Maja Évindító- és követő Csomag * Fehér Varázsló év és 13 éves időszak * 2019. 07. 26-tól

Idén is összeállítottuk, és most már elérhető mindenki számára a már évek óta sikeres Maja Évkövető Csomagunk!

Az idei csomag különlegessége, hogy nemcsak a Fehér Mágneses Varázsló év követését támogatja, hanem a teljes 13 éves ciklust megélését is tudja segíteni. Ugyanis idén nem csak egy új energetikai év, hanem egy új 13 éves időszak is kezdődött. Mi ehhez állítottuk össze a csomagunkat, ami természetesen segíti az év követését hónapról-hónapra, valamint olyan gyakorlatokkal egészítettük ki, amelyek segítik a Varázsló dinamika integrálását és tudatos megélését.

A csomag tartalma:
* A 3. Maja Évindító Nap előadásainak és gyakorlatainak hanganyaga
* A napra készült és a teljes, bővített Évkövető füzet, melyben
– minden hónaphoz tartozik egy rövid leírás kulcsszavakkal és a hónap színeivel kiegészítve. Ide lehet naplószerűen lejegyezni, hogy mivel dolgoztál magadon a hónap során.
– plusz benn van több energetikai gyakorlat, ami segít, hogy tudatosan dolgozhass az év energiáival.
* A füzetben található gyakorlatok hanganyag formájában, hogy bármikor tudj meditálni.
* A Fehér Mágneses Varázsló évhez kapcsolódó megerősítések plakátja, mely igazából 13 évig lehet a szolgálatodra.
* Aura-Soma képek, amelyek kapcsolódnak az év és időszak dinamikájához.

A csomag ára: 9.000.- Ft
Az Omniverzum Szabadegyetem végzett, aktív és levelezős diákjainak 5.000.- Ft

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Csomag digitális formában, e-mailben kerül elküldésre.

A csomagot megrendelheted az alábbi űrlapon vagy elérhetőségeken:
Domokos Erzsébet
Maja Asztrológus, Spirituális Lélekgyógyász, Művészeti Terapeuta
06-20-333-6475
alkotoonismeret@gmail.com

Online megrendelési lap:

 

Felelősség szabálya a Tarot nyelvén

A következő életszabály a felelősség, ami nagyon szorosan összefügg az előző szabállyal, a tudatossággal, és amit Kuthumi egyszerűen úgy fogalmaz meg: nem más, mint az életre való felelet. Ez a három egyszerűnek tűnő szó egy folyamat, ami állandó mozgást eredményez. A minket érő benyomások és az azokra adott válaszunk, alapvetően egy körforgást szülnek, amire ha tudatosakká válunk spirálissá, fejlődéssé alakulnak.

Egy körforgás tehát a tudatosságtól és a felelősségvállalástól lehet spirálisan fejlődő. S a bennünk lévő spirituszt (valódi tehetséget, a lélek feladatát) csak ilyen módon vagyunk képesek megismerni, majd kibontakoztatni.

A Tarot Nagyarkánumai közül a X. Szerencsekerék vagy Sorskerék néven ismert lapot kapcsolom a felelősségvállalás szabályához, ennek a pozíciónak a vizsgálata, szimbolikája talán közelebb vihet minket a felelősségvállalás lényegéhez.

Minden cselekedetnek, folyamatnak van egy oka és lesz egy következménye, már a születésünk is egy ilyen precízen összerakott kauzális csomag, ami feladatokat tartalmaz. A számmisztika a maga egyszerűségével megmutatja, ahogy egy kört járunk be 1-10-ig. 1 a kiinduló pont, az induló energia, az első lépés, ami egy folyamatot elindít, 10 az eredmény, amiben a 0 egy sokszorozó erő, a korábbi 9 lépés felelősségének súlya. Míg az 1 ebben az esetben egy ötlet, egy gondolat, addig a 10 ennek az anyaggá kristályosodott eredménye.

Az Aura Soma Tarot rendszerében az odaút lapok szimbólumaikon keresztül felhívják a figyelmet azokra a kihívásokra, amit az adott lépcsőfokon meg kell fejlődnünk, a visszaút lapok pedig ennek eredményeként azokat az erényeket és képességeket mutatják, melyekkel segíthetünk a világban, a világnak.

A Bolond, aki az önismeret útját bejárja először az I-es Mágus pozíciójára lép, ahol az „Amint fent, úgy lent” szabályát tanulja, ezt vizsgáltuk meg a tudatosság szabályának analógiájában. Láthatjuk, hogy teremtő erejének felelősségére már itt felhívják a figyelmét. A X-es Szerencsekerék pozícióhoz eljutva egy kör lezárul, valaminek az eredménye realizálódik. Ezeket hívjuk és érezzük legtöbbször sorsszerű eseményeknek, amelyek addig ismétlődnek életünkben, amíg meg nem értjük működésük mechanizmusát és felelősséget nem vállalunk értük. Ezt a szimbolikus kereket, ami a Szamszara kereke, a hétköznapi életünk, az arra adott válaszaink mozgatják. Életterünk ad lehetőséget arra, hogy felismerjük berögzött szokásainkat, kríziseink pedig térdre kényszerítenek, néha kirántják a lábunk alól a talajt, újra tervezésre ösztönöznek.

A kérdés az, meddig akarunk egy adott keréken pörögni, hajlandóak vagyunk-e észre venni, hogy miért ragaszkodunk, és mi magunk kapaszkodunk a kerékbe. A spirál szimbolikája segít azt is megérteni, hogy a változás lépésről lépésre halad. Egyrészt mindig, minden pillanatban éberségre hív, másrészt türelmet is kíván, hiszen a szokásaink megváltoztatása, önmagunkból való kioldása és valami újjal való helyettesítése bizonyos időbe telik.

Az Önéletrajz öt fejezetben című vers jól tükrözi ezt:

I.
Sétálok az utcán.
Egy mély lyuk van a járdán.
Beleesem.
Elvesztem… Nincs segítség.
Nem az én hibám.
Egy örökkévalóság kell, hogy kitaláljak.

II.
Ugyanazon az utcán sétálok.
Egy mély lyuk van a járdán.
Úgy csinálok, mintha nem látnám.
Újra beleesem.
Nem tudom elhinni, hogy ugyanott vagyok.
De nem az én hibám.
Még nagyon hosszú idő telik el, míg ki tudok jönni.

III.
Ugyanazon az utcán sétálok.
Egy mély lyuk van a járdán.
Látom, hogy ott van.
Mégis beleesem… ez puszta megszokás.
A szemem nyitva van.
Tudom, hol vagyok.
Az én hibám.
Azonnal kijövök.

IV.
Ugyanazon az utcán sétálok végig.
Egy mély lyuk van a járdán.
Megkerülöm.

V.
Egy másik utcán sétálok végig.

 

Az Aura Soma Tarot X. lapjának visszaútján megjelenik a kerékhez való ragaszkodás elengedése, valamint az is, ahogy önmagunk megismerésével ráébredünk a természeti erők (négy elem) bennünk élő működésére, ahogy érzelmeinket, gondolatainkat, akaratunkat és tetteinket alakítják. Ez után a felismerés után vállalhatunk felelősséget mindezért és kezdhetjük el életünk tudatos megváltoztatását, képessé válhatunk belső természetünk uralására.

Itt tanulhatjuk meg a Karma és Dharma szerepét életünkben. A Karma, ami tudattalan cselekedeteink következményeként létrejött feladatok sora, amit meg kell fizetnünk. A Dharma, ami a mesebeli „jó tett helyében jót várj” csomagunk, amit önzetlen áldozatból nyerünk. Ha megértjük a tudatosság és a felelősség szabályait, rájövünk, hogy cselekedeteinket egyetemessé, mások és a világ szolgálatába érdemes állítani. Arra kell törekednünk, hogy lehetőleg Dharmát hozzunk létre, amely a már felhalmozott Karma leküzdésében nélkülözhetetlen segítség.

„Ember, ismerd meg önmagad!”– szól a Deolphi jósda leghíresebb felirata.

A delphoicától jóslást kértek az emberek, a jövőjükre, a sorsukra voltak kíváncsiak.

A jós azt felelte: Ismerd meg önmagadat, és tudni fogod a sorsodat. Mert a sorsod te vagy. Nem külső erők uralkodnak rajtad, az istenek benned vannak, s jellemed, személyiséged alakítja, formálja jövődet. Változtass magadon, és változni fog a sorsod is. Fogadd el magadat, és el tudod majd fogadni sorsodat is. Ez a „gnóthi szeauton” igazi értelme.

Ebben a hónapban vizsgáljuk meg az életünkben megjelenő ismétlődéseket. Ne felejtsük el, hogy a természet felesleges köröket nem fut, és nem bosszúálló. Ami már nem létezik bennünk, azért nem büntet. Tegyük fel magunknak a kérdést: Mit akar tanítani nekem ez a helyzet? Mit kell felismerni és megváltoztatni önmagamban, hogy mindez változzon? Vállaljunk felelősséget.

Varga Éva

Tudatosság szabálya a Tarot nyelvén

Kuthumi 6. életszabálya a tudatosság. Ez a szabály az önismeret alapköve. Valódi megértését azonban nem egy ilyen írás, hanem a meditáció adhatja meg, mert a tudatosságnak valójában nincs köze az intellektushoz.

A tudat fejlődése nem kevesebb, mint az, amiért élünk, a tudatosság tehát egy fejleszthető képesség. Tudatunknak teljes mértékben birtokában vagyunk, és mégsem, mert 97%-ban alvó állapotban van, s így ilyen mértékben mi magunk is alszunk. Erejét és energiáját mechanikusan használjuk fel, általában valami külső ingerre reagálva. Hétköznapi cselekedeteinkben, különféle kapcsolódásainkban (munka, család, párkapcsolat, hobbi, társadalom stb.) lehetőségünk van arra, hogy észre vegyük mindezt, és lépésről lépésre, napról napra változtassunk ezen.

Amikor ezt figyelve megértjük és belátjuk, hogy milyen kevésszer is vagyunk éberek, ekkor kerülünk először közel a tudatossághoz, mondhatjuk úgy is, ekkor lépünk rá a tudatosodás útjára. A Tarot rendszerében ez az a pillanat, amikor a Bolond elindul a Nagy Arkánum lépcsőfokain.

Ahogy már többször említettem az Aura Soma Tarot rendszerében minden Nagy Arkánum lap kétszer jelenik meg egy oda-, és egy visszaút képében is. A Nagy Arkánum egy-egy lapja a tudatfejlődés egy-egy fontos feladata.  Az odaút lapjai az úgynevezett elindulás lépcsőfokai, amelyek ezeknek a feladatoknak a kihívásaira, a veszélyeire hívják fel a figyelmet. A visszaút lapjai a hazatérés lapok, amik megmutatják a helyes működtetés módját szimbolikusan. A Bolond – aki a fejlődés útját járja – 0-ként indul (ez a Bolond „odaút” lapja), és a 21 lépcsőfok bejártával elérkezik a 22 minőségébe (a Bolond „visszaút” lapja), ahol teljes tudatosságában tündököl.

Jelen cikkben az első lépésre koncentrálunk, ami a legfontosabb, annak belátása, hogy valójában alszunk. Ez a Mátrix „kopp kopp Neo.” pillanata. Ez a Tarot I. Mágus pozíciója.

Az általános ábrázolásokon az egyik kéz az ég felé, a másik pedig a föld felé mutat, ami az „Amint fent, úgy lent.” üzenetét hordozza. Megmutatja számunkra, hogy a teremtés képességéhez szükséges eszközökkel rendelkezünk, és minden pillanatban használjuk is azokat. Ezek a képességek azonban nem a látható szférában vannak, minden sokkal korábban kezdődik, semmint mikor fizikailag megcselekedtük azt. A finomabb síkokban is formákat hozunk létre gondolatainkkal, érzelmeinkkel, s mindezek következménye a fizikai cselekvés. Persze a gondolati és érzelmi szféra felett még sokkal finomabb terek is vannak, amik szintén ok-okozati hatással vannak erre a folyamatra, ilyen például a felső mentális sík, vagy kauzális sík, ahol a hozzánk tartozó karma és dharma csomagok vannak. Mindezek törvényszerűen kapcsolódnak hozzánk, és amikor az idő azt megkívánja, aktivizálódnak.

Miután ezeket a folyamatokat kezdjük átlátni, képessé válunk – bizonyos szintig – felé emelkedni, és cselekedeteinket egy komplett csomagként látjuk, amiben például egy mozdulat mögött ott van egy érzés, egy gondolat, egy múltbéli benyomás, egy szülői minta, stb., stb. Elkezdünk arra törekedni, hogy ebből a csomagból oldjuk fel, változtassuk meg azt, ami a hibás cselekvést eredményezi. Ehhez az kell, hogy éberek legyünk, hogy jelen legyünk, hogy meg-megálljunk, és ne mechanikusan reagáljunk az élet hozta szituációkban.

A Mágus lapján látjuk, hogy minden eszköz a rendelkezésünkre áll, a megoldások kulcsa a kezünkben van, akkor is, amikor azt hisszük, hogy a másik, a család, a társadalom, a világ az, aki a körülményeinket alakítja. Azonban: „Látható jelenségek úgy nőnek ki láthatatlan gondolatmagokból, mint földben rejtőző magból a mérget tartalmazó gaz.” – írja Szepes Mária.

Felelősséget kell vállalnunk azért, hogy ezt valójában mind magunknak köszönhetjük. Majd belső pszichológiánkat feltérképezve és megismerve egy belső változást kell elindítanunk. Rendeznünk kell magunkban az erőket, a káoszt kozmosszá kell alakítanunk. S ha ez sikerül, akkor az „amint fent úgy lent” törvényszerűsége láthatatlan átalakításba kezd körülöttünk. Mindennek persze sokkal mélyebb szándéka van, mint a gondolat teremtő erejének felismerése és azzal világi vágyaink megvalósítása. A cél a Szellemi minőségünkkel, Lényünkkel való kapcsolódás, az Ő útmutatásával élt élet. Ez lesz az út végén, mikor a Bolond (0.) Bölccsé (22.) válik.

Nézzük meg, hogy a minőségi különbségek hogyan jelennek meg a két Mágus lapon. Az odaút lapon a köpenyen megjelenő asztrológiai jelek arra a Személyiségre utalnak, akit még meghatároznak és erősen befolyásolnak a csillagok. Születési radix ábránk hordozza azokat a konstellációkat, amelyek viselkedésünket erőteljesen meghatározzák, amíg mechanikusan működünk.

A visszaút lapon az alak meztelen, levetkőzte a személyiség korlátait, és az eszközöket (kard, bot, kehely, érme), amelyek az odaút lapon kívül találhatóak, tudatosan és a helyükön (bent) használja. Például a felnyújtott kézben lévő kristályt egy kehely váltja fel, amiben benne van a saját akaratom felváltása az isteni akarat (vagy másként Lényünk akaratának) befogadására. Figyelme, ébersége felfelé tekint, kezében a bot hajtást hoz, ami a Lélek szempontjából termékeny életre utal. Érdemes ezt a két lapot összehasonlítva keresni a további különbségeket és elgondolkodni azok szimbolikus jelentésén.  

Hamvas Béla azt mondja, meg kell látnunk tevékenységünk metafizikáját, és a mindennapokban is lehetünk a szellemi erők és a Lényünk eszköze, ha tevékenységeinket az egyetemes emberiségért folytatjuk. Ehhez kis lépések vezetnek, amiknek kulcsszavai a felelősségvállalás, odafigyelés, együttműködés.

Tekintsünk hétköznapi történeteinkre most másképp. Próbáljuk meglátni egy-egy pillanat eseményének gyökerét, valódi okát, a különböző síkokon hozzá kapcsolódó aktivitásokat és összefüggéseket.

Varga Éva

Tudatosság és Felelősség szabályai a színek nyelvén

kuthumiKuthumi a tudatosság és felelősség törvényét összekapcsolva vizsgálja. – Aki tudattalanul éli az életét az felelőtlenül is él – mondja. Felelősek vagyunk cselekedeteinkért, hiszen azokkal hatással vagyunk környezetünkre is, a benne élő összes életre. A fejlődés kulcsa ennek tudatosítása.

6. Tudatosság – Magenta   7. Felelősség – Zöld

Amikor feltesszük a kérdést mi a természet színe, az általános válasz a Zöld. Ennek oka a zöld és a természet fogalmának közös kauzális gyökereiben van. Mert a természetben valójában minden szín megjelenik, ahogy az évszakok változnak, időszakosan mindig más az uralkodó. De a természet az a hely, ahol megtapasztalhatjuk, megérthetjük a tér jelentését, átélhetjük a szabadságot, ”kimegyek a szabadba” – mondjuk. Itt mindig minden változik, folyamatosság van. És ezek a fogalmak a színek közül a Zöld szín sajátjai.

oshotarotAz egyén szempontjából nagyon fontos és meghatározó az őt körülvevő környezet. Hogyan tud működni ebben a környezetben? Hogy érzi benne magát? Hogy hat rá? Ugyanabban a világban élünk, annak megélése mégis teljesen egyéni, mindenkinek van egy saját belső tere, amely meghatározza a külső tér milyenségét is. Ebbe a térbe van az egyén bezárva, vagy itt él szabadon.

A Zöld két elsődleges színből a Kék és a Sárga keverékéből születik. A Kék lecsendesítő, befelé forduló hatását a Sárga a megértés, a figyelem fényével egészíti ki, így képessé tesz saját belső terünk felismerésére, működésének tudatosítására.

A szabadság-tér-felelősség hármas összekapcsolódást a Zöld szín mellett megtaláljuk az egzisztenciális pszichológia második létkérdésénél is, amely a szabadság.

”Nem csak egy tér és idő létezik, annyi tér és idő van, ahány alany” – mondja Ludwig Binswanger egzisztencialista analitikus. Ez alapján bár létezik egy potenciális környezet, ami mindenki számára ugyanaz, de ebben ott van mindenki egyéni élményvilága, a helyzetekkel szembeni attitűd, amit ő maga szabályoz. Amikor tudatosul bennünk, hogy valójában az univerzum struktúrálatlan, esetleges, amelyben az ember nem csak mint tapasztalati lény, hanem teremtő is jelen van, akkor szembesülünk a szabadságunk felelősségével. Sartre megfogalmazásában: „Az emberi lény szabadságra van ítélve.” Felelősek vagyunk tehát körülményeinkért, problémáinkért, cselekedeteinkért és a kihagyott lehetőségekért is. A változáshoz vezető első lépés az, amikor erre ráébredünk és ezt elismerjük.

Ez a felelősségvállalás minden pillanatban jelen lévő éberséget, tudatosságot követel. A tudatosság valójában egy olyan szabály, amely nélkülözhetetlen a többi elv helyes alkalmazásakor is. Ez egy olyan koncentrált állapot, amikor megfigyelő, objektív állapotban vagyunk képesek működni. Jelenleg ezt csak pillanatokig tudjuk fenntartani, eleinte az is eredmény, hogy ráébredünk tudattalanságunkra.

magentanőA 12 szín közül a Magenta az, amely magában hordozza a tudatosság minőségeit. Ez a szín segít megélni az élet apró örömeit, a hétköznapok csodáit. Tudatosítja, hogy a kis események fontosabbak, amelyekben jelen kell lenni, meg kell őket élni. A másodlagos Lila és az elsődleges Vörös színek keverékeként kapjuk meg. Ennek a két színnek az érdekessége, hogy a látható spektrum két végén helyezkednek el, ezért a Magenta képes összekapcsolni a fent és a lent világát, a színek nyelvén üzeni: „A test a lélek temploma.” A benne lévő Vörös túlsúly objektivitást ad, amely segít megfigyelőként, de éberen élni az életet. A Lila ehhez a szolgálat a kegyelem és a hit minőségeit adja, ezzel szellemi értéket kölcsönöz a fizikai síkban töltött időnek.

2018.02.18 – Varga Éva

Kreatív Kommunikáció a Tarot nyelvén

A hónap aranyszabálya egy, a mindennapokban aktívan használt kapcsolódási eszköz tudatosítását segíti. Azáltal, hogy megmutatja számunkra annak multidimenzionális vetületét és hatásait, felelősségvállalásra ösztönöz.

A kommunikáció a rádióhullámok felfedezésével a telefon, a tévé, az internet, a wifi berobbanásával olyan térhódításnak indult, ami erejét megsokszorozta. Az információ olyan értékkel bír, hogy ma már elsődlegesen attól függ egy háború kimenetele, hogy ki milyen információval rendelkezik. Az információ kezelése és a kommunikáció azonban a tömegek szintjén teljesen tudattalanul történik.

Kommunikáció alatt elsősorban az információ átadást értjük, aminek akkor van értéke, ha van megfogható tartalma. Mikor egymással beszélünk, még ha az egyik fél hallgat is, ez egy horizontális energiaáramlás. A hallgatásban nincs ott a valódi csend, a kiüresedés, mert a figyelem a másik által közölt tartalomért létezik.

Ha értenénk a hangunk, szavaink, hangsúlyunk valódi hatását, valószínűleg sokkal megfontoltabban beszélnénk és többet hallgatnánk, és azt is meggondolnánk, hogy kitől fogadunk be bármit is. Kommunikációnk multidimenzionális vetülete azt jelenti, hogy értjük és látjuk a hozzánk érkező, vagy tőlünk kiáramló információ hatását fizikai, érzelmi, mentális és akár kauzális szinten is. Amikor valakire folyamatosan ordibálnak az fizikailag is érzi, ahogy gyengül, vitális testén a hang olyan energetikai ütéseket és sérüléseket okoz, mintha fizikailag vernék. A mondandó tartalma érzelmileg is befolyásol. Az a kifejezés pedig a köznyelvben is ismert, hogy ”elültetett egy gondolatot a fejében”, ami egy mentális hatás. Mikor mindezeket tudatosítva vigyázunk verbális és nonverbális kommunikációnkra, már a kreatív kommunikációt kezdjük alkalmazni.

Mit jelent a kauzális szintű hatás? A kauzális vagy oki tér a karmikus hatások gyökere. Csakráink közül  a torokcsakra az, amit karmikus csakrának hívunk, hiszen a kimondott szónak teremtő ereje van. Jelenleg az állandó fecsegéssel, szitkozódással, pletykálkodással, ítélkezéssel szennyezünk, ezt a csakránkat és saját sorsunkat romboljuk.

Meg kell tanulnunk tisztán kommunikálni, megfelelő arányt és mértéket találni a beszéd és a hallgatás között. Utóbbinak pedig aktívan befelé a Lényünk felé kellene irányulnia.

A kreatív kommunikációt, maradva az 5-ös szám mentén (torokcsakra 5. csakra), a Tarot V. Főpap lapján keresztül vizsgáljuk meg. Ez a lap a tanító és tanítvány kapcsolatát magyarázza. Ez a két szerep valójában analóg a beszéd és a hallgatás művészetével. Egy jó tanító, mikor tanítványaihoz beszél, a hallgatóságához igazítja mondandóját. Ismeri és érti, bejárta azt az utat, ahol ők haladnak. Tudja, hogy szavai befolyásolhatják és döntésekre sarkallhatják a tanítványokat, ezért nagy gonddal válogatja meg azokat.

Aki igazi tanítónk lehet, az nem akar manipulálni, bántani. Mellettünk van saját utunkon, de nem mondja meg, merre menjünk. Mikor a Főpap lapja megjelenik az életünkben az valamilyen tanulást, fejlődést hoz, olyan helyzetet, ami a lét értelmének kereséséhez kapcsolódik. Így ez a lap nem csak a külső, fizikai világban megjelenő tanítókról szól, hanem a belső tanítóról, a Lényünkről is. A hozzá vezető út a befelé fordulással, a lecsendesedéssel és a belső éberséggel nyílik meg. Az imádság az, mikor mi beszélünk az Istenhez, a meditáció az, amikor Isten beszél hozzánk. Ez egy vertikális energiaáramlás.

Vizsgáljuk meg az életünkben fontosnak vélt személyeket a kreatív kommunikáció szemszögéből. Ki az, akire hallgatunk? Ki az, akinek szava, véleménye, világnézete befolyással van ránk? Építő, vagy romboló ez a hatás? A hitrendszerünk bázisa önmagunkban vagy külső tényezőkben gyökerezik? Milyen gyakran kapcsolódunk saját Szellemi részünkhöz? Ismerjük Őt?

Vigyázzunk szavainkra ebben a hónapban, és vegyük észre hogyan hatnak ránk mások szavai és viselkedései. Legyünk mindkettőre tudatosak és éberek.

Varga Éva

Kreatív kommunikáció a színek nyelvén

kuthumiKuthumi 12 elv fejlesztésére hívja fel a figyelmünket, amelyeket ha fokozatosan beépítünk az életünkbe, azzal a fejlődés biztos útjára lépünk. A 12 szabály 12 színnel való összekapcsolásában a soron következő szabálya a kreatív kommunikáció.

5. Kreatív kommunikáció – Türkiz
Kuthumi megfogalmazásában a kreativitás lehetővé teszi az elfojtások, elnyomások, depresszió feldolgozását. A kreatív kommunikáció azt jelenti, hogy tudatában vagyunk a kommunikációnk összes formájának. Látjuk saját szavaink és testbeszédünk harmóniáját vagy diszharmóniáját, így megértjük mikor másokat ezzel összezavarunk és nem feltétlenül úgy reagálnak, ahogyan elvárnánk. Mert ha nem az igazságunkat közöljük minden szinten, nem kapunk megértést.

Ismerjük meg a szó teremtő erejét is, és ennek felelősségében használjuk azt. Minden szó egy energiamezőt hoz létre, ami kivetül arra, akiről beszélünk, egy tapasztalatot teremt. A gondolat is hasonlóan működik, de a szó ereje többszörös. A kritika, pletyka, ítélkezés, szidalmazás, a negatív szavak a másik energetikai testét fellobbantják, olyanok, mint egy fizikai támadás. De ezek visszapattannak a kibocsátóra. Ezért, ha valaki így energetikai-támadásbánik velünk, ne ugyanígy reagáljunk, küldjünk felé áldást, szeretetet, hogy megtalálja a békét, így mi is megtalálhatjuk azt. Bocsátsunk meg, hogy másnak is legyen erre lehetősége.  Legyünk tudatában annak, hogy milyen energiát vetítünk ki magunkból.
A kreativitás egyéni képességeink olyan sajátos kombinációban történő alkalmazása, amely új ötleteket, megoldásokat eredményez.

A színek világában a Türkizt kapcsoljuk a kreativitáshoz. A Türkiz harmadlagos színként a másodlagos Zöld és az elsődleges Kék színek kombinációja. Így megvizsgálva a Zöld egyrészt a természet színe, a Kékhez pedig a kommunikációt és a békét kapcsoljuk. A természet minden megnyilvánulása kreatív kommunikáció. Benne az élet és a halál váltakozása olyan intelligensen történik, melynek eredménye a növekedés.
A Zöld és a Kék helyes kombinációja a békés önkifejezés képességét adja. A kreativitás egy áramlás, amelyet a belső félelmek és zavarodottság gátol, ezért ezeket fel kell oldani. A művészetek, művészetterápiák ehhez a színhez kapcsolhatók, és mint módszerek a tudattalan akadályok feloldozásában segítenek, az egyéni belső világunk kommunikációjának sajátos módjai.
Kuthumi a saját igazságunk kommunikálásának fontosságára hívja fel a figyelmet, de ez alatt nem a személyiség egyéni érdekeinek érvényesítését érti, hanem egy olyan individualizációs folyamat elindulását melyben képesekké válunk kapcsolódni személyiségünk rétegein túl Eszenciális minőségeinkhez és az egyetemes igazságokhoz. Maha-Chohan
A Türkiz szín az Ananda Khanda központhoz az un. 4 és ½. csakrához tartozik. Az Ananda Khanda szanszkritül annyit jelent „ahol az áldás lakozik”. Ha rátalálunk erre a helyre magunkban, amelyet hívnak még „szív a szívben” központnak is akkor elindulhatunk individualizáció útján. Tudatossá válunk arra a jelenleg számunkra láthatatlan finomenergetikai térre, amely egymással összekapcsol minket, és amelyen keresztül valójában kommunikálunk. Aki érzékeny ezekre a terekre, abban az együttműködésre, a játékosságra, a könnyedségre való törekvés erősödik, hiszen látja az elutasítás, elítélés romboló hatását.

2018.02.13 – Varga Éva

Nem ítélkezés a Tarot nyelvén

Kuthumi 12 életszabálya közül a nem ítélkezés szabályának integrálásához a XIV. Mértékletesség lapját hívjuk segítségül.
Ezen a pozíción megtanulhatjuk a belső ellentmondásaink kiegyenlítését, ami segít ítéletmentes világképetet kialakítani.
14 - MértékAz Aura Soma Tarot odaút lapon több ellentétes minőséget látunk. Az Angyal két világ határán van, egyik lába a földön, másik a vízen, tehát mindkét világot ismeri (anyagi-lelki). Kezében két serleg, melynek színe és a Nap-Hold szimbólum kétféle minőség elegyítésére utal. Látjuk, hogy a harmóniára törekvés már megvan (yin-yang jel), de még ott a szintézis hiánya.
Összekapcsolva az Együttérzés szabályával és a Világ lapjával, a képen megjelenő két világra tekinthetünk úgy is akár, mint két egymástól teljesen eltérő ember világára, ami itt találkozik. Ez az együttműködés próbája, két út találkozása, a középút keresése. Egy ilyen találkozásnál a siker kulcsa a helyes mérték megtalálása saját természetünkben, a tudatos és tudattalan régiók közötti harmonikus áramlás kialakítása által.
92 - Mérték visszaútA visszaút lapon megjelenik a teljes belső harmónia. A nő kezében tartott tojás adja a belső középpontot, amit éberségével kell óvjon, hiszen törékeny, mint egy hímes tojás. A kehelybe, mely a befogadás jelképe a Szellem galambja száll. Már ismeri Lénye valódi célját, figyelme rá irányul, ami gyönyörű teremtésekben, cselekvésekben nyilvánul meg (szakrális terület mandalája). Aurája szabályos tojás alakú, ami szintén a harmónia szimbóluma. Áttetsző, ami arra a finomságra utal, ahogyan az őt körülvevő világhoz kapcsolódik. Érzi környezetét, ismeri benne helyét és feladatát. Már érti és tudja, hogy minden mindennel érintkezik, és egymásra hat. De ezeknek a hatásoknak csak olyan mértékben lehet számára jelentősége, ami Lénye feladata szempontjából fontos, ezért nem ítél, figyelmét és energiáját feleslegesen nem helyezi kifelé, nem pazarolja el.
Az együttérzés és nem ítélkezés szabályának helyes integrálásához tehát meg kell értenünk, hogy belső világunk szervesen összefügg a külvilággal, láthatatlan szálakon keresztül kapcsolódva össze egymással. Lássuk meg a tért a térben és a találkozások okát mindig magunkban keressük, mert belső világunk a kiinduló pont és a megoldások színhelye is. Akár akarjuk, akár nem együtt működünk egymással, abban van lehetőségünk és felelősségünk, hogy ezzel építünk, vagy rombolunk.

2019 04 14 – Varga Éva

Együttérzés a Tarot nyelvén

A hónap két szabályának témájában hívjuk segítségül a Tarot szimbolikáját, először az együttérzés mélyebb megértésében. A képi szimbolika hatással van a tudattalanunkra, mindenféle magyarázat nélkül is a megértés magját ülteti el bennünk. Az Aura-Soma Tarot kártyáinak gyönyörű és nagyon összetett képi világa különleges segítség lehet számunkra.

Az együttérzés nem csak azt jelenti, hogy a hozzám hasonló helyzetbe kerülőt képes vagyok megérteni, hiszen története ismerős, a magam bőrén is megtapasztaltam. Az igaz együttérzés képessé tesz arra, hogy a másik helyzetét akkor is megértsem, ha soha hasonló nem történt velem, vagy akár akkor is, ha tette ellenem irányuló, vagy az én hitrendszeremmel ellentétes. Ezt a minőséget széles látókörűség és objetkivitás birtoklásával lehet elsajátítani. Az együttérzés nem jelent bevonódást, önfeladást, áldozatiságot. Helyes alkalmazásához először képessé kell válnunk rálátni önnön életünk működési dinamikájára, felelősséget kell vállalnunk a saját világunkért, ahogyan azt éljük és megéljük.
Mindezek hiányában az okokat a külvilágban keressük, ami általában egy másik emberhez kapcsolódik és az ítélkezés csapdájába esünk.
Önmagunkkal kapcsolatban kell elsősorban objektívvé válni. Látnunk kell azt, hogy véleményünk, hitrendszerünk, ízlésvilágunk a minket ért hatásokból épültek fel. S hogy időnként ezek a belső bizonyosságok is változnak. Egy-egy újabb benyomás hatására, amit tegnap még biztosnak hittem, azt ma már elvetem. És ebben a változékony belső világban szemlélünk másokat, és döntünk az együttérzés, vagy az ítélkezés pálcája mellett.

Rajtunk múlik, hogy világunkat milyen szemléletben éljük. Ugyanaz a hely, ugyanabban az időpillanatban neked és nekem egy más világ. A saját szemszögünkből, megélésünkből látjuk azt, és ez az, ami változtatható. A Tarot XXI. Világ lapja egy bejárt út eredménye, valami megvalósult, egy kör lezárult. Mitől tartalmas számodra az élet, mi áll annak középpontjában, mi az amire energiáidat fordítod? A Világod ettől függ. Tőled függ, hogy a benned lévő Mágus teremtő erejét hogyan használtad fel azon az úton, ami az itt és mosthoz vezetett.

21 - A világAz Aura Soma Nagyarkánum Világ lapjának oda-, és visszaútja azt a hozzáállásbeli különbséget mutatja meg, amivel élhető világot teremthetünk.
Az “Én a világ közepén” sikerorientált, már-már kizsákmányoló állapotból a “Világpolgár” állapotba, ahol az együttműködés, a kölcsönös támogatás van a fókuszban. Teremtő erővel rendelkezünk, egyéni akaratunkat képesek vagyunk megvalósítani, sikert érthetünk el, ez a mai világban már nem kérdés. De megvizsáljuk-e, hogy saját sikereink hogyan hatnak másokra. Elért eredményeink a külvilágot összességében építik vagy rombolják? Ami pedig a legfontosabb, mi köze van valódi életünk céljához megteremtett világunknak.

99 - Világ visszaútBelső világunk középpontjába Lényünket helyezve képesek vagyunk meglátni a minket körülvevő, hozzánk kapcsolódó emberek Lelkét is. Csak ezzel a belső állapottal vagyunk képesek helyesen együttérezni. Látni a másikban azt, aki ő valójában és elfogadni azt. Megvizsgálni miért van jelen az életünkben, mit tanít, miben segít a saját belső utunkon. Ezzel a fajta kapcsolódással bár az egyéni érdekek háttérbe szorulnak, mégis sokkal inkább építő és más módon sikeres életet élhetünk.

A Visszaút lap Tzadkiel Arkangyalt ábrázolja, aki segít az együttérzés helyes megélésében, a megbocsátás és kegyelem állapotait képes megadni számunkra.

2019 04 09 – Varga Éva

 

Együttérzés és Nem-ítélkezés a Színek nyelvén

kuthumiAki Kuthumi 12 aranyszabályát elkezdi beépíteni életébe, hamar rájön, hogy nehéz őket külön választani, mert megkövetelik egymás jelenlétét. Egyik életre hívja a másikat és úgy, ahogy a színek Goethe színrózsájában, végül egy egységet alkotnak.
A „nem ítélkezés” és az ”együttérzés” törvényét most épp ezért együtt vizsgáljuk, mert egyik a másik nélkül nem élhető meg helyesen.

Az első rész itt, a második pedig itt olvasható.
3. Együttérzés – Korall / 4. Nem ítélkezés – Arany
Mikor mások felett ítéletet mondunk – mondja Kuthumi – akkor valójában saját magunk bizonyos gyengének tartott része felett mondunk ítéletet. Az együttérzés kifejlesztésével és gyakorlásával ezen belső hiányosságainkat, gyengeségeinket tanuljuk meg meglátni és megérteni.
Az ítélkezés sajnos az emberi természet részévé vált, ami arra utal, hogy egyre kevésbé akarunk szembenézni önmagunkkal. Belső hiányosságaink, gyengeségeink árnyékrészekké váltak, amelyek tudattalanul ösztönöznek bennünket, figyelmet keresve. Amíg a tudatos odafordulás szándéka hiányzik, addig kívülről próbálnak kopogtatni, mások viselkedésében, különböző szituációkban. Természetesen a reakciónk ebben az irányban is az elutasítás, az ítélkezés, s ez egy ördögi kör, melyben egy egész életet le lehet élni.
Az árnyékrészeinkkel való munka, az önismeret legfontosabb része, melyben életünk megfigyelése segítségünkre lehet. Figyeljük meg mivel kapcsolatban mondunk ítéletet mások felett (nem csak szóban, hanem már gondolatban is), majd kezdjük el keresni önmagunk azon részét, ami ezzel azonos. Ilyenkor általában a tagadás falába ütközünk, melyeknek téglái a „nem, ilyesmi nincs bennem” kifejezésből épülnek. Ezt kell lebontanunk. Ebben lehet segítségünkre az együttérzés képessége, amikor az általunk megítélt helyzetet, személyt próbáljuk megérteni. Keressük a lehetőségét annak, hogy megértsük minden olyan aspektusát, ami közelebb visz ahhoz, hogy az ő cipőjében járjunk. Legtöbbször rájövünk, hogy teljes képet nem tudunk róla szerezni, melynek következménye, hogy nincs jogunk ítélkezni.
A két szabályhoz kapcsolódó szín a Korall és az Arany harmadlagos színek. Három elsődleges színünk van a Vörös a Sárga és a Kék, amelyek minden más szín alapjait képezik, és őket nem lehet más színekből kikeverni. A másodlagos színek két elsődleges szín kombinációjából születnek, a harmadlagos színek pedig egy másodlagos és egy elsődleges szín keverékei. A Korall és az Arany kapcsolódása abból ered, hogy mindkettőben a másodlagos színösszetevő a Narancssárga. A Korallban Vörös a kiegészítő elsődleges szín, az Aranyban pedig a Sárga. A Narancssárga rendelkezik az idővonalon gyógyítás képességével, képes a múlt sebeit, sokkoló hatásait feloldani. Jelenlegi viselkedésünk, reakcióink a múltban minket ért benyomások eredményei. Ezek azok, amelyek felett mások velünk szemben, és mi másokkal kapcsolatban ítéletet mondunk.
5e5640dd128c95a7bf5006aabdd0a78eA Korall szín, amelyet az együttműködés elvéhez kapcsolok a színterápiában például a tudattalan mélységeibe temetett diszkrimináció okozta sebek gyógyításában tud segíteni. Színválasztásnál egy nagyon érzékeny, sérülékeny embert sejtet, de a valóságban sokszor keménységet, páncélt látunk, ami már saját maga elől is elrejti ezt a finom minőséget. Egy koralltelep létrejöttéhez az őt alkotó állatok, növények feladják önidentitásukat. Ezt a fajta áldozathozatalt és együttműködést a szín energetikája is magában hordozza. A nyugati társadalom ezt a fajta tulajdonságot legtöbbször kihasználja, ez ma inkább egy támadási felület, egy gyenge pont, rés a pajzson. A Korall a kölcsönös egymásrautaltság és az önelfogadás színe is. A benne lévő vörös dominancia a közös gyökerek megkeresését is szimbolizálja.

b4f5c64c758432779bb589b05f0e0f5eAz Arany minőség rosszul megélve egy erős igazságérzettel rendelkező kritikus jellem. Pozitív aspektusában a helyes ítélőképesség színe, amely a szituációk tisztánlátását adja, egyre pontosabban látjuk mi mennyit ér az életben. Mindez egy könyörületes, másokat és az egyéni vélemény szabadságát elfogadó személyben mutatkozik meg.
Az Arany jellemet mutatja be Shakespeare A velencei kalmár című művében Portia személyében, aki a kegyelem erényéről így beszél:

78065241_ZHena_Bruta_Porciya__YUliy_Cezar_“A kegyelem lényege nem a kényszer,
Úgy fakad, mint csöndes eső a mennyből
A lenti földre, s kétszeresen áldott:
Megáldja azt, ki adja, s azt, ki kapja.
A nagyokban is ez a legnagyobb.
Koronánál szebb dísze a királynak,
Mert jogara földi erő jele,
A félelem és felség tartozéka,
De kegyelme erősebb a jogarnál,
A királyok szívében tartja trónját
S az Istennek magának tartozéka,
S a hatalom akkor legistenibb,
Ha fékje kegyelem.”

Varga Éva

Szeretet – a Tarot nyelvén

A hónap témája a szeretet, amelyet több oldalról és megvilágításban megvizsgáltunk már.
A „színek és a szeretet” témájú cikkben szó volt arról, hogy a rózsaszínben megjelenő feltétel nélküli szeretetnek három szintje van, melyeket ha megtanulunk helyesen megélni egy kulcsot kapunk a Szellemi szférákba. Ez a három szint az anya-gyermek közötti szeretet, a felebaráti-, és az emberbaráti szeretet. Ennek a bejárandó útnak az első szintje az anyai szeretet, melyet mindenki átél valamilyen formában a fogantatástól. Mindenkinek van ezzel kapcsolatos élménye, legyen az pozitív vagy negatív, és ez meghatározó egész életünkben.
Stanislaf Grof szerint fogantatásunktól 1,5 éves korunkig gyűjtjük össze életünk blokkjainak jelentős részét, amit nem feltétlenül az anyától „szenvedünk el”, de mindenképp rajta keresztül élünk meg, hiszen ebben az időszakban még egy az éntudat. jurvéda-egyensúlyTehát az anya belső stabilitása nagyon fontos, hiszen ha ő biztonságban érzi magát és képes óvni és védeni, akkor a külső hatások enyhülnek és kioldódnak, mire a gyermekhez érnek. Az anyai szeretet, amit a feltétel nélküli szeretet minőségével analóg használunk minden későbbi kapcsolódásunk meghatározója, így a felebaráti-, emberbaráti viszonyainké is.
A Tarot rendszerében a Császárnő lapja az, amely a fizikai anyát, illetve a bennünk működő termékeny, teremtő, kreatív erőt szimbolizálja. Ábrázolásában egy várandós nőt látunk, a termékenységi szimbólumok búza, gránátalma formájában is megjelennek. Hamarosan valami megszületik, itt az aratás ideje, az eredmények láthatóvá is válnak. A Főpapnő és a Császárnő lapok között a legnagyobb különbség a cselekvés, a fizikalitás. Míg a Főpapnő egy passzív, befelé-felfelé figyelő intuitív nő, addig a Császárnő cselekvő, gyakorlatias, odaforduló, együttműködő. Ezeket az anyai energiákat a csakra rendszerben a gyökércsakra területéhez kapcsoljuk, ami a legfizikaibb, a biztonsággal, az életbe vetett hittel kapcsolatos terület.
Miért olyan fontos ennek a fizikalitásnak, illetve cselekvésnek a hangsúlyozása, mikor a szeretetről beszélünk? Azért, mert a cselekvő szeretetet tanítja számunkra. Nem a vágyott, vagy a szavakkal „odavetett”, „odaígért” szeretetet, hanem azt, ami a mindennapok tetteiben nyilvánul meg.
Sok világi képviselője van ennek a minőségnek, talán legismertebb Teréz Anya, akiről tudni érdemes, hogy kemény, és határozott asszony volt, mert ehhez a szeretethez sok erőre van szükség. Rengeteg gátat kell átugrani, problémát megoldani, képesnek kell lenni a kompromisszumra, vagy kiharcolni, ami jár. A cselekvés tehát kulcsszó.
A Császárnő, vagy más néven Uralkodónő lapjában egy kiáradó, erős női karaktert látunk, aki képes uralni saját birodalmát. Uralkodásának ereje érzelmi alapú és együttműködő. A helyesen megélt cselekvő szeretet másokért történik, a másik igényei szerint. Ehhez a hozzáálláshoz belső stabilitásra van szükség, ami az öngondoskodás képességét is magában hordozza. Ez nélkülözhetetlen a feltétel nélküli szeretethez, melyben az „adó” nem vár el, hiszen amire szüksége van, azt önmagának képes megteremteni. A feltétel nélküli szeretet tehát ilyen értelemben nem lágy, hanem tele van erővel és akarattal (de nem akaratossággal).
3 - CsászárnőAz Aura Soma Tarot rendszerében a Nagyarkánum lapjai két minőségükben mutatkoznak meg. Az “odaút” lapon látjuk a várandós nőt birodalmában, aki a kreativitás, termékenység képességét birtokolja, majd a “visszaút” lapon megszületik a gyermek. A gyermek, amely szimbolizálhat bármilyen kreativitásunkból létrejövő produktumot. Megszületésével a világ több lesz, tápláljuk vele a környezetünket, építő hatású. Nincs vele kapcsolatban birtoklási vágyunk, belőlünk van és általa és vele növekszünk mi is és a világunk is. 81 - Cszászárnő visszaút

Mit teszünk hozzá a világhoz mindennapi cselekedeteink által? Többet adunk oda a világnak, mint amit elveszünk belőle? A cselekvő szeretet egy gesztussal indul, egy odafigyelésben összpontosul, épít és létrehoz, a hétköznapi tetteinkben nyilvánul meg.
A Főpapnő állomásán megtanulunk kapcsolódni Lényünkhöz intuitív módon, mely táplál és erővel tölt fel. Ez adja az öntáplálás forrását, s így a Császárnő szintjén képesek vagyunk adni és nem elvenni, építeni és nem rombolni. Az élet a cselekvések színtere, gazdagítsuk világunkat a másokért tett lépésekkel.

2019.02.26