Advent 4. hete * A Bölcsesség erénye

Advent utolsó hete kezdődött ma el. Ebben a pár napban a folyamat utolsó állomásához érkezünk, amikor is a Bölcsesség erényét kell magunkban kifejleszteni. Az elmúlt időszak fejlődési eredményeként eljutunk a szellemvilág kapujához. Itt állunk, és lehetőséget kapunk arra, hogy elérjük a végső célt: megismerjük a Szellemet. Vagyis ezen a héten új szellemi bölcsességeket integrálhatunk magunkba. A cél, hogy ezeket a tudásmagokat megszerezzük, és meg is tartsuk.
 
A hét kihívásai ebben tesznek próbára minket. Egyrészt felerősödnek az anyagiasság kötődései bennünk, másrészt olyan illúziókba merülhetünk, amelyek eltávolítanak minket a Szellem fényétől. Mindezek több területen is felbukkanhatnak bennünk.
 
Egyrészt bensőnkben szembekerülhet egymással a földi dolgok törvénye a szellemi igazságokkal. Ha elmerülünk a durva, fizikai világban és érzékekben, akkor elzárjuk magunkat a Szellem sugallataitól és igazságaitól, finomabb érzékelésünk és gondolkodásunk nem tud rákapcsolódni ezekre a tiszta impulzusokra.
 
Másrészt alacsonyabb részeink eláraszthatnak minket a hatalom és korlátlan lehetőségek szédítő távlatainak képeivel, melyek így felerősítik egónkat és uralkodási hajlamainkat. Ezáltal ha nem tudunk helytállni a kihívásokban, a Szellemi világ kapuján áthaladás lehetőségét nem tudjuk kihasználni. Vagy megtévesztés áldozatai leszünk, és nem a megfelelő módon jutunk be a kapun.
 
door-wallpaper-13.jpgEz a hét a Magasabb Én, a szellemi szintek és testek világába visz minket. Ezáltal látható, hogy a kapu, amelyen áthaladhatunk az erények segítségével, a Fénnyel teli Én megtapasztalásához vezet. De a kapun csak alázattal, Bölcsességgel és az Őr segítségével tudunk átjutni. Ő rendelkezik azzal az itallal, ami befelé segít elfelednünk a földi logika korlátait, ezáltal tiszta marad a megszerzett bölcsesség. Kifelé pedig olyan italt ad, ami segít, hogy a visszatérés után is emlékezzünk az „égben” kapott bölcsességre.
 
Ebből is látszik, mennyire fontos, hogy a Bölcsesség erénye kifejlődjön minden szinten bennünk. Ennek segítségével el tudunk szakadni az anyagi hiúságoktól és szerényen, alázattal, nagyravágyás nélkül tudunk közeledni a Szellemhez. Általa használni tudjuk az Isteni Bölcsességet, és erősödik bennünk a valódi szeretet, megbocsátás érzése, és a hit a felsőbb erők létezésében. Az erény segít, hogy valóban a megfelelő módon jussunk be a kapun.
 
Emellett kihívásban megjelenik még a belső magány próbája. Úgy érezhetjük, egyedül vagyunk minden gondolatunkkal, érzésünkkel. Ez a fajta elmagányosodást nevezik kozmikus magányosságnak, ami valójában egy szükséges rossz, mert ez tud elvezetni minket a megismerés templomához, amelybe ezen a héten beléphetünk. Így tapasztalhatjuk meg a templomban azt a fajta mély kapcsolódást Valódi Énünkkel, ami által beengedjük szívünkbe és életünkbe a Fényt, és ráébredünk, hogy soha nem vagyunk egyedül.
 
Tehát ez a hét lehetőség arra, hogy megéljük azt a Beavatást, ami által kapcsolatba kerülhetünk a magasabb világokkal. Ez a kapcsolat segíti a karácsony szent ünnepének igazi szellemi megélését. A Bölcsesség erénye által képessé válunk arra, hogy Lelkünk mindent végső okával és céljával összefüggésében szemléljen, s ennek megfelelően cselekedjen. Ehhez pedig szükség van az eddigi 3 erényre: Igazságosságra, Mértékletességre és Bátorságra, hogy kiálljuk a próbákat, és beléphessünk a kapun, mely mögött önmagunkkal kapcsolatban új tudásra tehetünk szert.
 
Figyeljünk tudatosan önmagunkra a héten. Ne reagáljunk azonnal, hanem hagyjuk, hogy a dolgok leülepedjenek bennünk. Az ünnepi készülődés közepette is töltsünk magunkkal időt csendben, befelé fordulva, hogy összekapcsolódhassunk a Szellemi világgal. Az erények segítségével uralkodjunk belső világunkon: érzelmeinken, gondolatainkon és akaratunkon. Így létrehozva bensőnkben egy olyan harmonikus egyensúlyi állapotot, amely készen áll arra, hogy belépjen a szellemi világba. Engedjük át magunkon az új tudást és bölcsességet, hagyjuk, hogy minden sejtünkben rögzüljön a Fény és az Én tapasztalata.
Domokos Erzsébet
1200px-Vienna_Pallas_closeup.jpg
%d blogger ezt szereti: