelmet, hogy a gyermekek a példából tanulnak. Vagyis, bánjak úgy a saját szüleimmel – akiktől az élet ajándékát kaptam -, ahogy szeretném, hogy majd velem bánjanak a gyerekeim.

tisztelet 10

Dr. Edward Bach szerint a szülő feladata valójában isteni privilégium. A Lélek lehetőséget kap a világba lépésre és a tovább fejlődésre. Ha helyesen látjuk és meg is értjük ezt, nincs nagyszerűbb előjog, mint segédkezni a Lélek testi születésénél, és a fiatal személy ápolásában. A szülőknek a legjobb lehetőségeik szerint a kis újszülött szellemi, gondolati és testi szükségletének kielégítése a feladatuk. Mindig észben kellene tartaniuk. a kis ember saját személyiség, aki a maga módján jött tapasztalni a Földre. Azért, hogy Felsőbb Énje parancsai szerinti tudást szerezzen a fejlődése érdekében, így amennyire lehet, meg kell hagyni a szabadságát. A szülők isteni szolgálatára nagyon is oda kellene figyelni, legalább annyira – vagy még inkább -, mint a többi kötelességekre. Ha ez a szolgálat áldozatot követel, arra kell gondolnunk, hogy semmit nem várhatunk el a gyermektől, csakis adásról van szó: szelíd szeretet, védelem, addig, ameddig a Lélek már maga is képes a fiatal személyiség irányítására. Kezdetektől függetlenséget, egyéniséget és szabadságot kellene közvetítenünk, és bíztatni a gyermeket, hogy minél hamarabb gondolkodjon és cselekedjen. A kontrollt lépésről lépésre kell leépíteni, ahogy a gyermek önállósodik. A szülői feladat generációról generációra száll. Lényegében egy időre védelmet kell biztosítaniuk, majd visszalépni, és figyelmünk tárgyát, a gyermeket szabaddá tenni, hogy egyedül haladhasson tovább. A gyermek, akinek védelme időlegesen a mi feladatunk, talán nálunk is érettebb, idősebb Lélek, aki szellemileg magasan felettünk áll, ezért a kontroll és a védelem is csak a fiatal személyiség igényeire szorítkozhat. Szülőnek lenni szent kötelességünk, lényegét tekintve időleges, és a következő generáció veszi át. Ez szolgálat, nem jár érte semmilyen ellenszolgáltatás, mert a fiataloknak szabadon kell fejlődniük a saját útjukon, és jól felkészülni ugyanennek a kötelességnek a teljesítésére majd néhány év múlva. A szülőknek óvakodniuk kellene, hogy a fiatal személyiséget a saját elképzeléseik szerint alakítsák. Emellett attól is tartózkodni kellene, hogy helytelenül gyámkodjanak a gyermek felett, szívességeket követeljenek azért, ami természetes kötelességük és isteni előjoguk.

Ezek a gondolatok közel száz évvel ezelőtt születtek, de nagyon is aktuálisak. Nem könnyű ma „megfelelő” szülőnek lenni. Manapság oly sok elvárás hárul a szülőre és gyermekre egyaránt… Emiatt nem ritka, hogy a szélsőségeket látjuk, a nagyon tekintélyelvű, vagy túlzottan alárendelődő szülőket, akik a gyermeki szabadságot nem helyesen értelmezve kis diktátorok kinevelésében segédkeznek öntudatlanul is. Szerencsére egyre többet olvashatunk az egészséges egyensúlyról, hogy bizonyos korlátokra szüksége van a gyermekeknek. Amikor nemet mondunk, nem egyenlő az elnyomással. (A témában könyvajánló: Jan-Uwe Rogge Kell a gyereknek a korlát)

