A Szeretet szabályának színe a Rózsaszín

kuthumi

A szeretet szabálya a feltétel nélküli szeretetet és önmagunk szeretetét tanítja. Kuthumi azt mondja fogadjuk el magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, engedjük meg magunknak, hogy emberek legyünk és megtanuljuk leckéinket, ezáltal tegyünk szert bölcsességre. Ehhez nagyon fontos, hogy tartsuk meg saját határainkat, és tartsuk tiszteletben mások határait is. Kuthumi Lady Nada Felemelkedett Mesterre utal ennél a törvénynél, aki segíthet a feltétel nélküli szeretet minőségének megértésében.

A helyes önelfogadáshoz fontos, hogy objektíven lássuk önmagunkat, úgy, hogy ne essünk se az egoisztikus önimádat, se az önítélkezés vermébe. A határok helyes meghúzása is egy nehéz önismereti feladat és szoros kapcsolatban van az objektivitással. Mindkettőnél fontos, hogy megtanuljuk észrevenni a minket érő benyomásokat, amelyek a tudattalanul megélt hétköznapokban alsó asztrális és alsó mentális szinten támadnak. A “nada” szanszkrit eredetű szó, jelentése „hang”, „szent hang”. A most említett benyomások, a velük való azonosulás és az így bennünk kialakuló reakciók, helytelen határokat húznak körénk.  Személyiségünk olyan építőkövei, melyek egyre jobban elzárnak a magasabb szféráktól, a “szent hangoktól”.

rózsaszín

A színek közül a rózsaszín kapcsolódik a feltétel nélküli szeretethez. Három szinten hordozza ennek a minőségnek a leckéjét: elsődlegesen az anya-gyermek közötti feltétel nélküli szeretet formájában, másodlagosan: a bensőséges emberi kapcsolatokban(elfogadva a másikat hibáival együtt) és harmadlagosan: az emberiség szintű elfogadásban. A rózsaszín segít az önelfogadásban is.

e795e3a74352f3a1365edfda7a0dea63

Érdemes úgy is megvizsgálni ezt a színt, mint a vörös és a fehér keveréke, tehát a vörös halvány színe. A halvány színekről mindig azt mondjuk, hogy intenzív formában hordozzák az eredeti szín tulajdonságait, illetve a fehér hatására egy átalakítás és minőségi tisztulás is történik. Így lesz például a vörös agresszivitásából a rózsaszín feltétel nélküli szeretete.
vörös színhez kapcsolt tulajdonságok közül jelen témánkkal analóg az objektivitás, önelfogadás, és a határok. Ha a hétköznapokban minket érő benyomásokra tudatossá válunk és törekszünk arra, hogy egyre kevésbé azonosuljunk velük, elkezdjük helyesen élni ezeket a minőségeket. Hiszen ez a lehatárolódás képességének egy magasabb szintje. A benyomások mindig valamelyik érzékszervünkön keresztül kapcsolódnak hozzánk és a legtöbb esetben már reakciót váltanak ki belőlünk.  Maga a reakció, egy bevésődés következménye, egy határ. 

Ha megtanuljuk felismerni a hétköznapok benyomásait, és nem azonosulni velük, akkor nem építjük tovább személyiségünk ketrecét, ami hamis határainkat jelenti. Lehetőség nyílik arra, hogy elérjen minket a “nada”, azaz a “szent hang”, Szellemi részeink sugallata. Az innen érkező benyomás az, amely azonosulásra érdemes. 

Ennek a folyamatnak a megértése elvezet minket az igaz önszeretethez és mások tiszteletéhez is. Azáltal, hogy az érzelmi, gondolati, cselekedetbeli reakcióinkat szabályozzuk, a tőlünk kiáradó benyomásokat tisztítjuk. Magunkat pedig megajándékozzuk az Eszenciánkhoz való kapcsolódás lehetőségével.

Varga Éva – 2018.01.30

Őszinteség – a Tarot nyelvén: IX. Remete

Az őszinteség és az igazság törvénye Kuthumi életszabály rendszerében is szorosan összefügg. De nem csak itt látjuk ezt a szoros kapcsolódást, hanem szinte mindenhol, ahol az őszinteség fogalmát kutatják. Az őszinteség szavainkban egyenlő az igazmondással, önértékelésünkben pedig az alázattal.

Az önismeret során – de valójában életünk bármely területén – nagyon fontos, hogy tisztán lássuk azt, hogy jelenleg hol tartunk. Ha hamis képpel rendelkezünk, fel-, vagy alulértékeljük önmagunkat a valósághoz képest, akkor rossz irányba haladunk, és akár akaratlanul is képmutatókká válunk.

Ahhoz, hogy őszinték lehessünk másokkal, először önmagunkkal kell őszintének lennünk. Ehhez pedig ismernünk kell belső pszichológiánkat. Mindez nem könnyű, mert megköveteli, hogy szembenézzünk hibáinkkal, és felelősségvállalást igényel azért, hogy minden külvilági körülményünk kapcsolódik belső állapotunkhoz. A világban tapasztalt háborúk ott vannak bennünk is, egyéni szinten. Ahhoz, hogy ezt képesek legyünk meglátni és megérteni el kell kezdenünk belülről kifelé gondolkodni. Ez a fajta viselkedés a Tarot rendszerében a Remete állomásához vezet el bennünket.

A Remete elhív minket belső világunkba. Az általános ábrázolásban egy színeiben is nagyon visszafogott, kopár vidékre visz, ahol egy lámpással és bottal kezében sétáló bölcset látunk. A kopár táj lehet annak az egyszerűségnek a szimbóluma, ami a valódi őszinteség hordozója. Más nézőpontból arra utal, hogy mikor elindulunk az önfelfedezés útján, idő kell, míg kirajzolódik a belső milyenségünk. Ha becsukjuk a szemünket először csak a sötétséget látjuk. Sok gyakorlás kell, hogy az önmegfigyelés képességét felébresszük, kifejlesszük magunkban. Jelenleg figyelmünk állandóan kifelé irányul, meg kell tanulnunk ezt elsődlegesen befelé fordítani.

A letisztult képhez csendes elme szükséges, hiszen a valódi megértés nem intellektuális szinten születik, hanem a Lélek szintjén. A Lélekhez való kapcsolódás pedig meditációt igényel.

Az Aura Soma Tarot rendszere minden Nagy Arkánum laphoz ad egy úgynevezett „odaút” és „visszaút” lapot. Megmutatja, hogy egy állomáson belül milyen fejlődési utat kell bejárni.

A IX. Remete lapjánál az első képen egy barlang előtt álló alakot látunk, csukott szemmel. Ez a szimbolika az önmagunkba tekintés első lépéseit rejti. A sötét barlang ránk vár, benne a felfedezésre váró tudattalan tartalmainkkal, félelmeinkkel, rögeszméinkkel, belső ellentmondásainkkal, minden hibánkkal. A szándék már meg van. A tudat fénye és a bölcsesség és hit botja a két szükséges eszköz ezen az úton.

A visszaút lapján egy benső, intim pillanat rajzolódik ki. Az egyszerűség itt is igaz. A Remete kezében lévő tálkába néz, melyben tiszta a víztükör. Elméje és érzelmei lecsendesedését láthatjuk ebben a részletben. A lámpás fényét felcseréli a Lélek-galamb fénye, amely a víztükröt is megvilágítja, így adva meg a magasabb megértést. Egy gyertyát is táplál a Lélek fénye, amely a belső tűz ereje. Mindezeken kívül csak egy falat kenyér látható a képen, amely elsősorban nem a fizikai test táplálását képviseli itt, hanem a Lelki táplálékot, ami maga a meditáció, az arra való képesség, és annak lehetősége. Ahogy a Miatyánk imádságában ugyanerre utal a „mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” kérés.

A Remete időszakában a belső káoszon dolgozunk, félelmeink, árnyékaink, kétségeink feltárásával. Keressük az analógiát a külső szituációk és a belső állapotaink között. És ahogy ez sikerül, megváltozik szemléletünk, és körülményeink felelősévé vállunk.

Mindezek után tudunk önmagunkról is őszintén nyilatkozni, vagy mások felé őszinte megértéssel fordulni. Az őszinteség alappillére tehát az önismeret.

Varga Éva

Őszinteség a színek nyelvén

kuthumi

Kuthumi 12 aranyszabálya a felemelkedés egy lehetséges ösvénye, egy folyamat. A  12 elv, amely analógiába állítható a színekkel. Kuthumi szerint a 12 aranyszabály segít abban, hogy a bennünk lévő sötétséget hogyan alakítsuk át fénnyé, mert a fény és sötétség egyensúlya nem létezik – mondja – az emberben egyedül a női és férfi aspektusok azok, amelyeket egyensúlyba kell és lehet hozni, az én minden más aspektusát fénnyé kell átalakítani. Ebben az átalakulásban, az erényesebbé válásban segít a 12 aranyszabály.

A színekre, mint fény-színekre gondoljunk ebben az esetben és véleményem szerint a Tiszta-, Fehér fénnyel átitatott halvány színek hozhatók analógiába a 12 aranyszabállyal. Ez lesz a magyarázata annak, hogy a Vörös szín helyett a Rózsaszín jelenik majd meg.

életvirágaszinek

A 12 aranyszabály tanulmányozása során megtapasztaljuk, hogy azok nem különállóak, hanem megértésükben, alkalmazásuk során összekapcsolódnak. A 12 szín kapcsolata Goethe ábrázolásában rózsa formát ölt, amely bizonyos értelmezésekben az élet virágával is analógiába hozható. Bármelyik szimbólumot is vesszük alapul, a bennünk lévő tökéleteshez, Lényünköz vezet. Ugyanezt az ígéretet hordozza Kuthumi 12 aranyszabálya is, ha törekszünk életünkbe beépíteni azokat.

Őszinteség – Olajzöld

Az önmagunkkal kapcsolatos őszinteséghez fontos a pszichológiai térlátás. Az igazi önismeret akkor tud elindulni, mikor felfedezzük belső világunkat és rájövünk, hogy az aktív kölcsönhatásban van külvilágunkkal. Amikor mindezért felelősséget vállalunk, akkor kezdjük el élni az őszinteséget.

sárgazöld

A színek analógiájában a zöld színhez kapcsoljuk a felelősségvállalást, de ez a természet színe is, ami alatt mind a minket körülvevő természetes közeget, de saját természetünket is érthetjük (külső-belső világ). A térlátás képessége a zöld szín sajátja.

Kuthumi fontosnak tartja az igazság és az őszinteség szabályának kapcsolatát. Az igazságot a sárga színhez társítom. Ha a zöldhöz sárgát adunk, megkapjuk az olajzöld színt. A sárga a tudatosság, a megértés, a fény színe is, mely minőségek elengedhetetlenek belső világunk megismeréséhez. Árnyékrészeink megvilágításának, megértésének folyamata a sárga szín rezgésével azonos.

Saját belső terem (zöld) megvilágítása tudatom által (sárga), az önmagammal szembeni őszinteség (olajzöld) kulcsa.

Az olajzöld szín alapszínekre visszabontva sárga és kék színből jön létre. Az igazsághoz (sárga) való hűség (kék) az őszinte önismeret (olajzöld).

2018.01.14 – Varga Éva

A Bölcsesség erénye és a színek

Advent negyedik hetét a legtitokzatosabb időszaknak tekintik, melyben az ember a szellemvilág küszöbéhez érkezik és észrevétlenül a küszöb-őr elé lép. Ennek a hétnek az egyik legfontosabb feladata ezt a találkozást tudatosítani. A küszöb őre elveszett kozmikus emlékeinket ébreszti fel bennünk, méghozzá úgy, hogy tetteink objektív következményeit mutatja meg. Ahhoz, hogy ezt a megfelelő belső állapotban tudjuk fogadni szükség volt az előző három erény megszerzésére.

Magunkra vagyunk hagyva, a Nap ereje is – mely a Szellem szimbóluma – ilyenkor a leggyengébb. A belső fejlődés bizonyos szempontból és egy ponton túl magányos út, ezt tükrözi számunkra ez a hét. Megmérettetünk, hogy képesek vagyunk-e a teljes felelősségvállalásra, önmagunkért, szellemi eszenciánkért.

Így mélyen és őszintén tud megtörténni az elmúlt évvel kapcsolatos számvetés. A négy erény birtokában láthatunk rá tisztán a bennünk működő ellen-erőkre, és csak velük tudunk ennek terhét viselve elindulni az igazi úton. Azért „veszítjük el” ebben az időszakban a külső és a kozmikus segítségeinket is, hogy önmagunk lelki-ereje stabilizálódjon.

02Az Aura Soma rendszerében a bölcsesség erényének Főpapnő „odaút” Tarot lapjához tartozó eszencia üveg Kék/Kék színű. Béke üvegnek hívják. A kék szín hideget, magányt szimbolizál, negatív megélésében. De a csend, a befelé fordulás és a nyugalom színe is, egy olyan lehatárolás, amely azonosulásmentessé tesz minket és felébreszti belső hallásunkat. Az egyedüllét, a mély megértés lehetőségét hordozza magában.

A kék az átlépés színe is. Nem csak élet és halál között, hanem bármely életünkben megjelenő korszakváltás a kékkel analóg, ahol az átlépés csak a megértéssel tud megtörténni. Ha esetleg eddig a héten magányosnak, depresszívnek éreztük magunkat, a világ ridegnek tűnt, tudatosítsuk, hogy a kék egy alacsonyabb megélésében mozogtunk. Törekedjünk a felismerések megértésére, az önvádaskodás elkerülésére és keressük a csend szépségét. A kapuban állunk, ahol a fátyol fellebbenhet, és kapcsolatba kerülhetünk Esszenciánkkal.

„Valami furcsa összehangolódás,
Valami ritka rend –
Széthúzó erők erős egyensúlya,
Mély belső bizonyosság idebent –
Bizonyosság arról, hogy élni jó,
Szenvedni elkerülhetetlen,
Szeretni tisztán: megistenülés,
Meghalni szép –
S a Kifejezést meglelni mindezekhez,
Megtalálni a felséges Igét:
Az Igét mindezekhez:
A Béke ez.
Orkán ordíthat aztán odakünt,
Robbanhat ezer bomba: kárba ment,
De kárt nem okozott.
Bent:
Csend.
A Béke itt kezdődik.
Bent:
Csend.
Isten hozott.”

bolcsAmikor ez a megértés, az átlépés és kapcsolódás megtörténik, akkor elérkezünk a Főpapnő „visszaút” lapjához. Eszencia üvegének színe Vörös/Rózsaszín. Itt eddigi utunk, belső folyamataink teljes elfogadásának szimbolikus színeként jelenik meg a rózsaszín. A fátyol a megbocsátás nélkül nem lebben fel. A vörös szín legmagasabb aspektusában az újjászületés, a felébredés erejét hordozza magában. A Tarot lapon a Főpapnő az életfán áll, ami nem csak az út mellett való elköteleződésre utal, hanem annak tisztánlátását is jelzi. A kékre szükség volt az átkelésre, a vörös pedig ez után segít elengedni azokat a részeinket, amelyek már nem szolgálják tovább utunkat. A rózsaszín erejével képessé válunk feltétel nélkül odaadni magunkat Szellemi minőségünknek, Lényünknek.

Az üveg alapszíne vörös, amely életerőt, energiát, szenvedélyt ad az új spirálon való folytatáshoz.

80.jpgÍgy érkezünk el Advent végén majd a belső fény megszületéséhez, melyet Jézus születésének története szimbolizál. Az Aura Soma rendszerben Krisztus üvege Tiszta/Vörös színű, a két szín összekeveréséből rózsaszínt kapunk. Láthatjuk, hogy a Főpapnő visszaútjához tartozó üveg színei sok hasonlóságot mutatnak a Krisztus üveggel, ami a földi síkra (vörös) vetülő fényt (fehér v. tiszta), az emberben inkarnált Krisztust hordozza magában.

Az elmúlt időszakban meg kellett találnunk az egyensúlyt az anyagi javakhoz, élvezetekhez való ragaszkodás és a fényhez történő visszatérés vágya között. Így a megértésen túl képessé válunk megélni magunkban azt, hogy emberként hidak vagyunk ég és föld között, és ennek felelősségét felvállalni gondolatban, szóban és cselekedetben egyaránt.

Varga Éva

Vers: Reményik Sándor – Béke

Igazságosság erénye és a színek

 

Az Aura-Soma rendszerében léteznek úgynevezett Egyensúly üvegek. Ezek az üvegek egy-egy témában, tulajdonságban, minőségben a színek segítségével próbálnak harmonizálni bennünket.

A négy sarkalatos erényhez, amelyekkel Advent négy hetében dolgozunk egy-egy Tarot kártyát kapcsolunk. Az Aura Soma rendszerében minden Tarot kártya hozzárendelhető egy Egyensúly üveghez. Alábbiakban az első hét erényének megértését a hozzá tartozó Aura-Soma Egyensúly üveg színminőségén keresztül próbálom segíteni.

Az Igazságosság erényéhez a 8. Igazságosság Tarot lap tartozik, melynek Egyensúly üvege sárga/kék színű.

Az Aura Soma rendszere Goethe színfilozófiáján alapszik, ami lélektani, fiziológiai szempontból tekint a színekre. Bár három alapszínt fogalmazott meg, ezen belül mégis megjegyezte, hogy a két legfontosabb szín a sárga és a kék, mint a fény és az árnyék szimbóluma. A dualitás világunk alap működési mechanizmusa, ezért jelenik meg ebben a rendszerben a kettősség, mint alappillér, melyben egyensúlyra törekvés történik. A harmadik alapszín, amely a vörös a természet analógiájában úgy jön létre, hogy a napfény (sárga) belépve a Föld légkörébe, annak sajátosságai következtében az ég kékjével találkozik és kettejük keverékeként vetül le a természet zöldje a földfelszínre. A zöld komplementer, azaz kiegészítő színét, ami a harmadik alapszínünk a vörös, a Föld mélyén találjuk.

Aura Soma 8.
Forrás: Pinterest – Vicki Lemongrass

A négy sarkalatos erény közül az első, amivel foglalkozunk az Igazságosság. Lényeges üzenet a színek szempontjából, hogy ezt az erényt a két alapszínnel azonosítjuk. Érezhetjük hát ennek alapvető fontosságát.

Az igazságosság erényének sajátos cselekvése a helyes ítélethozatal. A helyes ítélet meghozatalához szükségünk van arra, hogy a megkülönböztetés kardját helyesen használjuk.

A helyes használat higgadt, békés belső állapotot (kék) és tudatosságot, megértést (sárga) követel. Ha e két színt egyenlő arányban vegyítjük (helyesen használjuk a kardot) zöldet kapunk. Mondhatnánk úgy is, hogy zöld utat kapunk, vagy a helyes irányt.

A zöld a Szívtér színe, amely egyfajta kaput képez az alsóbb személyiségrészeink és a felsőbb szellemiségünk között. Ahhoz, hogy ezt a teret képesek legyünk önmagunkban felfedezni és abban tartósan létezni, fenn kell tartani a békesség és a tudatosság egyensúlyát. A 4. csakrához kapcsolható Szívterünkben vagyunk képesek föléemelkedni az alsóbb természetünknek és a bennünk működő pszichológiai erőknek. Ezek érzelmi, akarati, gondolati, szexuális erőkből tevődnek össze, melyek tudatos irányítása nélkülözhetetlen a helyes ítélethozatalhoz, azaz az igazságosság erényének megéléséhez.

Aura-Soma 8 kevert
Forrás: Pinterest – artbeing.com

Ha belső békénk (kék) felborul, akkor hajlamosak lehetünk ítélkezni (sárga) önmagunk, vagy mások felett. Ha rálépünk az ítélkezés e „sárga” útjára, akkor hamar elveszítjük a még megmaradó béke állapotát is. Ez a helytelen belső ítélkezés a hatalommal és szabályokkal kapcsolatos külső konfliktusokat hozhat életünkbe, amely szintén a kék színhez kapcsolódó minőség.

A Törvény, mely szerint a helyes ítélethozatal működik nem a világi törvényekhez, vagy a pszichológiai erőink által létrehozott igazságunkhoz kapcsolódik. A Szívtér, melyben kapcsolódni tudunk ehhez az erényhez, személyiségünk (alsóbb csakráink) felett helyezkedik el. Képessé kell válnunk kiemelkedni a helyzetekből, szituációkból és egyrészt madártávlatból rájuk tekinteni (zöld), másrészt a „felebaráti szeretet” minőségét (rózsaszín) is magunkra kell öltenünk, amely segít más nézőpontjából is vizsgálni a körülményeket.

Ezeket a törekvéseket megtéve az Igazságosság erényét képességként birtokolhatjuk. Az Aura-Soma Tarot rendszer egyedülálló módon mutatja be képek és színek formájában ezt az állapotot. Ezt hívja a Nagy Arkánumok visszaútjának. Arra a kérdésre ad választ, hogy hogyan kell jól használni a magunkévá tett képességeket.

A következő cikkben megvizsgáljuk az Igazság visszaútjához kapcsolódó üveg színeit és üzeneteit.

Varga Éva

Kuthumi 12 aranyszabálya és a színek kapcsolata X. rész

12. Hit – Lila

A 12 aranyszabály olyan alapelveket sorol fel, amelyek segítenek rálátni hibáinkra, és kuthumimegértésük és kijavításuk által erényekre tehetünk szert. Dascalos szerint a hit is egy ilyen erény, egy erkölcsi tisztaság, mert általa igény támad bennünk egyre többet megtudni a szellemi vezettetésünkről. Másrészről a hit átalakítja a személyiséget úgy, hogy az egyén valódi jellegzetességei kerülnek felszínre és ez egy gyógyulási folyamat.

Kuthumi azt mondja, hogy a Hit teszi lehetővé a hegyek megmozdítását, a Hit az egyike a legmagasabb hegyeknek, amit az emberek a legnehezebben másznak meg, mert a Hit hegyéből sok tövis áll ki, amik életünk legnehezebb kihívásai. De a Hit maga a sétabot is, ami átsegít ezeken a nehéz hegyeken. Ezért keressük a Hitet, ezt az összetett csomagot a szívünkben.

A színek közül a Lila színhez társítjuk a belső átalakulás azon folyamatát és mélységét, ami teljes hitrendszerünket megváltoztatja, mindent, amit korábban gondoltunk, vagy éreztünk. Ezek életünk azon „csapásai”, kihívásai során indulnak el, melyeket Kuthumi a 16 - A toronyHit hegyéből kiálló töviseknek nevezett. Helyes hozzáállással ezek a pszichológiai átalakulások gyógyító folyamatok, hiszen segítenek a hamis személyiség lebontásában, majd önmagunk újraintegrálásában valódi életcélunk, küldetésünk szerint. Erről szól a Tarot 16-os Torony lapja is, amelyet az Aura-Soma rendszere a Lila/Lila Egyensúlyüveghez kapcsol.

A Lila színt a Vörös és a Kék színek kombinációjából kapjuk. Míg a Kék a lecsendesedés, befelé fordulás, a szellemi részeink felé kapcsolódás színe, addig a Vörös az életerőé, az aktivitásé a cselekvésé, az újjászületésé. Elsőre mintha ez a két dolog egymással összeférhetetlen volna. Pedig helyes összekapcsolásuk eredménye a hitelesség.

„Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.” – mondja Jakab Apostol .

934ef6a03795f9c9d708afc50087a0d1A bennünk élő ideák (Kék) jogosságát, cselekedeteink (Vörös) által, személyes tapasztalatunk során kell felülvizsgálnunk. Így érhetjük el a valódi hitet (Lila), ami már visszaigazolást nyert, és támaszt adó „sétabot” az úton.

2018 11 12

Kuthumi 12 aranyszabálya és a színek kapcsolata IX. rész

11. Igazság – Sárga

kuthumi
Kuthumi a 11. életszabály az Igazság kifejtése során annak egyensúlyteremtő hatására hívja fel a figyelmet. A valódi Igazságot jelenleg nem vagyunk képesek látni, hiszen a történések ok-okozati összefüggéseire nincs rálátásunk. Mindez diszharmóniát és káoszt teremt életünkben. Nem is gondoljuk, hogy reakcióinkat (legyen az gondolati, érzelmi vagy – akár egy betegség formájában – fizikai) sokszor múltbéli emlékezet hívja életre, ami nem is biztos, hogy ezéleti. Általában fordított módon a velünk kapcsolatos pillanatnyilag vélt igazságtalanságot, tiszteletlenséget vesszük észre melyre azonnal reagálunk: kritikusan, projektálva. A sérelmeket valóban be kell gyógyítani – mondja Kuthumi – a múlttal szembe kell nézni, de ezek eszköze nem a bosszú, vagy bármiféle követelőzés, hanem a megértés és a megbocsájtás ereje. Legelőször elkövetett hibáinkat kell felismernünk és önmagunknak megbocsájtani.

Az Igazság törvényéhez Goethe színrózsájából a Sárga színt társítom. Negatív aspektusában a Sárga épp a múlt sérelmeibe való beleragadás, a zavarodottság és a félelmek színe. A 3. csakrához (Solar Plexus) kapcsoljuk, melyhez a gyomor és az emésztőrendszer felső része tartozik. Ezek problémája esetén hollisztikus szemléletben feltesszük a kérdést: ”Mit nem tudsz megemészteni?” A sérelmek gyógyítását segítő megbocsájtás minősége a színek világában a Lilához kapcsolható, amely a Sárga komplementerpárja, azaz kiegészítő színe.
93d57853bbc83993c88108080109365bA Sárga pozitív aspektusában a jó megkülönböztetés, a megvilágítás, rávilágítás képességeinek színe, melyek eredménye az igazságosság.
Az Aura-Soma rendszerében a Sárga/Sárga Egyensúly üveg neve Aratás, utalva arra az időszakra életünkben, amikor az elvetett magvak beérnek (érett gabona sárgája). Azonban csak azt arathatjuk le, amit korábban elvetettünk, és a megfelelő terméshez, a magok helyes gondozása szükséges . Mindezt saját életünkre átfordítva a jelen történések – legyen az pozitív, vagy negatív- , korábban általunk elültetett magok eredményei. Először ezt kell felismernünk és belátnunk, mert csak így indulhat el a gyomírtás és a helyes, igazságos cselekvés.
3d9d9367c51e14f43b6014dd157154fcA Sárga – Lila színek nem csak a komplementer kontraszt kategóriába tartoznak, hanem a színkör legvilágosabb és legsötétebb színei, azaz a fény-árnyék kontraszt típusba is sorolhatók . Ha ebben az aspektusban ennek a két színnek a minőségi tulajdonságait vizsgáljuk, eljutunk a bennünk lévő árnyékrészeinkkel való munkához. Árnyékaink mindig velünk vannak, tudattalanul motiválnak minket, el nem ismert, meg nem értett részeink. A minket ért élethelyzetekben, másokban, mindezekre adott válaszainkban, azaz az élet színpadán láthatjuk meg őket. Minden tudattalan – sérelmekből, félelmekből, vélt igazságtalanságból történő – reakciónk az árnyékrészekhez tartozik. Onnantól, hogy a minket körülvevő világra, mint egy magunk által teremtett terepre tekintünk, melynek elsődleges célja, hogy megmutassa a feloldásra váró, el nem ismert részeinket, megjelenik a megértési szándék, a tudat fénye (sárga), és lehetőség nyílik a valódi Igazság meglátásra.
180413aEgy egyszerű – retrospektív – gyakorlattal , ha minden nap végén őszintén megvizsgáljuk tetteinket, gondolatainkat, azoknak mögöttes okát, megláthatjuk saját – nem feltétlenül szándékos vagy tudatos – igazságtalanságunkat, hamisságunkat. Ilyenkor őszintén kérjünk bocsánatot a megbántott személytől – gondolati módon -, és saját Lelkünktől is. Fogadjuk meg, hogy a felismerteket nem tesszük meg többé – és ne is tegyük meg! – Ha úgy érezzük más bántott meg minket, bocsássunk meg neki, őszinte szívvel. Ezzel a gyakorlattal az egymáshoz láncoló lehúzó érzelmi gócokat kioldjuk.

A valódi Igazság meglátásához elengedhetetlen a tudatosság és a felelősségvállalás.

2018 11 10

Kuthumi 12 aranyszabálya és a színek kapcsolata VIII. rész

Kuthumi 12 aranyszabálya olyan életszabályokat sorakoztat fel, amelyek életünketkuthumi értékesebbé tehetik. A 12 szabály a színrózsa 12 színével kerül párosításra alkalomról alkalomra.

10. Narancs – szenvedély

Kuthumi Mester Szenvedély alatt az élet szeretetét, az öröm megélését, a kihívások élet adta ajándékként való elfogadását érti. Szenvedély szükséges ahhoz, hogy az életet teljességében éljük meg, mert segít, hogy a legtöbbet hozzuk ki abból, amit választottunk. A szenvedély elvezet ahhoz a tehetséghez, képességhez, amivel mások segítségére lehetünk ezen a világon. 0fcd27e27f0bf96e7796d4a75d9e5b1c.jpg

Szenvedély az, amikor reggel felébredsz és köszönetet mondasz azért, hogy itt vagy ezen a bolygón, hogy ilyen bátor vagy és ezekben az időkben a fényt, a tudatos fejlődést választod, segítve másokat is. A szenvedély kreativitást szül, ami pedig életet adó erő. Azt tanácsolja, legyen minden nap egy szenvedélyes cselekedetünk, ezzel segítve másokat, hogy meglássák önmaguk és a körülöttük lévő világ szépségét, megtalálják önmaguk csodálatos aspektusait.
A színek közül a narancssárga színt tartják a legvidámabb színnek. Nem csupán az öröm, hanem az életöröm színe. Energetizál, mozgásra, aktivitásra késztet. A vörös (életerő) és a sárga (öröm) alapszínek egyenlő arányú keveréséből kapjuk. A Buddhista szerzetesek ruhájának narancsos színe a mély belső örömet, elragadtatást fejezik ki.
A szenvedély szó angolul PASSION, gyökere PASSIO szenvedés. Az életben sokszor érezzük azt, hogy szenvedünk, és ezekbe a szenvedésekbe hajlamosak vagyunk beleragadni. A narancssárga szín segít tovább lépni (I-PASS-ON – tovább lépek) az élet traumatikus, sokkszerű élményeiből, segít azokat feloldani. Így a szenvedésként lekötött energiából szenvedély lesz, amely az életigenlés (vörös) és a tudatosság (sárga) teremtő kombinációja. Nem véletlenül a termékenység színe is a Narancs.
b16f7d473d0b3455e42008fe756c6edc.jpgA csakrák közül a 2-es Szakrális vagy szexcsakra területéhez kapcsoljuk ezt a színt. Mindenhez, ami megszületik belőlünk, szükséges szexuális energia. Ez az energia egy kreatív erő, hiszen születhet belőle egy gyermek, egy könyv, egy új ötlet, egy jó ebéd, igazából bármi és minden, ami létrejön, amivel egy-egy napunk során többé tesszük a világot.
Békefi Mária narancs színmeditációjában természeti képen keresztül érthetjük meg, mit is jelent tudatosan, teljes életet élni, melynek fontos része az önelemzés, ami szintén a narancs színnel analóg képesség, s melynek segítségével levonhatjuk (kivonhatjuk) mindennapi történéseinkből a tapasztalatokat:

535c84abc941ae1475e71176d032d5d3„…Látjuk a napkorong vibráló, élő narancs színét. Mielőtt lenyugszik, begyűjti a nap minden történését, tapasztalását, hogy magával vigye és belehelyezze az örökkévalóság végtelenjébe… A bennünk lévő tapasztalat beérik egy ragyogó fénylő egységgé, és úgy érezzük eggyé válunk a nappal, amiben gyönyörködünk… Átjár bennünket az öröm, a boldogság és az elragadtatás érzése.”

 

Varga Éva – 2018.11.04

Források: Michelle Eloff (04.04.24) – Kuthumi: Az élet 12 aranyszabálya, Békefi Mária – Szivárványhíd

Célkeresztben a szemléletváltás

Bármibe is fogjunk, fontos meghatározni az azzal kapcsolatos célunkat. Legyen az egy csoportfoglalkozás, egy terápia, egy egyéni út, vagy egy hosszabb-rövidebb iskola, ahová beiratkozunk.

45d8b23ac26b834008d1419374cd73afEzért fontos arról is beszélni, hogy mi Iskolánk célja. Mit szeretne diákjainak adni, náluk elérni, és ennek mi a mögöttes hajtóereje?

Célunk egy szóval a szemléletváltás. Egy az eddigieknél tágabb nézőpont, egy „másként látás” átadása. Miben és hogyan szeretnénk elérni ezt? Az egyetemes, szellemi törvényekre támaszkodva és a hozzájuk kapcsolódó módszerek bemutatásával és feldolgozásával.

A mai világban a személyiségfejlesztés, az önbizalomnövelés, az egyéni érdekek elérése az elsődleges társadalmi cél. Mert mindenki megérdemli, hogy ő legyen a világ közepe és megkapjon mindent, amire vágyik. Mi nem ebből az irányból közelítjük meg a fejlődést.

Amivel hétköznapjainkban azonosítjuk magunkat az a személyiségünk, amely fizikai testünk, érzelmeink, gondolataink, reakcióink, viselkedésünk csomagja. Általában ezt csinosítjuk, erősítjük, mert azt gondoljuk, hogy rajta keresztül tudunk érvényesülni. A jelenleg működő világban ez így is van. Mindez azonban egy szűk keretekbe zárt születéstől halálig tartó időszak. Az ember egyéleti léte a tényleges létnek egy nagyon parányi töredéke.

Bár sokat foglalkozunk a személyiséggel, de a fejlődés középpontjában a tudat áll. Az ősi bölcseletek mind arról szólnak, hogy az élet(ek) valódi célja a tudat fejlődése, az öntudatra ébredés. Mondhatnánk erre, hogy mi már öntudatunkra vagyunk ébredve, mert a tudatot az értelemmel, vagy az intelligenciával azonosítjuk. Mi magunk minden pillanatban az gondolatainkkal, érzéseinkkel, mások véleményével azonosulunk. De ezek egyike sem a tudat.

Maga az ember a tudatfejlődésnek egy szintje, lépcsőfoka, de semmiképpen nem a végső célja. Személyiségünk pedig egy tudathordozó eszköz, amit nem saját céljai miatt kell fejleszteni, vagy megerősíteni, hanem a Lelki-Szellemi minőségeink megnyilvánításához kell tisztítani, összehangolni.

Jelenleg horizontális szinten éljük az életünket, feladatunk csak annyi, hogy szemléletünket vertikálisra, függőlegesre állítsuk, ami túllát az egyéleti életen, egyéni célokon, a fizikai síkon. Ebben a megváltozott szemléletben multidimenzionális lényként tekintünk önmagunkra. Ehhez meg kell ismerni a többdimenziós létezésünket és meg kell értenünk ebben helyünket és a fejlődésünk útját.

A holisztikus szemléleteknél találkozhatunk a TEST-LÉLEK-SZELLEM hármas fogalmával. Ez a hármasság valójában egy minimum 7 dimenziós ábrázolás. A TEST alatt fizikai, érzelmi és gondolati részeinket értjük 3-4-5 dimenzió (halandó részeink), a LÉLEK az 5-6. dimenzióhoz, a SZELLEM pedig a 7. dimenzióhoz tartozik. Ezen túl a  8-9. dimenzió a Monád otthona, melyet Isteni Szikrának hívnak.

„Ahány ember a Földön, annyi Isten az égben.” – mondja H. P. Blavatsky utalva ezzel arra, hogy minden embernek megvan a maga Monádja. A Monád öntudat egység. Minden Monádban ott van a tudatosság lehetősége, és mindenkiben ott a saját Monádja. Hozzá közvetlenül kapcsolódni a jelen sűrű fizikai szinten nem tudunk. Ez nem hiba, hanem egy fejlődési szint. De ismernünk kell létét, helyét, hogy törekvéseinkkel jó irányba haladjunk.

bc01f6d1c6fc6b272cd5b948d3aeaec6Világunkban egyszerre több fejlődési szint van jelen, mint a tudat fejlődésének egy-egy megnyilvánulása. A legsűrűbb fizikai szinten a tudat az ásványi formában van jelen. Következő szintje a növényi (fizikai-emócionális), állati (fizikai-emocionális-gondolati) tudatformák. Ezt követi az ember (fizikai-emócionális-gondolati-kauzális), amelyen túl a tudat fejlődése tovább folytatódik a következő dimenziókban. Mire a tudat elér az emberi szintre nagyon hosszú utat jár be, rengeteg idő alatt. Mindez a fejlődési folyamat a Naprendszerünkben történik. De Naprendszerünk is egy Galaktikus Család tagja, ahol további fejlődési folyamatok mennek végbe.A minket körülvevő, és bennünket átitató Dimenziókban Kozmikus Rend uralkodik, amely nem csak az emberi tudat fejlődésére szolgál, hanem a benne létező Bolygók, Csillagok mint élő lények szintén a fejlődés útját járják.

Ebben a kollektív folyamatban a tudat tényleges fejlődéséhez nagyon fontos az egyéni törekvés, önismereti munka lépésről lépésre haladva. A ma emberének a következő “cél” a tudatfejlődés szempontjából a Lélekkel átitatott Személyiség elérése, azaz a hétköznapi életünk olyan megélése, amelynek minden pillanatában Lelkünk Akarata szerint élünk, amikor tudjuk, hogy milyen feladattal születtünk le a Földre és annak megvalósítása felé törekszünk. Jelenleg a Ki vagyok én valójában? – kérdést általánosságban valamilyen krízis váltja ki. Ekkor lép az ember a keresés útjára (még csak keres). Azonban, ha ez a pillanat eljön az életünkben nagyon szerencsések vagyunk. A felhalmozódott karmák terhe miatt sokan élik le úgy életüket (vagy akár több életet is), hogy nem adatik meg számukra az önmagukon való belső munka. Éppen ezért legyünk hálásak, hogy itt lehetünk, és van módunk önmagunkon dolgozni. Mi törekszünk ehhez csoportteret adni, ami biztonságot, erőt, segítséget tud nyújtani az egyéni folyamatainkhoz.

https://omniverzum.com/kepzesek/

A belső mag

Egy mag egy növény teljes potenciálját tartalmazza. Benne van fajának tökéletessége, minden tulajdonsága, viselkedése, igényei, fejlődési folyamatai. A növény élete a földben indul, a sötétségben, de mindig a fény felé törekszik. A fény hívó szava olyan láthatatlan erő, amely képes legyőzni a gravitáció törvényét és a legsűrűbb fizikai rétegből életre kelteni a növényt.

Kép1Persze tudjuk, hogy nem minden elültetett mag járja be a teljes utat, vagy útja nem feltétlen nyílegyenes, hiába a mag eredeti tökéletessége. Hisz a föld alatti időt, a felszínre kerülést, és ott a teljes kivirágzást rengeteg külső benyomás kíséri. Ezek a hatások – attól is függően, hogy mennyire korán és milyen súlyosan érik – hátráltatják, hosszabb-rövidebb időre gátolják, vagy elpusztítják a növényt.
Mi emberek is rendelkezünk egy teljes potenciálunkat magában foglaló maggal, amely már a fogantatás előtt is létezik. Fizikai szinten az őt érő külső hatások magzatkorban kezdődnek, majd születésünk után ez egyre több és több lesz. Jelenleg személyiségünk kialakulása a fogantatástól egészen a felnőtté válásig a „föld alatti életünk”. Ami valójában mindaddig tart, amíg a külső benyomások tudattalanul formálnak minket.
Kép2Mik is ezek a benyomások? Magzatkorban az anya szívverése, érzései (szeretete, félelmei), gondolatai, a bevitt táplálék, a gyógyszerek, vagy akár a tudatmódosító szerek, a vizsgálatok, a külső beszűrődő zajok, valójában minden, amivel anya találkozik. A megszületés után a családi körülmények, az óvoda, az iskola, a társadalom, a barátok, a szerelmek, a munkahely. Az így szerzett élmények, válságok alakítják utunkat, és akár jelentősen eltéríthetnek minket eredeti növekedési irányunktól.
A felszínre törés épp ezért sokszor fájdalommal jár. Itt hirtelen látható és érzékelhető a fény, ami először elveszettségünk mértékére világít rá. Megláthatjuk, hogy az eredeti tervtől mennyire tértünk el. Aztán ha „szerencsénk van” és a rendelkezésünkre álló életerőt nem vesztegettük el a földalatti úton, akkor elkezdődhet a valódi pályára-állás, a benyomások átalakítása, feldolgozása, személyiségünk megtisztítása, hogy abban végre megvalósulhasson az eredeti terv.
Ennek eredményét hívjuk Lélekkel átitatott Személyiségnek, ami az emberi tudatfejlődés egy következő lépcsőfoka, de koránt sem a vége.

dali6A föld alatti időszaknak megvan a maga helye és ideje. A probléma azzal van, hogy a többség egész életében a föld alatt tartózkodik. Kiszolgáltatott az őt körülvevő hatásoknak, azonosul azokkal és az általuk benne generált érzelmekkel, gondolatokkal. Az így kialakult „torz” személyiséget fejleszti, erősíti, a Lélekkel nem foglalkozik, tudomást sem szerez róla.

Nagyon nehéz nem így tenni, hiszen a világ ezt támogatja. Általában bizonyos krízishelyzetek, válságok hoznak kizökkenési lehetőséget, minek következtében esetleg feltesszük magunknak a kérdést: Valóban ez vagyok én? Ki vagyok én? Ennyi az élet? A fény hívó szava ekkor újra felcsendülhet bennünk, és ha éber a figyelmünk meghalljuk.
Melyik a te fénysugarad? Milyen a jó személyiség-ruhád, amiben a teljes potenciál meg tud mutatkozni? Melyek az igazi szellemi törvények, amelyek a helyes irányba emelnek?
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel foglalkozunk. A fejlődés egyéni, a megoldás benned van, de az úton lehet közösen lépkedni. Járjuk együtt az utat.

2018 09 22-én indul az Omniverzum Szabadegyetem új évfolyama.

28bf8687ffe7c8222751a0992bd31034Képzéseink:
* Spirituális Lélekgyógyász képzés
3 éves, 6 szemeszteres pszichológiai, tanácsadói és spirituális képzés. Tanult témakörök (a teljesség igénye nélkül): Bach-virágok, Számmisztika, Színterápia, Önismeret, Integrál szemlélet, Tarot, Maja Asztrológia, Művészetterápia, Rajzelemzés, Meseterápia, …

* Önismereti tanácsadó képzés
1,5 éves képzés. Tanult témakörök (a teljesség igénye nélkül): Bach-virág, Számmisztika, Színterápia, Pszichológia, Tarot, Önismeret, Sorsfordulók, Kronobiológia, Integrál filozófia, Energetikai alapok,…

* LélekÚt tanácsadó képzés
1 év képzés a Teljességért. Célja, hogy a diákok közelebb kerüljenek Lelkükhöz, és másoknak is meg tudják mutatni ezt az utat.

* Bach-virág tanácsadó képzés
10 hónapos elméleti és gyakorlati képzés, melynek központjában az Integrál filozófia és a Bach-virágterápia áll. Ezen módszerek a segítés széles körének lehetőségét adják, hiszen komplexitásuknál fogva szinte minden területen és probléma esetén alkalmazhatóak.

további részletek: https://omniverzum.com/kepzesek/

Képek forrása: Mechthild Scheffer – Az eredeti bach virágterápia, Barbara Somers – Ian Gordon Brown – A gyógyító utazás, Vladimir Kush – Current, pinterest