Hit szabálya a Tarot nyelvén

„A Hit az egyike a legmagasabb hegyeknek, amit az emberek a legnehezebben másznak f6b35-kuthumimeg. A hit hegyéből sok tövis áll ki. Ezek a tüskék azok, amikor az ember életének legnehezebb kihívásaival találja szembe magát. A hit az a sétabot, ami átsegít benneteket a nehezen megmászandó hegyeken.” – mondja Kuthumi.

Mindenki hisz valamiben. Hitrendszerünkre alapvetően hatással van a család, a közvetlen környezet, a különböző megoldási mechanizmusok, azok sikeressége vagy kudarca, amiket látunk magunk körül, vagy megtapasztalunk. Lehet hitünk „földhözragadt”, vagy transzcendens, az élet bennünket ért kihívásai által derül ki számunkra, hogy működőképes, vagy sem. Hitrendszerünk így változik, szerencsés esetben fejlődik és erősödik. Hitünk fejlődését és erős belső bástyává alakulását mutatja be számunkra az Aura Soma Tarot kártyák Torony lapjának oda-, és visszaútja.
A Torony biztonságot ad számunkra, értékrendeket, alapelveket tartalmaz és megvéd. Tégláiba beleépülnek azok a barátok, személyek, akikben bízunk, azok az életterületeink, melyek valamilyen szempontból alappillérnek számítanak életünkben. Lehet ez a munkahely, ami anyagi biztonságot ad, de lehet a család, szerelem, baráti kapcsolatok, akiktől az érzelmi biztonságot kapjuk. Lehet az egészségünk, vagy a lakóhelyünk is. Mindezek együtt a mi Tornyunk, amiről azt gondoljuk stabilan áll. Mindaddig, amíg nem jön egy külső hatás, egy villámcsapás, egy váratlan fordulat, amire nem vagyunk felkészülve, ami alapjaiban rengeti meg ezt a Tornyot. Elveszítjük az alap biztonságot adó téglát, vagy téglákat és úgy tűnik az egész összedől. Elveszítjük a munkahelyünket, valaki meghal, aki fontos számunkra, valakiben csalódunk, megbetegszünk. A meglévő Torony képes megtartani minket az adott krízisben? Sokszor tapasztaljuk azt, hogy nem. A nagy sorsátalakító eseményeknél életünket új alapokra kell helyeznünk. A kérdés, hogy meglátjuk-e a lehetőséget az ilyen helyzetekben. Észrevesszük a változtatás az átalakulás szükségét? Megvizsgáljuk-e mi ad valódi biztonságot?

16 - A toronyA XVI. Torony odaút lapján egy hatalmas kupolával ékeskedő tornyot látunk, ami épp leomlik és belőle két alak zuhan a mélybe. Egy felsőbbrendű hatás, villámcsapás okozza a bajt, ami azonban nem a toronyba csap, hanem a kép elején található férfi és nő szívébe és elméjébe. Az esemény sokkhatását szimbolizálja ez, melynek ereje attól függ mennyire ragaszkodunk az éppen összeomló toronyhoz, a megszokásainkhoz. A biztonságunkat mennyire helyeztük kívülre, tőlünk független dolgokba, személyekbe. A zárt kupola megrögzött véleményeink, értékrendjeink, egonk szimbóluma, amely nem enged be, nem nyitott semmilyen új nézőpontra.
A sorsátalakító életesemények, melyeket a XVI. Torony lapja jelöl azért jelennek meg életünkben, hogy megnyissák bennünk az utat a változásra. Belső tudati sokkot élünk át érzelmi, gondolati, akarati szinten, ami lehetőséget ad az átalakulásra, a fejlődésre. Általában hatásukra úgy érezzük, hogy alapjaitól kell újra építenünk önmagunkat, személyiségünket. „Egy világ omlott össze bennem” -mondjuk.

94 - Torony visszaútA Torony visszaút lapján több transzcendentális szimbólum látható. Például Mihály Arkangyal egy sárkánnyal, a torony pedig a sakkból ismert bástya formáját veszi fel. A sárkány legyőzése szinte minden mitológiában megjelenik, és azt szimbolizálja milyen nehéz harc is önmagunk felett uralmat nyerni, legyőzni belső démonainkat, meglátni hibáinkat, gyengeségeinket. Mihály küzdelme a sárkánnyal jelképesen a fény küzdelme a sötétséggel. Egy olyan belső harc, melynek végén erős bástyánk lehet biztonságot adó bázisunk. A bástya, mely felelé a Szellemi világok felé nyitott és ez adja erejét, nincs bezárva a földi létbe. A bástya az őrséget tartó éber katonák helye, ahonnan egész világunk belátható. Ez a torony a tudatosság alapköveire épül, belső stabil oszlopunk, ahová mindig visszatérhetünk. Biztonságunk, stabilitásunk itt már nem valami rajtunk kívül álló dologban gyökerezik, hanem saját Lényünkben. Életünk eseményeit, fordulatait így már teljesen más aspektusból tudjuk megélni és vizsgálni. Ez nem azt jelenti, hogy védve vagyunk a sorsfordító eseményektől, sőt ahogy Szepes Mária mondja: „A Torony élethelyzete a „kiválasztottak” privilégiuma, mert csak nekik van lehetőségük a sorscsapások által a tökéletes szellemit megtapasztalni. Segíthet közelebb kerülni a szellemi síkhoz.”
Megtanulhatjuk ezekben a helyzetekben transzformálni önmagunkat és egy erősebb, tudatosabb, magasabb minőségű belső bázist kialakítani.

Ezzel lezárul egy éves ciklus, amiben Kuthumi 12 életszabályát jártuk körbe hónapról hónapra különböző témákban. Reméljük, hogy ki-ki megtalálta a neki szóló témát és üzenetet, és a cikkek segítettek beépíteni ezeket a fontos minőségeket olvasóink életébe.

Kívánunk tudatos, belső átalakulásokkal, fejlődéssel teli új évet mindenkinek!

2019 12 29

Hit szabálya a színek nyelvén

Elérkeztünk az év utolsó hónapjával Kuthumi utolsó aranyszabályához. A 12 aranyszabály olyan alapelveket sorol fel, amelyek segítenek rálátni hibáinkra, és megértésük és kijavításuk által erényekre tehetünk szert. Az utolsó életszabály a hit. Dascalos szerint is erény a hit, egy erkölcsi tisztaság, mert általa igény támad bennünk egyre többet megtudni a szellemi vezettetésünkről. Másrészről a hit átalakítja a személyiséget úgy, hogy az egyén valódi jellegzetességei kerülnek felszínre és ez egy gyógyulási folyamat.

Kuthumi azt mondja:

 • a Hit teszi lehetővé a hegyek megmozdítását, hegysas
 • a Hit az egyike a legmagasabb hegyeknek, amit az emberek a legnehezebben másznak meg, mert a Hit hegyéből sok tövis áll ki, amik életünk legnehezebb kihívásai.
 • De a Hit maga a sétabot is, ami átsegít ezeken a nehéz hegyeken.

Ezért keressük a Hitet, ezt az összetett csomagot a szívünkben – javasolja.

A színek közül a Lila színhez társítjuk a belső átalakulás azon folyamatát és mélységét, ami teljes hitrendszerünket megváltoztatja, mindent, amit korábban gondoltunk, vagy éreztünk. Ezek életünk azon lilavillam„csapásai”, kihívásai során indulnak el, melyeket Kuthumi a Hit hegyéből kiálló töviseknek nevezett. Helyes hozzáállással ezek a pszichológiai átalakulások gyógyító folyamatok, hiszen segítenek a hamis személyiség lebontásában, majd önmagunk újra integrálásában valódi életcélunk, küldetésünk szerint. Erről szól a Tarot 16-os Torony lapja is, amelyet az Aura-Soma rendszere a Lila/Lila Egyensúlyüveghez kapcsol és amelyről egy későbbi cikkben írunk részletesen.
A Lila színt a Vörös és a Kék színek kombinációjából kapjuk. Míg a Kék a lecsendesedés, befelé fordulás, a szellemi részeink felé kapcsolódás színe, addig a Vörös az életerőé, az aktivitásé a cselekvésé, az újjászületésé. Elsőre mintha ez a két dolog egymással összeférhetetlen volna. Pedig helyes összekapcsolásuk eredménye a hitelesség.

„Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.” – mondja Jakab Apostol .

A bennünk élő ideák (Kék) jogosságát, cselekedeteink (Vörös) által, személyes tapasztalatunk során kell felülvizsgálnunk. Így érhetjük el a valódi hitet (Lila), ami már visszaigazolást nyert, és támaszt adó „sétabotunk” lesz az úton.

2019 12 16 – Varga Éva

Igazság szabálya a Tarot nyelvén

Kuthumi 11. szabálya az Igazság. Épp ma kezdődik Advent négy hete, melyből az első erről a témáról szól. Ebben az időszakban egy olyan számvetést teszünk, melyben megvizsgáljuk ítélőképességünk helyességét. Megpróbáljuk mérlegelni a megélt élethelyzeteket, hogy azokban belső bíránk mennyire tudott objektív, felelősségteljes és valóban igazságos lenni.
A valódi igazság mindenki számára a karma törvénye szerint ítél. A karma, attól függően hogyan és mit cselekedtünk, vagy mulasztottunk el hordozhat számunkra fájdalmas szenvedést, vagy tartogathat segítséget, kegyelmet. A valódi igazság túl van az időn és a fizikai síkon. Ezért bármi is történjen életünkben az azonnali reakció, az érzelmeinkre támaszkodó zsigerből jövő válaszok biztosan hamis igazságon alapszanak. Olyan múltbéli események rendezése is történhet velünk, amit nem őriz tudatos emlékezetünk, mert nem ezéleti. A tudattalanban várja kiegyenlítésének lehetőségét. Azt viszont nem látjuk, hogy épp az adok, vagy a kapok lesz ennek a kiegyenlítésnek az eszköze. Bármi is történjen velünk tehát, fogadjuk azt alázattal és higgadtan, vizsgáljuk meg több oldalról.

8 - IgazsagAz Aura Soma Tarot VIII. Igazság lapjának odaútján Justiciát az Igazság görög istennőjét látjuk. Kezében mérleg és kard, melyekkel mérlegeli és végrehajtja az igazságot, szemeit fejfedője takarja jelezvén, hogy ítéletében nincs helye az elfogultságnak. Lába alatt a fekvő nyolcas arra figyelmeztet, hogy a természet addig ismétli önmagát (azaz a tanító helyzeteket életünkben) amíg képesekké nem válunk a megértésre, a felülemelkedésre, a valódi igazság meglátására. A lemniszkáta a kiegyenlítődés, a belső harmónia jelképe is, amire törekednünk kell. Arra is utal, hogy az ok-okozat törvénye örök. A trónt őrző két sakál már egyiptomi szimbólum. A halottak könyvében Ozirisz két oldalán látható Anubis és Upuaut, a két sakálarcú istenség. A halál után a lelket Anubis vezeti Ozirisz elé, ahol összevetik szívének súlyát Maat tollával, amely az igazság szimbóluma.
86 - Igazsag visszautAmint meglátjuk az Aura Soma Igazság visszaútjának lapját megértjük, hogy az odaút azt az állapotot ábrázolja, amikor a valódi Igazság rajtunk kívül (felettünk) álló minőség, aminek leginkább elszenvedői vagyunk. A visszaút a belső kiegyenlítő erő felépítéséről, a belső bíra, az igaz lelkiismeret felébresztéséről szól. Ha a mérleg bennünk él, ha minden pillanatban serpenyőjére állítjuk szándékainkat, minden lehetőséget mérlegelünk még cselekvés előtt, akkor a kard nyugszik. Meg kell tanulnunk a kardot jól használni, nem ítélkezni mások felett. Mindig vizsgáljuk, hogy saját érzelmeink, gondolataink és cselekedeteink összhangban vannak-e a szellemi törvényekkel. Ha nap, mint nap így teszünk nem kell félnünk a végső ítélettől.

 

adventi_gyertya_1_1

Használjuk fel az első meggyújtott adventi gyertya fényét arra, hogy megértsük a valódi igazság szerepét életünkben.

2019 12 01 – Varga Éva

Igazság virágnyelven

Lassan közeledünk az év vége felé, a szabálysorozatunk utolsó előtti tagjánál tartunk. Észrevehető, hogy a témák egyre újabb színezetet és mélységeket adnak, reméljük, minden hónap segíti a belső felfedezését, és az önismeretben újabb nézőpontokkal lettetek már gazdagabbak.

„A tizenegyedik aranyszabály az IGAZSÁG. Igazság nélkül semmi nem jöhet egyensúlyba. Ezért tisztességednek kell lenned az önmagaddal való kapcsolatodban. Biztosítanod kell, hogy az összes rossz dolog az életedben helyes volt.”

bolcsesseg 5

Ha belegondolunk, vajon hány rossz dolog történt az életünkben, és azokról egyáltalán sejtettük, hogy helye van az életünkben, és pont a helyes irányt mutatják?  Ehhez a felismeréshez legtöbbször szükséges egy élettapasztalat, és bölcsesség, hogy meglássuk, mi a helyes, és mi nem, hogy lássuk az ok okozati összefüggéseket. A bölcsesség megélése a Bach-virágok sorozatában a Kékgyökér virághoz kapcsolódik. Dr. Edward Bach ezt írja: „Bölcs tanítók és oktatók lehetnének, de túlságosan is adnak mások véleményére, és túl könnyen hagyják magukat külső körülményektől befolyásolni. Ebben a mondatban megtaláljuk ennek a karakternek a lényegét.

A Kékgyökér típus, negatívan megélve híján van a tapasztalatoknak, így nem csoda, ha balgának tűnik, és másoktól próbálja ellesni, hogyan boldoguljon az életben, egy számára idegen környezetben. Nem biztos önmaga identitásában sem. Ezen talán nem is csodálkozunk, hiszen a virág eredetileg Nyugat-Kínában őshonos, és a fél világot átutazta, hogy eljusson hozzánk. (Mi, hogyan éreznénk magunkat egy ennyire más környezetben?) A kékgyökérnek csak háziasított példányaival találkozhatunk, vadon nem nő. Ha nőne, sem lenne képes fennmaradni és a többi, őshonos növényfajokkal a versenyt felvenni. Ez utal magára a karakterre, gyermekként védelemre szorul a nála erősebbekkel szemben, hiányzik a hajtóerő, hogy életben akarjon maradni. Egy magot nem érlelő növény nem ismeri a jövőjét, de nem is lehet csodálkozni, egy olyan növény esetében, ami eredeti hazájától ily távolra sodródott. Dr. Edward Bach szerint: „Mindig különféle emberektől kérnek tanácsot, de nem követik azt, és nem biztosak benne tökéletesen, hogy a megfelelő választ kapták. Gyakran bolondságnak tűnő dolgokat akarnak csinálni.”

A Kékgyökér alkatú ember érzékeny lehet a környezetére, mégis hiányozhat belőle a melegség, az empátia. Nehezen illeszkedik a társadalomba. Egyszerű, és nincs benne semmi mesterkéltség – a növény virágai elegánsak, mégis öt közönséges sziromból állnak. Jellemző, hogy az ilyen karakter igen határozatlan. A növény elszáradt tövei tavasszal vagy életre kelnek, vagy sem, csak találgathatunk, mi lesz velük, és ezt tapasztalhatjuk ennél a típusnál is.

kékgyökér

A virágok színében a tágas űr kéksége, mély bölcsessége köszön vissza. A kékgyökér szirmai szabályos ötszög alakban nyílnak, ami az idő és az örökkévalóság szimbóluma – a Kékgyökér lelkületű emberek előtt feltárulhatnak a rejtett összefüggések. A jellegzetes szarv alakú bibe a virágszirmok közül nyúlik ki antennaként a térbe, mintha a dolgok jelentését, értelmét kutatná. A növénynek szükséges középre koncentrálni energiáit. Ez a középpont keresés a szirmokon is jól látható, a szimmetriatengelyén halcsont formájú vágat fut a virág közepébe. A kékgyökér virágai színváltók, csak egy napig nyílnak, ha nagy a meleg, már délre elhervadhatnak. Mielőtt bezáródna árnyalata bíborlilává mélyül. Ez a Kékgyökér alkat változékonyságát, fejlődőképességét szimbolizálja. A becsukódó szirmok spirálba csavarodnak, begyűjtik az energiát, ezzel együtt a kozmikus ismereteket, a növény ugyanis tanulni szeretne, hogy megértse a világot.

A Kékgyökérben rejlő önismeret,

hogy élettapasztalataink által önmagunkra találjunk.

Néhány reakcióminta segítségével ráláthatunk, mikor hiányzik belőlünk a magabiztosság, a belső bölcsesség, hogy bízzunk a saját megérzéseinkben. Ezek a minták sokszor nem tudatosan működnek bennünk.

 • jellemző, hogy nem bízik a saját ítélőképességében, ezt folyton megkérdőjelezi
 • mindig másoktól kér tanácsot, és reméli, hogy azok jól döntenek helyette
 • fél a spontaneitástól, elbizonytalanodik
 • rendszerint szeret sokat beszélni, és felidegesít másokat a folyamatos kérdéseivel
 • túlzottan ad mások véleményére, mégsem mindig fogadja meg
 • felfokozott információéhséggel kompenzálja a belső bizonytalanságát
 • tudást halmoz fel anélkül, hogy hasznosítaná, bizonytalan saját képességeibe
 • be akarja biztosítani magát, nehogy rosszul csináljon valamit
 • sokszor tekintélyes emberektől vár megerősítést
 • akár saját meggyőződése ellen is cselekszik, ha valaki azt tanácsolja neki
 • alighogy meghozza döntését, máris kételkedik annak helyességében
 • sok tanácsadója van, mindegyiktől döntést vár
 • úgy néz ki, mint akinek nincsen józan paraszti esze, ezért butának tartják
 • gyerekeknél jellemző, hogy a dolgozatban a helyes megoldást kihúzza és rosszra javítja

Fizikai szinten megjelenő tünetek lehetnek:

 • bizonytalan járás, szédülés, tétova testtartás

Ennek a Lelki állapotnak is meg vannak a pozitív megélései:

 • intuitív, érdeklődő, hajtja a tudásszomj, és a megszerzett tudást már jól tudja önmaga számára hasznosítani
 • gyorsan képes saját véleményét kialakítani
 • belső hangjától vezetteti magát, odafigyel megérzéseire, és ezeket figyelembevéve irányítja életét
 • bízik magában, ezért már kitart saját döntései mellett

Ha úgy érzed, kibillent az egyensúlyod, nem vagy harmóniában, és a fenti tünetekből, negatív reakciókból magadra ismertél, akkor használhatod a virág pozitív megéléséhez a következő megerősítő mantrát. Koncentráltan, és odafigyelve ezek a megerősítések elkezdik a rezgésszintünket megemelni a pozitív tartományba. Segítik, hogy a személyiség ismét kapcsolatba kerüljön a Lélekkel, mely révén helyreáll a belső béke.

Megerősítések:

 • „Bízom magamban.”
 • „Figyelek első megérzésemre.”
 • „Magam döntök.”

Erőss Anna

 1. 11. 16. 

   

Igazság szabálya a színek nyelvén

Az év utolsó előtti hónapjához érkeztünk. Lassan bezárul az évkör, és a színkör is. Kuthumi 12 aranyszabályát vizsgáljuk hónapról hónapra, keresve a kapcsolódását különböző módszerekhez. Reméljük, hogy így közelebb tudjuk vinni mindenkihez ezeket a fontos minőségeket, amelyeket ha megértünk és jelenlétüket, vagy hiányukat képesek vagyunk feltérképezni életünkben, egy újfajta szemléletet kaphatunk. Kuthumi azt mondja, hogy ha beépítjük mindennapjainkba ezt a 12 szabályt, az majd életminőségünket emeli, értve ez alatt a belső világunkat, ami a legfontosabb területe életünknek.

A 11. életszabály az Igazság. Kifejtése során Kuthumi rávilágít arra, hogy a legfontosabb egyensúlyteremtő hatása. A valódi Igazságot jelenleg nem vagyunk képesek látni, hiszen lemniszkata sargaa történések ok-okozati összefüggéseire nincs rálátásunk, általában tudattalanul, “gépiesen” éljük meg őket. Mindez diszharmóniát és káoszt teremt életünkben. Nem is gondoljuk, hogy reakcióinkat (legyen az gondolati, érzelmi vagy – akár egy betegség formájában – fizikai) sokszor múltbéli emlékezet hívja életre, ami nem is biztos, hogy ezéleti. Általában fordított módon a velünk kapcsolatos pillanatnyilag vélt igazságtalanságot, tiszteletlenséget vesszük észre melyre azonnal reagálunk: kritikusan, projektálva. A sérelmeket valóban be kell gyógyítani – mondja Kuthumi – a múlttal szembe kell nézni, de ezek eszköze nem a bosszú, vagy bármiféle követelőzés, hanem a megértés és a megbocsájtás ereje. Legelőször elkövetett hibáinkat kell felismernünk és önmagunknak megbocsájtani.
Az Igazság törvényéhez Goethe színrózsájából a Sárga színt társítom. Negatív aspektusában a Sárga épp a múlt sérelmeibe való beleragadás, a zavarodottság és a félelmek színe. A 3. csakrához (Solar Plexus) kapcsoljuk, melyhez a gyomor és az emésztőrendszer felső része tartozik. Ezek problémája esetén hollisztikus szemléletben feltesszük a kérdést: ”Mit nem tudsz megemészteni?” A sérelmek gyógyítását segítő megbocsájtás minősége a színek világában a Lilához kapcsolható, amely a Sárga komplementerpárja, azaz kiegészítő színe.
A Sárga pozitív aspektusában a jó megkülönböztetés, a megvilágítás, rávilágítás képességeinek színe, melyek eredménye az igazságosság.
kuthumi-villanykorteAz Aura-Soma rendszerében a Sárga/Sárga Egyensúly üveg neve Aratás, utalva arra az időszakra életünkben, amikor az elvetett magvak beérnek (érett gabona sárgája). Azonban csak azt arathatjuk le, amit korábban elvetettünk, és a megfelelő terméshez, a magok helyes gondozása szükséges. Mindezt saját életünkre átfordítva a jelen történések – legyen az pozitív, vagy negatív-, korábban általunk elültetett magok eredményei. Először ezt kell felismernünk és belátnunk, mert csak így indulhat el a gyomírtás és a helyes, igazságos cselekvés.
A Sárga – Lila színek nem csak a komplementer kontraszt kategóriába tartoznak, hanem a színkör legvilágosabb és legsötétebb színei, azaz a fény-árnyék kontraszt típusba is sorolhatók. Ha ebben az aspektusban ennek a két színnek a minőségi tulajdonságait vizsgáljuk, eljutunk a bennünk lévő árnyékrészeinkkel való munkához. Árnyékaink mindig velünk vannak, tudattalanul motiválnak minket, el nem ismert, meg nem értett részeink. A minket ért élethelyzetekben, másokban, mindezekre adott válaszainkban, azaz az élet színpadán láthatjuk meg őket. Minden tudattalan – sérelmekből, félelmekből, vélt igazságtalanságból történő – reakciónk az árnyékrészekhez tartozik. Onnantól, hogy a minket körülvevő világra, mint egy magunk által teremtett terepre tekintünk, melynek elsődleges célja, hogy megmutassa a feloldásra váró, el nem ismert részeinket, megjelenik a megértési szándék, a tudat fénye (sárga), és lehetőség nyílik a valódi Igazság meglátásra.
Egy egyszerű – retrospektív – gyakorlattal , ha minden nap végén őszintén megvizsgáljuk tetteinket, gondolatainkat, azoknak mögöttes okát, megláthatjuk saját – nem feltétlenül szándékos vagy tudatos – igazságtalanságunkat, hamisságunkat. Ilyenkor őszintén kérjünk bocsánatot a megbántott személytől – gondolati módon -, és saját Lelkünktől is. Fogadjuk meg, hogy a felismerteket nem tesszük meg többé – és ne is tegyük meg! – Ha úgy érezzük más bántott meg minket, bocsássunk meg neki, őszinte szívvel. Ezzel a gyakorlattal az egymáshoz láncoló lehúzó érzelmi gócokat kioldjuk.
A valódi Igazság meglátásához elengedhetetlen a tudatosság és a felelősségvállalás.

2019 11 11 – Varga Éva

Szenvedély szabálya a Tarot nyelvén

Kuthumi 10. életszabálya a Szenvedély, ami egy belső lendület, az életenergia, ami minden cselekvés ereje és alapja. Egy erő, ami teremthet pozitívat és negatívat is, tudatosságunktól, éberségünktől függ, hogy mennyire figyelünk ennek helyes felhasználására.
A Tarot rendszerében a VI. Szeretők lapjához kapcsolom ezt a szabályt. Ezzel a Nagyarkánummal több helyen Döntés néven találkozunk.

Életünk választásai adják meg annak irányát.

Azt szoktuk mondani, hogy amikor valami, vagy valaki mellett döntünk, akkor minden más lehetőség megszűnik. De ha nem döntünk sehogy, az is egy választás, ebben az esetben minden lehetőségtől „elestünk”. A pszichológia szerint ezek a meg nem élt lehetőségek beágyazódnak a tudattalanba, és ott várják megvalósulásuk újabb idejét. A lehetőség elsőre nem mindig kellemes, van, hogy kompromisszumokat, vagy éppen konfrontációt kíván tőlünk. Lehetőség az is, amikor valami olyan feladatot vállalhatunk fel, ami számunkra elsőre félelmetes, önmagunk meghaladását követeli, meghív minket a komfortzónánkon túlra. A választáshoz, a döntéshez bizony erő szükséges, ez az erő a Szenvedély, amely a döntéseinket áthatja és képes annak irányát meghatározni. A bennünk munkáló Szenvedély minősége megmutatkozik abban, hogy milyen szintű vágyaknak rendeljük alá magunkat döntéseinkben.
A Tarot VI. Nagyarkánumán általában párkapcsolati választást látunk, de üzenete nem feltétlenül erre a témára szűkül le. Bármilyen döntéshez kapcsolódjon is, arra hívja fel a figyelmünket, hogy legyünk éberek, az adott témában vizsgáljuk meg eddigi lépéseinket. Milyen keretből hív ki minket ez a választás, milyen elköteleződést vár el tőlünk, amire addig nem voltunk hajlandók. Mindenképp teljes szívvel hozott döntést jelez.
6 - SzeretőkAz Aura Soma Tarot VI. kártya odaút lapján a döntés kettősségét az angyal és a kígyó szimbóluma mutatja meg, a lap felső sarkában látható Cupido, vagy Erósz alakjával. Bizonyos értelmezésben Erósz a minden létezőben meglévő szépséghez való vonzódás jelképe. De, hogy milyen szépséghez vonzódunk, az Égi Erósz (igazi szépséghez vezet), vagy a Földi Erósz (helytelen vágyak eredője) munkál bennünk, ez egyéni. A bennünk lévő vágy, vagy szenvedély minősége határozza meg döntésünk milyenségét.
A mitológiában Erósz igaz szerelme Pszükhé, aki a Lélek szimbóluma. Ahhoz azonban, hogy a teljes szívvel hozott döntésünk a Lélek irányába vigyen minket önismeret szükséges, melyben képesek vagyunk meglátni jelenlegi vágyaink érzelmi gyökerét. Azokat az érzelmi-, gondolati állapotokat, melyek a vágyainkat meghatározzák, és amik változatlan állapot esetén újra és újra ugyanabba a helyzetbe sodornak, legyen szó társról, vagy akár munkáról, vagy más élethelyzetről. Tehát a bennünket működtető életerő, szenvedély minősége és az általa hozott döntéseink a mi felelősségünk.
84 - Szeretők visszaút.jpgAz Aura Soma Tarot VI. kártya visszaút lapján a jó döntés meghozatalát látjuk. Angyali áldás fonja körbe a két alakot, közös életüket pedig két gyertya összefonódásából megszülető láng hevíti. Ez az egymás iránt érzett szeretet lángja, a házassági ceremóniák közkedvelt szimbóluma is, ami a közös élet melletti döntést is jelképezi. De amíg a házasságkötéseknél a két gyertyával egy harmadikat gyújtanak meg, és a kettőt elfújják, addig itt megmarad a két gyertya. Ez az identitás megtartásának jelképe, melyben benne van az önmagunkhoz való kapcsolódás képessége, ami a társas kapcsolódás alapja. Ez a döntés felelősségteljes, nem egy szalmalángnyi időre szól. Tartósságának alapja a tűz, a szenvedély, a belső lelkesedés fenntartása és védelme.

Vágyaink, belső szenvedélyünk tehát döntéseink mozgatórugói. Ha változtatni szeretnénk, másfajta döntést szeretnénk hozni, mint eddig, ahhoz vágyaink, belső állapotaink megváltoztatása szükséges. Szenvedély nélkül nincs élet, de annak minősége sokrétű lehet, ami meghatározza döntéseink eredményességét.

Érdemes megvizsgálni vágyainkat és azt, hogyan alakították eddigi életünket, és azt is értékeit tekintve milyen mértékben önösek vagy önzetlenek ezek.

Szenvedély szabálya a színek nyelvén

 

Kuthumi 12 életszabályát hónapról hónapra, különböző aspektusokban vizsgáljuk meg. Szeretnénk így segíteni az általa átadott szellemi szabályok könnyebb integrálását. Októberben a 10. életszabályt vesszük sorra, ami a Szenvedély szabálya. Ebben a hónapban már, ahogy a természetben is, úgy bennünk is elkezdődik egy befelé fordulás, egy visszavonulás, felkészülés a számvetés időszakára. A Szenvedély szabályának megértése, önmagunkban keresése, és életünkbe való tudatos aktiválása segíthet abban, hogy ez az előttünk álló belső munka termékeny legyen. Nehéz időszakra készülünk fel minden év októberében, erőt gyűjtünk ahhoz, hogy majd elszámoljunk tetteinkkel, szembe nézzünk hibáinkkal, megértsük a halál misztériumát. A Szenvedély, a belső lelkesedés tüzének helyes irányba terelése, életben tartása nagyon fontos ebben az időszakban. Erre készít fel az októberi szabály.narancs gyertya
Kuthumi Mester Szenvedély alatt az élet szeretetét, az öröm megélését, a kihívások élet adta ajándékként való elfogadását érti. Szenvedély szükséges ahhoz, hogy az életet teljességében éljük meg, mert segít, hogy a legtöbbet hozzuk ki abból, amit választottunk. A szenvedély elvezet ahhoz a tehetséghez, képességhez, amivel mások segítségére lehetünk ezen a világon.
Szenvedély az, amikor reggel felébredsz és köszönetet mondasz azért, hogy itt vagy ezen a bolygón, hogy ilyen bátor vagy és ezekben az időkben a fényt, a tudatos fejlődést választod, segítve másokat is. A szenvedély kreativitást szül, ami pedig életet adó erő. Azt tanácsolja, legyen minden nap egy szenvedélyes cselekedetünk, ezzel segítve másokat, hogy meglássák önmaguk és a körülöttük lévő világ szépségét, megtalálják önmaguk csodálatos aspektusait.
A színek közül a narancssárga színt tartják a legvidámabb színnek. Nem csupán az öröm, hanem az életöröm színe. Energetizál, mozgásra, aktivitásra késztet. A vörös (életerő) és a sárga (öröm) alapszínek egyenlő arányú keveréséből kapjuk. A Buddhista szerzetesek ruhájának narancsos színe a mély belső örömet, elragadtatást fejezik ki.
A szenvedély szó angolul PASSION, gyökere PASSIO szenvedés. Az életben sokszor érezzük azt, hogy szenvedünk, és ezekbe a szenvedésekbe hajlamosak vagyunk beleragadni. A narancssárga szín segít tovább lépni (I-PASS-ON – tovább lépek) az élet traumatikus, sokkszerű élményeiből, segít azokat feloldani. Így a szenvedésként lekötött energiából szenvedély lesz, amely az életigenlés (vörös) és a tudatosság (sárga) teremtő kombinációja. Nem véletlenül a termékenység színe is a Narancs.
A csakrák közül a 2-es Szakrális vagy szexcsakra területéhez kapcsoljuk ezt a színt. Mindenhez, ami megszületik belőlünk, szükséges szexuális energia. Ez az energia egy kreatív erő, hiszen születhet belőle egy gyermek, egy könyv, egy új ötlet, egy jó ebéd, igazából bármi és minden, ami létrejön, amivel egy-egy napunk során többé tesszük a világot.
őszi naplementeBékefi Mária narancs színmeditációjában természeti képen keresztül érthetjük meg, mit is jelent tudatosan, teljes életet élni, melynek fontos része az önelemzés, ami szintén a narancs színnel analóg képesség, s melynek segítségével levonhatjuk (kivonhatjuk) mindennapi történéseinkből a tapasztalatokat:
„…Látjuk a napkorong vibráló, élő narancs színét. Mielőtt lenyugszik, begyűjti a nap minden történését, tapasztalását, hogy magával vigye és belehelyezze az örökkévalóság végtelenjébe… A bennünk lévő tapasztalat beérik egy ragyogó fénylő egységgé, és úgy érezzük eggyé válunk a nappal, amiben gyönyörködünk… Átjár bennünket az öröm, a boldogság és az elragadtatás érzése.”

Tisztelet szabálya és a Tarot kapcsolata

Kuthumi Tisztelet aranyszabálya az élet tiszteletére tanít minden szinten. Az élet, amely minden formában megnyilvánul, melyekben valamilyen fejlődésnek ad teret. Alapvető az egymás iránti tisztelet, amikor ismerjük saját határainkat és másokét sem sértjük meg. Hálásak vagyunk a bizalomért, amit mástól kapunk akkor, amikor segítséget kér, és nem élünk vissza azzal, ha hibáját, gyengeségét megmutatja nekünk. A gyerekek botladozásaira, apróbb tévedéseire nem tekintünk lekicsinylően, nem hívjuk fel rá mások figyelmét stb..

Ugyanígy tiszteljük az életet az állatokban, növényekben, ásványokban, a természet minden élőlényében, legyenek azok a látható, vagy a láthatatlan szférákban. Mindezek megértésében nagy segítségünkre lehetnek a távol-keleti tanok, amelyek a tudat fejlődését mutatják be különböző létformákban. Ezeken keresztül megérthetjük, hogy az ember a tudatfejlődés egy állapotában van, volt az állati, növényi, ásványi szinteken is, épp ezért felelőssége van ezek támogatásában, védésében.

„Az alsó tiszteli a Felsőt; a Felső az alsónak szolgálni hivatott, tanítván és irányítván őt” – ez a Hierarchia kozmikus törvénye.

A ma embere ezt a törvényt figyelmen kívül hagyja. Azt gondolja uralkodhat a világon, birtokolhatja, kizsigerelheti a természetet, azt saját szolgálatába állíthatja. Ezt a viselkedést minden létezővel szemben gyakorolja kegyetlen érzéketlenséggel, vagy egyszerűen lustaságból és tudatlanságból.

Az uralkodás és a tisztelet egymással párban járnak, vizsgáljuk meg az Aura Soma Tarot IV. Uralkodó lapján keresztül ennek fejlődési útját. Az Uralkodó általános ábrázolása a Király archetipusával történik. Richard Rohr A férfi útja II. című könyvében azt írja: „A király tartja össze a királyságot. Minél nagyobb birodalmat tud valaki összetartani magában, annál nagyobb király. Legtöbbször félünk ettől a királyságtól, mert ott mi magunk nem lehetünk a király, és mert sok mindent nem tudunk ott ellenőrizni és egyesíteni.” Ilyenkor, mikor a belső világunkat képtelenek vagyunk uralni, kívül próbáljuk ezt megélni. A zsarnoki uralkodásnak a gyökere mindig a félelem és a belső gyengeség.

A Tarotban az Uralkodó állomására érve a valódi belső rang megszerzése a feladat. „Gyöngeségeidet nemesítsd erővé. Szenvedélyeidet hevítsd szívós akarattá. Vak ösztönzéseidet alakítsd értékes hajtóenergiává.” Az igazi Király minőség, a valódi hatalom alapja az önuralom és a világ szolgálata. A tisztelet félelemmel nem csikarható ki, épp ellenkezőleg biztonságot, nyugalmat kell árasszon magából az, aki tiszteletet akar, megbízhatónak és stabilnak kell lennie.

Az Aura Soma Tarot oda- és visszaút lapján is egy királyt látunk. De ez a két király az uralkodás két megélési lehetőségét szimbolizálja. Lehetünk az, aki beleszületik a hatalmi pozícióba, melyben csak a jogait ismeri (csak egy oszlop van a képen). A világra, melynek ura úgy tekint, mint saját játszóterére, ahol egoisztikus akarata, önérvényesítése, kényelme a legfontosabb. Elsődlegesen a saját biztonságom jóléte a fontos, mindent és mindenkit ennek rendel alá. Az uralkodás élvezete, melyből el kell jutni az uralkodás felelősségéig.

A visszaút lapon egy olyan Királyt látunk, aki bejárt egy utat, melynek gyümölcsöző tapasztalatai belső bölcsességként nyílnak ki benne. Saját belső erejét feltárta, uralja azt, és mindezt a világ szolgálatába állítja. Gondolatai, cselekedetei a felsőbb törvényekkel összhangban vannak. A szívében megjelenő életfában megjelenik a két oszlop, a törvény mellett a kegyelem, a vezetés mellett a szolgálat is.

Vizsgáljuk meg ebben a hónapban, hogy bennünk a hatalmi vágy, az uralkodás igénye, a tekintély, az engedelmesség hogyan jelenik meg. Így láthatunk rá hogyan működik bennünk itt és most az Uralkodó archetípusa. Képesek vagyunk uralni saját természetünket? Hogyan viselkedünk a nekünk kiszolgáltatott, nálunk gyengébb élőlényekkel? Jól tudjuk használni az irányítás, segítőkészség, felelősségvállalás eszközeit? Bennünk a tisztelet érzése mikor, hol és miért jelenik meg? Mi melyik király vagyunk itt és most?

Varga Éva

Tisztelet szabálya a Színek nyelvén

Kuthumi 12 aranyszabályának Goethe színrózsájának 12 színével való párosításábankuthumi eljutottunk a 8. aranyszabályhoz.

Tisztelet – Királykék

Önmagunk tisztelete és a világ minden teremtményének tisztelete, az összes élet tisztelete. Az idősek, a gyermekek, az állatok, a növények és a láthatatlan világok tisztelete. Ahogyan elvárjuk, hogy mások tiszteljenek bennünket, házunkat, vagyonunkat, ugyanazt várják el tőlünk más birodalmak is. Ezeknek a birodalmaknak létfontosságú szerepük van az ember fejlődésében, de ezt jelenleg az emberek többsége nem ismeri el, nem is tud róla. A saját természetünk kialakulásában, működésében kulcsfontosságú szerepe van például az elementális világoknak.
Sok esetben tapasztalják, hogy a gyermekek bizonyos korig kapcsolatban állnak ezekkel a világokkal. A nyugati társadalomban azonban ahogy személyiségük kialakul és megerősödik, általában ez a képesség megszűnik. A csakrák szintjén a harmadik szemet kapcsoljuk ide, amely ekkor „bezárul”. Ez a csakra az embereknél általában nem harmonikus. Ennek hatására vagy túlzottan racionálisak vagyunk, vagy fantáziavilágban élünk.

Mindezek a tulajdonságok a Királykék szín sajátosságai. Ő az éjszakai égbolt színe, amely az élet nagy kérdéseire adható összes választ hordozza. Segít a dolgok mélyére látni. Csend, misztika, az álmok területe.

A hatalommal kapcsolatos leckék, a tisztelet, a szabályok betartása alapvetően Kék minőség. De a Királykék témában erőteljesebb formában újra megjelenik. Aki diszharmonikusan éli ezt a minőséget, annak problémája lehet az apával, vagy valamilyen felettessel, akár a törvénnyel (legyen az világi, vagy kozmikus).

Önmagunk és a másik valódi tisztelete, amire Kuthumi is utal túlmutat a látható fizikai síkon. Arra a Multidimenzionális Létezőre irányul, amely mindannyiunkban egy lehetőség, egy potenciál, egy kötelesség.
www.wallpapersxplore.blogspot.com (58)Keleten egymás köszöntésében benne van a másik ilyen irányú tisztelete: „Namaste” – mondják. A szanszkrit szó jelentése „Üdvözlöm a benned lakozó Istenit.” További jelentései: „Nagyra becsüllek Téged, hordozóját a Világ Egének, Hordozóját a Szeretetnek és Fénynek, Tisztelem Benned az Igazság és Béke templomát. Tiszteletben tartom a Csillagot, hol vagy, ha magadba mélyedsz, és hová lelkem száll, amikor elréved. Az Egyetlen bennünk közös honát.”
A Maják ugyanezt az In Lak’Ech” kifejezéssel mondják, ami annyit tesz: „Egy vagyok belőled, én egy másik te vagyok!”
Magyarul talán a „Légy üdvözö(ü)lve!” köszöntésünk illik leginkább ebbe a sorba, ha megértjük a szó mélyebb jelentését. Hamvas Béla azt mondja: „Tudásban mindenki csak üdvfokához mérten részesülhet. Az üdvfokozat a megvalósulás fokozatának felel meg. A megvalósulás fokozata pedig annyit jelent, hogy milyen fokon vagyok valódi. Csak ha teljesen valódi vagyok üdvözültem…Egyedül Isten valódi.”

Mi az élet valódi célja? Azaz, mi a célja életemmel Lelkemnek, Esszenciámnak?325 Tudok kapcsolódni ehhez az élettervhez? Megengedem másoknak, hogy életük valódi célját éljék?

Ezekre a kérdésekre a választ abban az ürességben, csendben, meditációban találjuk, amelyet jelenleg több rétegben elfed gondolataink, vágyaink sokasága és zaja.

A Lila másodlagos és a Kék elsődleges színek kombinációjából kapjuk meg a Királykéket. A Lila a meditáció, a fizikai, érzelmi, gondolati megnyugvás és a tudati éberség színe, benne egy pici Vörössel, amely objektivitást kölcsönöz és minden megértést lehoz számunkra a fizikai síkra. A Kék a belső béke, a lecsendesedés, és ahogy a következőkben látni fogjuk a hűség színe. Hűség, amely a bennünk lévő Lelki köldökzsinór.

Varga Éva – 2018.03.04

Augusztus * a Tisztelet szabályának hónapja

Augusztus a tisztelet szabályának hónapja Kuthumi és Lady Guinevierre szabályrendszerében. Eme érték erősítése a feladatunk ebben a pár hétben.

Ők így írnak erről (2004. áprilisában):
A nyolcadik alapelv a TISZTELET, ami az egyik legfontosabb: Isten összes teremtményének tisztelete, a legapróbb hangyától kezdve a leghatalmasabb bálnáig. Ezek a teremtmények mind a Szeretet manifesztációi, amik különböző formákban testesítik meg az életerőt. Mindegyikük tiszteletet érdemel. A bolygó új gyermekei, azok, akik az elmúlt 25 évben érkeztek erre a világra, különösen azok, akik az elmúlt 3-7 évben érkeztek, nagyon fontos leckét hoznak az emberiségnek, mert a felnőtt embereknek meg kell tanulniuk tisztelni a legkisebb gyermeket is ahhoz, hogy emlékezzenek arra, hogyan kell tisztelni önmagukat. Azért, mert a ti szükségleteitek és igényeitek nem kaptak tiszteletet és nem lettek teljesítve, és azért, mert ti ettől sértve és megalázva éreztétek magatokat, nem vagytok képesek teljes mértékben tiszteletben tartani saját szükségleteiteket, és ebből adódóan aztán nem vagytok képesek mások szükségleteit sem tiszteletben tartani.
Álljon itt példaként az, hogy tegyük fel mikor kicsik voltatok valami olyat tettetek, amitől zavarban éreztétek magatokat, a szüleitek pedig ezt mindenkinek elmesélték, mert azt gondolták, hogy ez milyen helyes vagy mókás. A szüleitek ezt nem szándékosan tették, azért hogy megalázzanak, hanem azért, mert nem voltatok képesek teljesen kifejezni az érzéseiteket, nem voltatok képesek elmondani nekik azt, hogy mennyire zavarban éreztétek magatokat vagy, hogy milyen mérgesek voltatok, milyen sértve éreztétek magatokat, amikor aláásták a bizalmatokat, vagy elárulták a magánügyeteket. Lehet, hogy az iskolában történt valami, ahol az egyik iskolatársatok ugratott benneteket. Mindannyian kivétel nélkül megtapasztaltátok szent személyes határaitok megsértését. Ezért aztán nem vagytok képesek teljes mértékben tisztelni magatokat, mivel nem lettetek felszerelve a szituáció helyrehozáshoz szükséges szerszámokkal, és a másik ember megtanításában, hogy tiszteletet tanúsítson irántatok.
Az Élet Nyolcadik elve a Tisztelet. Nem csak az idősebbek tisztelete, hanem az élet összes formájának a tisztelete. A gyermekek, az állatok, a növények és a láthatatlan világok tisztelete. Én, Guinevierre, intenzíven dolgozom a láthatatlan birodalmakkal, akik a Szeretet értékes őrzői. Mindössze annyit kell tennetek, hogy ráhangolódtok arra az elképzelésre, hogy esetleg mégis léteznek a tündérek, a manók és a törpék, tündérmeséitek szereplői. Mielőtt leszakítotok egy virágot, kérjetek előtte engedélyt a virágtól. Ha át akartok ültetni egy fát vagy egy bokrot a kertetekben, mondjátok el a növénynek, hogy mi fog vele történni. Mielőtt lenyírnátok a gyepet, egyszerűen kapcsolódjatok össze a fű tudatával, és figyelmeztessétek, mert sok millió miniatűr lénynek ott van az otthona, és jól esne nekik egy kis figyelmeztetés, mielőtt ez az óriási gép nekiesik, és lerombolja az otthonukat. Ez mind arról szól, hogy legyetek tudatában a világotoknak. Más szavakkal kifejezve, hogy legyetek TUDATOSAK. Ugyanúgy, ahogy ti is azt akarjátok, hogy tiszteljenek benneteket, és ragaszkodtok ahhoz, hogy az otthonaitokat is tiszteljék, és a személyes vagyonodat is tiszteletben tartsák mások. Az élet más birodalmai ugyanezt várják el. Az a mondás járja, hogy rengeteg időnek kell eltelni addig, amíg az emberek elkezdik felismerni, hogy az élet más birodalmai milyen életfontosságú szerepet játszanak az emberiség fejlődésében. Ugyanakkor boldogan jelentem ki, hogy egyre inkább tudatába kerülnek ennek. Amikor a gyermekeitek tündéreket vagy más elementál lényeket látnak, mielőtt azt mondanátok nekik, hogy ez csak a fantáziájuk szüleménye, engedjétek meg, hogy elmeséljék nektek az élményeiket, és minél jobban megengeditek ezt nekik, meglátjátok, hogy a ti ilyen irányú képességetek is elkezdődhet újra felébredni. Minden egyes emberi lény tágra nyitott szemmel született erre a világra, minden szeme ki volt nyílva. A földi utazás mindig azt eredményezi, hogy a harmadik szem bezárul, pedig a fizikai szemek is bezáródhatnak. Az emberek rengeteg rossz bánásmódot elfogadnak a többi ember és az élet többi királysága kapcsán, anélkül, hogy ennek tudatában lennének. Néhányan túl fájdalmasnak találják ezt, ezért aztán elfordítják a fejüket. Ettől nem fog megszűnni a probléma. Itt az ideje, hogy az emberek lehetővé tegyék saját természetüknek és lelküknek, hogy összeolvadjanak a természettel.

Láthatjuk, hogy itt nem csak az emberek vagy egymás tiszteletéről van szó, hanem az összes világ és annak minden teremtményéhez való kapcsolatunkról. És ennek első lépése újra az, hogy önmagunkat tiszteljük. Minden belőlünk indul és hozzánk tér vissza.

Amikor valaki tiszteletlenül bánik másokkal, esetleg a nála gyengébbel, akkor valójában csak azt próbálja pótolni vagy megkapni, ami belőle hiányzik. Könnyű a gyengébbet, a mást, a tőlünk eltérőt megítélni, esetleg akár fizikálisan is bántani. De sokkal nehezebb az út, amikor Tiszteletre és Elfogadásra törekszünk minden létező iránt. Mert akkor önmagunkkal kell szembesülnünk. A saját hiányainkkal, múltunkkal, előítéleteinkkel vagy épp igaznak vélt hiedelemrendszerünkkel kell szembenéznünk, és néha átírni, elvetni azt. Mert ezek akadályoznak abban, hogy a másikat önmagában lássam, és ne a saját múltam szemüvegén keresztül, vagy épp attól függően ítéljem meg, hogy számomra mennyi pozitív dolgot tud adni. Mert amíg önmagammal nem vagyok rendben, és nem saját magamtól teszem függővé a boldogságom, a kiteljesedésem, a sikerem, hanem mindezt a világtól és a környezetemben élőktől várom el, addig minden a kapásról szól az életemben. És ebben az állapotban, a hiány állapotában a másik attól lesz értékes vagy tiszteletre méltó, hogy milyen mértékben kapok tőle valamit, ami a bennem lévő hiányokat csökkenti.

A Tisztelet kérdése akkor is felbukkan, amikor tőlünk eltérővel találkozunk. Általában azt zsigerből elutasítjuk, címkézzük, megbélyegezzük, és elfogadhatatlannak minősítjük. Pedig pont az tud nekünk újat mutatni és adni, ami tőlünk különböző. Ha mindig csak a saját igazságaink mentén nézzük a világot, akkor mindig csak ugyanazt látjuk. És egy idő után ez unalmassá, lapossá válik. Akkor pedig jönnek a pótszerek vagy pótcselekvések, amik időlegesen kirángatnak minket saját kis szürke hétköznapjainkból. De ha nyitottak vagyunk, és merjük megismerni mások igazságát, világát, akkor a saját kockánk kitágul, és a világ olyan oldalait ismerhetjük meg, amikre eddig nem is gondoltunk, vagy amikre eddig vakok voltunk.

És ez a nyitottság valahol a Tisztelet minőségénél kezdődik. Annál a hozzáállásnál, hogy tudom, minden élet önmagában értékes. Hogy tudom, mindenkinek ugyanannyi joga van önmagát megmutatni, megélni és az életét a saját akarata szerint élni, ahogy nekem is. És ehhez az kell, hogy ugyanannyira tiszteljem saját magam, az életem, a vágyaim, mint amennyire hagyom, hogy mások is éljék saját életüket. Tudatosítanom kell, hogy a világ nem értem van, hanem önmagában létezik, a fejlődést szolgálja. Én pedig ebben egy láncszem vagyok, aki szintén a fejlődés útján van. Mert mindannyian többek vagyunk embernél, állatnál vagy épp növénynél. Mind a világ egy-egy része vagyunk, tudattal, amely fejlődik, életről-életre bővül a tapasztalati köre, és a Fény felé tart. Ez pedig mindannyiunkban megegyezik. Így, amikor az a kérdés van bennünk, hogy vajon mi az, amit tisztelni lehet a másikban, akkor az nem más, mint a léte és a tudat szikrája, mely ott van benne, még akkor is, ha épp szunnyad.

A tisztelet persze nem azt jelenti, hogy hagyom, hogy bármit megcsináljon velem a másik. A Tisztelet az, hogy elfogadom és elismerem a létét, a gondolatait, az igazságát, de attól még nem kell ugyanazt gondolnom vagy ugyanazt az igazságot követnem. Jogom van ahhoz, hogy önmagamat tisztelve meghúzzam a határt, hogy meddig lehet részese a másik az életemnek. És a Tisztelet erényével felvértezve mindazokat a jogokat, amelyeket önmagamnak megadok, azt másoknak is megadom. Ebben az állapotban tisztelem és elismerem a tudatot, ami a másikban él.

Domokos Erzsébet