szőlő

A Bach-virágterápiában a Szőlő, mint a tekintély virága mutatja a tisztelet minőségét. A szőlőt az ember már a történelem kezdete óta műveli. Noé 601 évesen, elsőként kezdte a földet művelni, és szőlőt ültetett, így szorosan kötődik az emberiség második ősapjához. Úgy tűnik, Dr. Edward Bachot kifejezetten olyan növények is érdekelték, amelyek évezredek óta végig kísérték az emberiség életét. Olyanok, melyeknek alapvető mintázata a művelés hatására az emberi igényeknek megfelelően változott az idők során. A szőlő krónikus kapcsolatban áll az emberiséggel, és végig szenvedte a különböző civilizációk alakító munkáját. A szőlőtermesztéshez határozott keretek közé kell szorítani a növényt, csak így kaphatjuk meg tőle, amit akarunk. Nevelni kell, futtatni, metszeni és kötözni, ahogy azt a művelési forma megköveteli. Mindegy milyen idős, vissza kell vágni tövig. Gyorsan nő, kacsaival keresi a kapaszkodót, hogy felfelé törhessen a fény felé. A levelek tövén másodhajtások erednek, ezeket az oldalágakkal együtt el kell távolítani. Virágzás után, ahogy kezdenek megjelenni a szőlőszemek, további felesleges fürtöket csippenthetünk le, hogy a növény a maradékra koncentrálhassa erejét. A háziasított szőlő magról nem szaporodik, legalábbis nem tartja meg nemesített tulajdonságait, azok csak dugványozással vagy oltással örökíthetők tovább. vagyis még több manipulációra van szükség, gondos válogatásra, és felügyeletre. Micsoda egy élet! Művelését szemlélve olyan érzésünk támadhat, hogy állandó jelleggel megsértjük a növényfajt, esetleg a termőföldjét is. De ezt tesszük más haszonnövényeinkkel is. Csak egy pillanatra próbáljuk magunkat beleképzelni a szőlő helyébe, vajon, mit éreznénk? Depressziót, reménytelenséget, csalódottságot, frusztrációt, esetleg némi dühöt? A Szőlő érzelmi állapotban lévő személy irányítani akar, akaratát másokra kényszeríteni, kiélni a hatalmát, dominálni – pontosan azt, amit a szőlő növényként elszenved az ember keze által.

De, mi történhetett azokkal az emberekkel, akik felnőtt korukra Szőlő állapotba kerültek? Gyermekkorukban azt élték meg, hogy minden önkifejezési törekvésüket derékba törte környezetük. Hiába hoztak újabb és újabb „hajtásokat”, azokat lenyisszantották, vagy gúzsba kötötték, ez lehet szülő, tanár, testvér, egy erőszakos iskola, vagy munkatárs. A Szőlő egyén ebből azt tanulja meg egy életre, ha irányítani akar másokat, neki is erőszakosnak kell lenni, zsarnoknak, kötekedőnek. Ez a magatartás tanult viselkedési forma. A növény kinézete utal a Szőlő állapotra: az érzékenység hiánya (szőrtelen, sima levelek), és a nem túl bonyolult személyiség (egyszerű levélforma) lesz rá jellemző. A növény azt sugallja, hogy ezekből az emberekből hiányzik az identitástudat, az én erőssége, nem igazán jellemző a határozott, egyenes tartás. Talán ez is hozzájárul, hogy szükségét érzik mások leuralásának. Indázó kacsaival kapaszkodik egyre feljebb, úgy tör egyre magasabbra, hogy közben másokra támaszkodik. Charles Darwin megfigyelte, ha egy kacs elér egy tárgyat a környezetében, spirálisan ráfonódik, de csak akkor, ha támasztékot talál magának → rávilágít a Szőlő típus szokására, hogy csak azokkal erőszakoskodik, akik hagyják magukat. A szőlőkacs szorosan megragad bármilyen fogódzót, hatszorosan – nyolcszorosan rátekeredik, majd megvastagszik, és teljesen rászorul.

