Belső Ösvény * Szellemi Út * Szellemi Iskola

Az Omniverzum Szabadegyetem mellett működik a Pistis Sophia Szellemi Iskola is. Spirituális utat nem lehet úgy járni, hogy nem járunk egyben Szellemi Utat is. Igazság szerint a spirituális út az bizony Szellemi Út.

omniverzum-szellemi-iskolaAzonban ez csak szabad választás és döntés kérdése lehet. Aki az Omniverzum Szabadegyetemre beiratkozik, az nem Szellemi Út mellett dönt, hanem egy spirituális iskola mellett. Ezért a képzéseinkben a Szellemi Útról adunk morzsákat, de nem keverjük össze a kettőt.

Azonban aki nyitott és kész elindulni a Szellemi Úton, melynek alapja a Gnosztikus tudás, vagyis az Egyetemes Bölcsesség, annak minden segítséget és támogatást megadunk. Megfogjuk egymás kezét és együtt megyünk az Úton.

Áprilisban ismét tervezzük elindítani a Mágikus Ösvény csoportot, mely az alapoktól vezet rá a Szellemi Útra. Kicsit változtattunk a formán, de a tartalmon nem. Bővebben itt: Bevezetés az Egyetemes Bölcsességbe >>>

Ha kész vagy egy TUDATOS, ÖNMEGVALÓSÍTÓ Szellemi Úttal megismerkedni, VÁRUNK!

Steinmüller Csilla Magdolna spirituális tanító és Varga Ádám Gábor szellemi tanító

Honlapunk: Pistis Sophia Szellemi Iskola


„Mi – a rejtett titkok kutatói – tudjuk, hogy az egész mindenségben rendszer és rend uralkodik, valamint a mindenség öröktől örökké enyészhetetlen törvények alapján létezik és fejlődik.
cc3a9lMi, akik fokról-fokra eltávolítjuk a Kimondhatatlantól elválasztó fátylat, felfedezzük, hogy minden bizonyos terv alapján valósul meg.
Mi – akik megvizsgáljuk a makrokozmosz és a mikrokozmosz viszonyát – mindenben a pompás egyensúlyt csodáljuk. Ahogyan felkapaszkodunk Merkúr létrájának vékony fokain, hogy tudatos lényünket felvigyük a láthatatlanság világaiba, látjuk, mint hullámzanak a természeti birodalmak életáramai.
Mi – akik közeledünk a nagy csendhez – halljuk a csend hangját.
Ahogyan – a Szellemi Iskola tanulóiként – belépünk a szellem templomába, részesülünk az elvont gondolkodás dicsőségében.

Mi – a tűz szolgái – mélyen belelátunk az emberi képességek forrásába. Tudjuk, hogy mire hivatott az ember kezdettől fogva.
Mi – Fohát kertjében rózsát szedők – látomásaink perceiben meglátjuk láthatártól láthatárig villámként fellobbanni a fejlődés ösvényét.
Mi – akik tudásunkat így gyarapítjuk, látókörünket így szélesítjük, tudatunkat tágítjuk, és erőinket dinamikus energiával töltjük meg – a csodálkozáson át a csodálathoz, lélegzetünk elállásától az imádat rebegéséhez, és az alázathoz, Isten szolgálásához jutunk.” * Jan van Rijckenborgh


galambÉrdeklődni, Jelentkezni:

nlp_pic