A Szőlő eszencia a szigorú kritikusoknak való, akik mindent a maguk módján akarnak csinálni. A benne koncentrálódó erő nagyban köszönhető a termőföld gazdagságának, amiben a növény nő. A vörös termőföldje jelképezheti a vörös vértestek nagy számát, a vér kellő oxigén ellátottságát, a vehemens, tüzes érzelmeket, a dühkitörésig fokozódó személyiséget. Dr. Edward Bach azt írja, az ilyen emberekről, hogy a bőrszínük is élénk, pirospozsgás az arcuk, emellett tehetségesek, jártasak a világ dolgaiban, figyelmük a fizikaira, az anyagra irányul, biztosak a saját képességeikben.  Teljesen biztosak abban, mi a helyes, mind maguk, mind másokkal kapcsolatban, még segítőiknek is parancsokat osztogatnak. Napjainkban nagyon elterjedt ez a viselkedésmód, amikor mindenáron irányítani szeretnénk a minket körülvevő világot.  A Szőlő érzelmi állapotra jellemző, hogy nagyon nehéz megfelelni az elvárásainak, mert annyira irányítani akar, hogy az már romboló, másokkal szemben szigorú, nem igazán szimpatikus, nem érdeklik mások érzései.  A Szőlő pozitív oldala az adakozás, hiszen a növény zamatos, lédús fürtökkel ajándékoz meg bennünket  A Szőlő állapot tulajdonképpen két szélsőség kegyetlen szembenállása.

Dr. Edward Bach részletesen ír a szülő-gyermek kapcsolatról: A családnak nem szabadna hadszíntérnek lennie, ahol eltérő akaratok csapnak össze. Sokan otthonukban vívják legnagyobb harcukat: mielőtt szabaddá válnak, hogy győzelmet arassanak a világban, először egy nagyon közeli rokonuk irányítása és uralma alól kell kiszakadniuk. A Szőlő féle viselkedésmód családon belül ragad ránk, ott nyer megerősítést, de ugyanígy a családon belül tanulhatjuk meg a gyengéd törődést, a szeretetet és a szabadságot is, amivel életünket, jövőnket formálhatjuk.

Néhány reakcióminta segítségével ráláthatunk, mikor hiányzik belőlünk a tisztelet, a megértés, elfogadás. Ezek a minták sokszor nem tudatosan működnek bennünk.

 • mindenáron érvényesíteni akarja elképzeléseit, ebből nem enged
 • fontos, hogy mindig övé legyen az utolsó szó
 • az engedelmesség problémát okoz számára
 • a vezetői pozíció és mások irányítása probléma lehet
 • készséggel bármikor átveszi a vezetést
 • vészhelyzetekben szívesen alakítja a mentőangyal szerepét
 • nincs tekintettel mások véleményére
 • akaratát rákényszeríti másokra
 • kemény, részvétlen, nincs lelkiismeret furdalása
 • szűk látókörű, csak saját véleményét fogadja el
 • az ész a fontos, nem a szív a filozófiája
 • uralkodik, előfordul, hogy tudatosan megfélemlít másokat
 • semmibe veszi azokat, akik nem akarnak részt venni hatalmi játékában
 • nem tűr ellentmondást
 • csak néhány embert fogad el, a többit nem veszi komolyan
 • a gyerekeknél úgy jelenik meg, hogy brutálisan megverik társaikat
 • idős embereknél, hogy konokul ragaszkodnak akaratukhoz

Fizikai szinten megjelenő tünetek lehetnek:

 • kényszeres jellegű betegségek
 • evési zavarok
 • sclerosis multiplex

Ennek a Lelki állapotnak is meg vannak a pozitív megélései:

 • képes elfogadni mások igényeit
 • tekintettel van mások szükségleteikre
 • különbséget tesz az egészséges ambíció és a túlzott becsvágy között
 • feladatát olyan szerepnek fogja fel, amit az élet színpadán emberséggel kell eljátszania
 • segít másoknak rátalálni saját útjukra
 • bölcs, megértő vezető, természetes tekintélynek örvend

Ha úgy érzed, kibillent az egyensúlyod, nem vagy harmóniában, és a fenti tünetekből, negatív reakciókból magadra ismertél, akkor használhatod a virág pozitív megéléséhez a következő megerősítő mantrát. Koncentráltan, és odafigyelve ezek a megerősítések elkezdik a rezgésszintünket megemelni a pozitív tartományba. Segítik, hogy a személyiség ismét kapcsolatba kerüljön a Lélekkel, mely révén helyreáll a belső béke.

Megerősítések:

 • „ Átérzem.”
 • „Tiszteletben tartom.”
 • „Méltányolom és támogatom.”

Erőss Anna

2019.08.28.

 

 

 

 

 

 

 

 

TISZTELET

Tisztelet és tekintély. Sokszor felmerül, hogy ez „jár”, vagy pedig ki kell érdemelni?!

A legelső, legszűkebb környezetünkben, a családban kapjuk az első példákat a tiszteletre, hiszen ez viselkedésünk, reakcióink elsőszámú példatára. Minden szülőnek, akivel van lehetőségem erről beszélni, felhívom a figyelmet, hogy a gyermekek a példából tanulnak. Vagyis, bánjak úgy a saját szüleimmel – akiktől az élet ajándékát kaptam -, ahogy szeretném, hogy majd velem bánjanak a gyerekeim.

Dr. Edward Bach szerint a szülő feladata valójában isteni privilégium. A Lélek lehetőséget kap a világba lépésre és a tovább fejlődésre. Ha helyesen látjuk és meg is értjük ezt, nincs nagyszerűbb előjog, mint segédkezni a Lélek testi születésénél, és a fiatal személy ápolásában. A szülőknek a legjobb lehetőségeik szerint a kis újszülött szellemi, gondolati és testi szükségletének kielégítése a feladatuk. Mindig észben kellene tartaniuk. a kis ember saját személyiség, aki a maga módján jött tapasztalni a Földre. Azért, hogy Felsőbb Énje parancsai szerinti tudást szerezzen a fejlődése érdekében, így amennyire lehet, meg kell hagyni a szabadságát. A szülők isteni szolgálatára nagyon is oda kellene figyelni, legalább annyira – vagy még inkább -, mint a többi kötelességekre. Ha ez a szolgálat áldozatot követel, arra kell gondolnunk, hogy semmit nem várhatunk el a gyermektől, csakis adásról van szó: szelíd szeretet, védelem, addig, ameddig a Lélek már maga is képes a fiatal személyiség irányítására. Kezdetektől függetlenséget, egyéniséget és szabadságot kellene közvetítenünk, és bíztatni a gyermeket, hogy minél hamarabb gondolkodjon és cselekedjen. A kontrollt lépésről lépésre kell leépíteni, ahogy a gyermek önállósodik. A szülői feladat generációról generációra száll. Lényegében egy időre védelmet kell biztosítaniuk, majd visszalépni, és figyelmünk tárgyát, a gyermeket szabaddá tenni, hogy egyedül haladhasson tovább. A gyermek, akinek védelme időlegesen a mi feladatunk, talán nálunk is érettebb, idősebb Lélek, aki szellemileg magasan felettünk áll, ezért a kontroll és a védelem is csak a fiatal személyiség igényeire szorítkozhat. Szülőnek lenni szent kötelességünk, lényegét tekintve időleges, és a következő generáció veszi át. Ez szolgálat, nem jár érte semmilyen ellenszolgáltatás, mert a fiataloknak szabadon kell fejlődniük a saját útjukon, és jól felkészülni ugyanennek a kötelességnek a teljesítésére majd néhány év múlva. A szülőknek óvakodniuk kellene, hogy a fiatal személyiséget a saját elképzeléseik szerint alakítsák. Emellett attól is tartózkodni kellene, hogy helytelenül gyámkodjanak a gyermek felett, szívességeket követeljenek azért, ami természetes kötelességük és isteni előjoguk.

Ezek a gondolatok közel száz évvel ezelőtt születtek, de nagyon is aktuálisak. Nem könnyű ma „megfelelő” szülőnek lenni. Manapság oly sok elvárás hárul a szülőre és gyermekre egyaránt… Emiatt nem ritka, hogy a szélsőségeket látjuk, a nagyon tekintélyelvű, vagy túlzottan alárendelődő szülőket, akik a gyermeki szabadságot nem helyesen értelmezve kis diktátorok kinevelésében segédkeznek öntudatlanul is. Szerencsére egyre többet olvashatunk az egészséges egyensúlyról, hogy bizonyos korlátokra szüksége van a gyermekeknek. Amikor nemet mondunk, nem egyenlő az elnyomással. (A témában könyvajánló: Jan-Uwe Rogge Kell a gyereknek a korlát – Varga Éva ajánlása)

A Bach-virágterápiában a Szőlő, mint a tekintély virága mutatja a tisztelet minőségét. A szőlőt az ember már a történelem kezdete óta műveli. Noé 601 évesen, elsőként kezdte a földet művelni, és szőlőt ültetett, így szorosan kötődik az emberiség második ősapjához. Úgy tűnik, Dr. Edward Bachot kifejezetten olyan növények is érdekelték, amelyek évezredek óta végig kísérték az emberiség életét. Olyanok, melyeknek alapvető mintázata a művelés hatására az emberi igényeknek megfelelően változott az idők során. A szőlő krónikus kapcsolatban áll az emberiséggel, és végig szenvedte a különböző civilizációk alakító munkáját. A szőlőtermesztéshez határozott keretek közé kell szorítani a növényt, csak így kaphatjuk meg tőle, amit akarunk. Nevelni kell, futtatni, metszeni és kötözni, ahogy azt a művelési forma megköveteli. Mindegy milyen idős, vissza kell vágni tövig. Gyorsan nő, kacsaival keresi a kapaszkodót, hogy felfelé törhessen a fény felé. A levelek tövén másodhajtások erednek, ezeket az oldalágakkal együtt el kell távolítani. Virágzás után, ahogy kezdenek megjelenni a szőlőszemek, további felesleges fürtöket csippenthetünk le, hogy a növény a maradékra koncentrálhassa erejét. A háziasított szőlő magról nem szaporodik, legalábbis nem tartja meg nemesített tulajdonságait, azok csak dugványozással vagy oltással örökíthetők tovább. vagyis még több manipulációra van szükség, gondos válogatásra, és felügyeletre. Micsoda egy élet! Művelését szemlélve olyan érzésünk támadhat, hogy állandó jelleggel megsértjük a növényfajt, esetleg a termőföldjét is. De ezt tesszük más haszonnövényeinkkel is. Csak egy pillanatra próbáljuk magunkat beleképzelni a szőlő helyébe, vajon, mit éreznénk? Depressziót, reménytelenséget, csalódottságot, frusztrációt, esetleg némi dühöt? A Szőlő érzelmi állapotban lévő személy irányítani akar, akaratát másokra kényszeríteni, kiélni a hatalmát, dominálni – pontosan azt, amit a szőlő növényként elszenved az ember keze által.

De, mi történhetett azokkal az emberekkel, akik felnőtt korukra Szőlő állapotba kerültek? Gyermekkorukban azt élték meg, hogy minden önkifejezési törekvésüket derékba törte környezetük. Hiába hoztak újabb és újabb „hajtásokat”, azokat lenyisszantották, vagy gúzsba kötötték, ez lehet szülő, tanár, testvér, egy erőszakos iskola, vagy munkatárs. A Szőlő egyén ebből azt tanulja meg egy életre, ha irányítani akar másokat, neki is erőszakosnak kell lenni, zsarnoknak, kötekedőnek. Ez a magatartás tanult viselkedési forma.

A növény kinézete utal a Szőlő állapotra: az érzékenység hiánya (szőrtelen, sima levelek), és a nem túl bonyolult személyiség (egyszerű levélforma) lesz rá jellemző. A növény azt sugallja, hogy ezekből az emberekből hiányzik az identitástudat, az én erőssége, nem igazán jellemző a határozott, egyenes tartás. Talán ez is hozzájárul, hogy szükségét érzik mások leuralásának. Indázó kacsaival kapaszkodik egyre feljebb, úgy tör egyre magasabbra, hogy közben másokra támaszkodik. Charles Darwin megfigyelte, ha egy kacs elér egy tárgyat a környezetében, spirálisan ráfonódik, de csak akkor, ha támasztékot talál magának → rávilágít a Szőlő típus szokására, hogy csak azokkal erőszakoskodik, akik hagyják magukat. A szőlőkacs szorosan megragad bármilyen fogódzót, hatszorosan – nyolcszorosan rátekeredik, majd megvastagszik, és teljesen rászorul.

A Szőlő eszencia a szigorú kritikusoknak való, akik mindent a maguk módján akarnak csinálni. A benne koncentrálódó erő nagyban köszönhető a termőföld gazdagságának, amiben a növény nő. A vörös termőföldje jelképezheti a vörös vértestek nagy számát, a vér kellő oxigén ellátottságát, a vehemens, tüzes érzelmeket, a dühkitörésig fokozódó személyiséget. Dr. Edward Bach azt írja, az ilyen emberekről, hogy a bőrszínük is élénk, pirospozsgás az arcuk, emellett tehetségesek, jártasak a világ dolgaiban, figyelmük a fizikaira, az anyagra irányul, biztosak a saját képességeikben.  Teljesen biztosak abban, mi a helyes, mind maguk, mind másokkal kapcsolatban, még segítőiknek is parancsokat osztogatnak. Napjainkban nagyon elterjedt ez a viselkedésmód, amikor mindenáron irányítani szeretnénk a minket körülvevő világot.  A Szőlő érzelmi állapotra jellemző, hogy nagyon nehéz megfelelni az elvárásainak, mert annyira irányítani akar, hogy az már romboló, másokkal szemben szigorú, nem igazán szimpatikus, nem érdeklik mások érzései.  A Szőlő pozitív oldala az adakozás, hiszen a növény zamatos, lédús fürtökkel ajándékoz meg bennünket  A Szőlő állapot tulajdonképpen két szélsőség kegyetlen szembenállása.

 

Dr. Edward Bach részletesen ír a szülő-gyermek kapcsolatról: A családnak nem szabadna hadszíntérnek lennie, ahol eltérő akaratok csapnak össze. Sokan otthonukban vívják legnagyobb harcukat: mielőtt szabaddá válnak, hogy győzelmet arassanak a világban, először egy nagyon közeli rokonuk irányítása és uralma alól kell kiszakadniuk. A Szőlő féle viselkedésmód családon belül ragad ránk, ott nyer megerősítést, de ugyanígy a családon belül tanulhatjuk meg a gyengéd törődést, a szeretetet és a szabadságot is, amivel életünket, jövőnket formálhatjuk.

Néhány reakcióminta segítségével ráláthatunk, mikor hiányzik belőlünk a tisztelet, a megértés, elfogadás. Ezek a minták sokszor nem tudatosan működnek bennünk.

 • mindenáron érvényesíteni akarja elképzeléseit, ebből nem enged
 • fontos, hogy mindig övé legyen az utolsó szó
 • az engedelmesség problémát okoz számára
 • a vezetői pozíció és mások irányítása probléma lehet
 • készséggel bármikor átveszi a vezetést
 • vészhelyzetekben szívesen alakítja a mentőangyal szerepét
 • nincs tekintettel mások véleményére
 • akaratát rákényszeríti másokra
 • kemény, részvétlen, nincs lelkiismeret furdalása
 • szűk látókörű, csak saját véleményét fogadja el
 • az ész a fontos, nem a szív a filozófiája
 • uralkodik, előfordul, hogy tudatosan megfélemlít másokat
 • semmibe veszi azokat, akik nem akarnak részt venni hatalmi játékában
 • nem tűr ellentmondást
 • csak néhány embert fogad el, a többit nem veszi komolyan
 • a gyerekeknél úgy jelenik meg, hogy brutálisan megverik társaikat
 • idős embereknél, hogy konokul ragaszkodnak akaratukhoz

 

Fizikai szinten megjelenő tünetek lehetnek:

 

 • kényszeres jellegű betegségek
 • evési zavarok
 • sclerosis multiplex

 

Ennek a Lelki állapotnak is meg vannak a pozitív megélései:

 • képes elfogadni mások igényeit
 • tekintettel van mások szükségleteikre
 • különbséget tesz az egészséges ambíció és a túlzott becsvágy között
 • feladatát olyan szerepnek fogja fel, amit az élet színpadán emberséggel kell eljátszania
 • segít másoknak rátalálni saját útjukra
 • bölcs, megértő vezető, természetes tekintélynek örvend

 

Ha úgy érzed, kibillent az egyensúlyod, nem vagy harmóniában, és a fenti tünetekből, negatív reakciókból magadra ismertél, akkor használhatod a virág pozitív megéléséhez a következő megerősítő mantrát. Koncentráltan, és odafigyelve ezek a megerősítések elkezdik a rezgésszintünket megemelni a pozitív tartományba. Segítik, hogy a személyiség ismét kapcsolatba kerüljön a Lélekkel, mely révén helyreáll a belső béke.

Megerősítések:

 • „ Átérzem.”
 • „Tiszteletben tartom.”
 • „Méltányolom és támogatom.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: