Kuthumi 12 aranyszabálya és a színek kapcsolata VII. rész

Kuthumi 12 aranyszabálya a színrózsa 12 színével analógiát alkot. Ahogy az kuthumiaranyszabályok életünkbe történő beépítése az emberi nemesedés  útja, úgy a színrózsa – ami minden színt rendszerbe foglal – a teljesség szimbóluma.

Ebben a szemléletben a kilencedik törvény amivel foglalkozunk a hűség, a hozzá kapcsolódó szín pedig a Kék.

9. Kék – hűség

A hűség legfontosabb aspektusa, az önmagunkhoz való hűség, mondja Kuthumi Mester. Ez alatt nem személyiségünket, szerepeinket, időlegesen felbukkanó vágyainkat érti, SLIDE8hanem a bennünk régóta várakozó, minket folyamatosan támogató LÉNYeghez való ragaszkodást. Lényünk nem csak a mostani életünkre, hanem minden eddigi és ezt követő életünkre is hűséget fogadott. Itt az idő, hogy viszonozzuk ezt.
A mai társadalomban figyelmünk kifelé irányuló, a minket érő benyomások tükrében a fókuszunk változó. Eszenciánk megismerése ebben a külvilágban lehetetlen. Folyamatosan át kell helyeznünk a fókuszt és meg kell tanulnunk befelé figyelni. Kezdetben ez nagyon nehéz. Arra számítunk, hogy csend és nyugalom vár ránk. Ekkor csalódunk, mert bizony először itt is a zajjal, a belső káosszal szembesülünk. A tudat irányítása, az elme lecsendesítése nehéz önismereti feladat.
A Kék szín, mint a felhő nélküli égbolt színe, a békés, zavaró gondolatok nélküli elme szimbóluma. Az elme, ha csendes, tiszta tükörként funkcionál a Szellemi részeink és a Személyiségünk között. Kommunikációs csatorna, eszköz, amely ha a fókuszt kintről befelé/felfelé irányítjuk eljuttatja hozzánk Lényünk sugallatát. Ez a figyelem, ami belső tengellyé válik, már nem függ a váltakozó érzésektől, gondolatoktól, nem engedi, hogy a külső körülmények, kísértések kibillentsenek egyensúlyunkból. A Kék szín rezgésében teljesen analóg ezekkel a minőségekkel, segít kioldani a feszültséget, a 36657c820c0bb4cfbc80654ca6dee84arossz irányú azonosulást, amely eltávolított a békétől. Az itt leírt folyamatok kívülről csendesnek tűnnek, de belülről kétirányú kommunikációt jelentenek, melyek az ima és a meditáció. Amikor imádkozunk mi beszélünk és Isten hallgat, a meditációban pedig mi hallgatunk és Isten beszél. Ebben az állapotban megtapasztalhatjuk a belső bizalmat és megismerhetjük valódi feladatainkat.
Kuthumi a hűség témánál említi az azokhoz való hűség fontosságát, akik segítséget kérnek tőlünk, ránk bízzák belső titkukat, sebezhetőségüket, azon aspektusaikat, melyeket másokkal nem szeretnének megosztani. Ez a bizalom kérdésköre. A színek nyelvén ez a kékben a hallgatás, a csendben maradás képessége.

A színek pszichésen úgy is segítségünkre lehetnek, hogy olvasunk róluk. „Ha a kékről olvasunk, kékké válunk.” – mondja Lilian Verner Bonds. Számomra ilyen Kék rezgés Reményik Sándor Béke című verse, melynek sorai segítenek megértenem és megélnem a most leírt témát.

Reményik Sándor: Béke

Valami furcsa összehangolódás,
Valami ritka rend –
Széthúzó erők erős egyensúlya,
Mély belső bizonyosság idebent – e982afdee27d8688d00dec789ec95d17
Bizonyosság arról, hogy élni jó,
Szenvedni elkerűlhetetlen,
Szeretni tisztán: megistenülés,
Meghalni szép –
S a Kifejezést meglelni mindezekhez,
Megtalálni a felséges Igét:
Az Igét mindezekhez:
A Béke ez.
Orkán ordíthat aztán odakünt,
Robbanhat ezer bomba: kárbament,
De kárt nem okozott.
Bent:
Csend.
A Béke itt kezdődik.
Bent:
Csend.
Isten hozott.

Varga Éva – 2018.08.17

Kuthumi 12 aranyszabálya és a színek kapcsolata VII. rész

Kuthumi 12 aranyszabálya 12 olyan elvet mutat be számunkra, amelyeket ha sikerültkuthumi életünkben helyesen beépíteni, biztos fejlődést érhetünk el önismereti utunkon.

9. Hűség/Lojalitás – Kék

Kuthumi ennél az alapelvnél egyrészt önMAGunkhoz való hűségre hívja fel a figyelmet, amely a Szellemi részünk felé irányuló elkötelezettségre utal. Rávilágít arra, lássuk meg, hogy a Szellem mindig hűséges hozzánk és megválaszolja kérdéseinket. Ehhez ébernek kell lennünk, figyelmünket befelé kell fordítanunk és önmagunknak kell feltennünk kérdéseinket. Másrészt a másokhoz való hűségre és lojalitás fontosságára szólít fel. Ide tartozik az, hogy megengedjük másoknak, hogy önMAGuk legyenek, és a ránk bízott legbelsőbb aspektusaikkal nem élünk vissza.
„Ahány Ember a Földön annyi Isten az egekben” – mondja Blavatsky. Ezzel arra utal, hogy mindenkinek saját Monádja van (mint egy Isteni Szikra), akihez az út bizonyos 6731130980ac5fca9cec9fe75099309bértelemben egyéni. Természetesen ez az út az egyetemes törvények kövével van kirakva, sajátosságát mégis az adja, hogy mindenki önmagán keresztül, önmagában ismerheti meg ezt a „bensőt”, Szellemi gyökerét. Ehhez a bensőnkhöz szóló kérdéseinket hívjuk Imának, amely a belső terekben fény, egyfajta hívás, ami kikényszeríti a választ. Ez Törvény.
Goethe 12 színe közül a Kék szín kapcsolódik a hűség törvényéhez.
A Kék a felhő nélküli ég színe, ami oly távoli, s ezzel egyrészt fizikai világunk határát aef62a5b0be1ac467508956f421c7225szimbolizálja, másrészt a békés, gondolatok nélküli elmét. Mikor egyéni szinten már nem találjuk a választ kérdésünkre az égre nézünk, az egyetemes választ keresve.
A Kék a kommunikáció színe, így magában hordozza a beszéd és a hallgatás egyensúlyának művészetét. Ezt a képességet nem csak kifelé, hanem befelé is el kell sajátítanunk. Fülünk nem csak hallásunk, hanem belső egyensúlyunk fenntartásának szerve is. A Kéket a torokcsakrához kapcsoljuk, amely otthona az igazság kimondásának és befogadásának, a helyes önkifejezésnek. A Kék lebegő, szemlélődő, ezért képes felemelni minket az eszmék, a bölcsesség világába.
A Kék szín hordozza azokat a minőségeket, amelyek a bennünk lévő Isteni Akarat megnyilvánulását leginkább segítik, általa képessé válhatunk a helyes sugallatok felfogására és megértésére, így alkalmazva életünkben és tetteinkben a hűség erényét.

2018.03.15 – Varga Éva

Kuthumi 12 aranyszabálya és a színek kapcsolata VI. rész

Kuthumi 12 aranyszabályának Goethe színrózsájának 12 színével való párosításábankuthumi eljutottunk a 8. aranyszabályhoz.

Tisztelet – Királykék

Önmagunk tisztelete és a világ minden teremtményének tisztelete, az összes élet tisztelete. Az idősek, a gyermekek, az állatok, a növények és a láthatatlan világok tisztelete. Ahogyan elvárjuk, hogy mások tiszteljenek bennünket, házunkat, vagyonunkat, ugyanazt várják el tőlünk más birodalmak is. Ezeknek a birodalmaknak létfontosságú szerepük van az ember fejlődésében, de ezt jelenleg az emberek többsége nem ismeri el, nem is tud róla. A saját természetünk kialakulásában, működésében kulcsfontosságú szerepe van például az elementális világoknak.
Sok esetben tapasztalják, hogy a gyermekek bizonyos korig kapcsolatban állnak ezekkel a világokkal. A nyugati társadalomban azonban ahogy személyiségük kialakul és megerősödik, általában ez a képesség megszűnik. A csakrák szintjén a harmadik szemet kapcsoljuk ide, amely ekkor „bezárul”. Ez a csakra az embereknél általában nem harmonikus. Ennek hatására vagy túlzottan racionálisak vagyunk, vagy fantáziavilágban élünk.
Mindezek a tulajdonságok a Királykék szín sajátosságai. Ő az éjszakai égbolt színe, amely az élet nagy kérdéseire adható összes választ hordozza. Segít a dolgok mélyére látni. Csend, minsztika, az álmok területe.
A hatalommal kapcsolatos leckék, a tisztelet, a szabályok betartása alapvetően Kék minőség. De a Királykék témában erőteljesebb formában újra megjelenik. Aki diszharmonikusan éli ezt a minőséget, annak problémája lehet az apával, vagy valamilyen felettessel, akár a törvénnyel (legyen az világi, vagy kozmikus).
Önmagunk és a másik valódi tisztelete, amire Kuthumi is utal túlmutat a látható fizikai síkon. Arra a Multidimenzionális Létezőre irányul, amely mindannyiunkban egy lehetőség, egy potenciál, egy kötelesség.
www.wallpapersxplore.blogspot.com (58)Keleten egymás köszöntésében benne van a másik ilyen irányú tisztelete: „Namaste” – mondják. A szanszkrit szó jelentése „Üdvözlöm a benned lakozó Istenit.” További jelentései: „Nagyra becsüllek Téged, hordozóját a Világ Egének, Hordozóját a Szeretetnek és Fénynek, Tisztelem Benned az Igazság és Béke templomát. Tiszteletben tartom a Csillagot, hol vagy, ha magadba mélyedsz, és hová lelkem száll, amikor elréved. Az Egyetlen bennünk közös honát.”
A Maják ugyanezt az In Lak’Ech” kifejezéssel mondják, ami annyit tesz: „Egy vagyok belőled, én egy másik te vagyok!”
Magyarul talán a „Légy üdvözö(ü)lve!” köszöntésünk illik leginkább ebbe a sorba, ha megértjük a szó mélyebb jelentését. Hamvas Béla azt mondja: „Tudásban mindenki csak üdvfokához mérten részesülhet. Az üdvfokozat a megvalósulás fokozatának felel meg. A megvalósulás fokozata pedig annyit jelent, hogy milyen fokon vagyok valódi. Csak ha teljesen valódi vagyok üdvözültem…Egyedül Isten valódi.”
Mi az élet valódi célja? Azaz, mi a célja életemmel Lelkemnek, Esszenciámnak?325 Tudok kapcsolódni ehhez az élettervhez? Megengedem másoknak, hogy életük valódi célját éljék?
Ezekre a kérdésekre a választ abban az ürességben, csendben, meditációban találjuk, amelyet jelenleg több rétegben elfed gondolataink, vágyaink sokasága és zaja.
A Lila másodlagos és a Kék elsődleges színek kombinációjából kapjuk meg a Királykéket. A Lila a meditáció, a fizikai, érzelmi, gondolati megnyugvás és a tudati éberség színe, benne egy pici Vörössel, amely objektivitást kölcsönöz és minden megértést lehoz számunkra a fizikai síkra. A Kék a belső béke, a lecsendesedés, és ahogy a következőkben látni fogjuk a hűség színe. Hűség, amely a bennünk lévő Lelki köldökzsinór.

Varga Éva – 2018.03.04

Kuthumi 12 aranyszabálya és a színek kapcsolata V. rész

kuthumiKuthumi a tudatosság és felelősség törvényét összekapcsolva vizsgálja. – Aki tudattalanul éli az életét az felelőtlenül is él – mondja. Felelősek vagyunk cselekedeteinkért, hiszen azokkal hatással vagyunk környezetünkre is, a benne élő összes életre. A fejlődés kulcsa ennek tudatosítása.

6. Tudatosság – Magenta   7. Felelősség – Zöld

Amikor feltesszük a kérdést mi a természet színe, az általános válasz a Zöld. Ennek oka a zöld és a természet fogalmának közös kauzális gyökereiben van. Mert a természetben valójában minden szín megjelenik, ahogy az évszakok változnak, időszakosan mindig más az uralkodó. De a természet az a hely, ahol megtapasztalhatjuk, megérthetjük a tér jelentését, átélhetjük a szabadságot, ”kimegyek a szabadba” – mondjuk. Itt mindig minden változik, folyamatosság van. És ezek a fogalmak a színek közül a Zöld szín sajátjai.
oshotarotAz egyén szempontjából nagyon fontos és meghatározó az őt körülvevő környezet. Hogyan tud működni ebben a környezetben? Hogy érzi benne magát? Hogy hat rá? Ugyanabban a világban élünk, annak megélése mégis teljesen egyéni, mindenkinek van egy saját belső tere, amely meghatározza a külső tér milyenségét is. Ebbe a térbe van az egyén bezárva, vagy itt él szabadon.
A Zöld két elsődleges színből a Kék és a Sárga keverékéből születik. A Kék lecsendesítő, befelé forduló hatását a Sárga a megértés, a figyelem fényével egészíti ki, így képessé tesz saját belső terünk felismerésére, működésének tudatosítására.
A szabadság-tér-felelősség hármas összekapcsolódást a Zöld szín mellett megtaláljuk az egzisztenciális pszichológia második létkérdésénél is, amely a szabadság.
”Nem csak egy tér és idő létezik, annyi tér és idő van, ahány alany” – mondja Ludwig Binswanger egzisztencialista analitikus. Ez alapján bár létezik egy potenciális környezet, ami mindenki számára ugyanaz, de ebben ott van mindenki egyéni élményvilága, a helyzetekkel szembeni attitűd, amit ő maga szabályoz. Amikor tudatosul bennünk, hogy valójában az univerzum struktúrálatlan, esetleges, amelyben az ember nem csak mint tapasztalati lény, hanem teremtő is jelen van, akkor szembesülünk a szabadságunk felelősségével. Sartre megfogalmazásában: „Az emberi lény szabadságra van ítélve.” Felelősek vagyunk tehát körülményeinkért, problémáinkért, cselekedeteinkért és a kihagyott lehetőségekért is. A változáshoz vezető első lépés az, amikor erre ráébredünk és ezt elismerjük.
Ez a felelősségvállalás minden pillanatban jelen lévő éberséget, tudatosságot követel. A tudatosság valójában egy olyan szabály, amely nélkülözhetetlen a többi elv helyes alkalmazásakor is. Ez egy olyan koncentrált állapot, amikor megfigyelő, objektív állapotban vagyunk képesek működni. Jelenleg ezt csak pillanatokig tudjuk fenntartani, eleinte az is eredmény, hogy ráébredünk tudattalanságunkra.
magentanőA 12 szín közül a Magenta az, amely magában hordozza a tudatosság minőségeit. Ez a szín segít megélni az élet apró örömeit, a hétköznapok csodáit. Tudatosítja, hogy a kis események fontosabbak, amelyekben jelen kell lenni, meg kell őket élni. A másodlagos Lila és az elsődleges Vörös színek keverékeként kapjuk meg. Ennek a két színnek az érdekessége, hogy a látható spektrum két végén helyezkednek el, ezért a Magenta képes összekapcsolni a fent és a lent világát, a színek nyelvén üzeni: „A test a lélek temploma.” A benne lévő Vörös túlsúly objektivitást ad, amely segít megfigyelőként, de éberen élni az életet. A Lila ehhez a szolgálat a kegyelem és a hit minőségeit adja, ezzel szellemi értéket kölcsönöz a fizikai síkban töltött időnek.

2018.02.18 – Varga Éva

Kuthumi 12 aranyszabálya és a színek kapcsolata IV.rész

kuthumiKuthumi 12 elv fejlesztésére hívja fel a figyelmünket, amelyeket ha fokozatosan beépítünk az életünkbe, azzal a fejlődés biztos útjára lépünk. A 12 szabály 12 színnel való összekapcsolásában a soron következő szabálya a kreatív kommunikáció.

5. Kreatív kommunikáció – Türkiz
Kuthumi megfogalmazásában a kreativitás lehetővé teszi az elfojtások, elnyomások, depresszió feldolgozását. A kreatív kommunikáció azt jelenti, hogy tudatában vagyunk a kommunikációnk összes formájának. Látjuk saját szavaink és testbeszédünk harmóniáját vagy diszharmóniáját, így megértjük mikor másokat ezzel összezavarunk és nem feltétlenül úgy reagálnak, ahogyan elvárnánk. Mert ha nem az igazságunkat közöljük minden szinten, nem kapunk megértést.

Ismerjük meg a szó teremtő erejét is, és ennek felelősségében használjuk azt. Minden szó egy energiamezőt hoz létre, ami kivetül arra, akiről beszélünk, egy tapasztalatot teremt. A gondolat is hasonlóan működik, de a szó ereje többszörös. A kritika, pletyka, ítélkezés, szidalmazás, a negatív szavak a másik energetikai testét fellobbantják, olyanok, mint egy fizikai támadás. De ezek visszapattannak a kibocsátóra. Ezért, ha valaki így energetikai-támadásbánik velünk, ne ugyanígy reagáljunk, küldjünk felé áldást, szeretetet, hogy megtalálja a békét, így mi is megtalálhatjuk azt. Bocsátsunk meg, hogy másnak is legyen erre lehetősége.  Legyünk tudatában annak, hogy milyen energiát vetítünk ki magunkból.
A kreativitás egyéni képességeink olyan sajátos kombinációban történő alkalmazása, amely új ötleteket, megoldásokat eredményez.

A színek világában a Türkizt kapcsoljuk a kreativitáshoz. A Türkiz harmadlagos színként a másodlagos Zöld és az elsődleges Kék színek kombinációja. Így megvizsgálva a Zöld egyrészt a természet színe, a Kékhez pedig a kommunikációt és a békét kapcsoljuk. A természet minden megnyilvánulása kreatív kommunikáció. Benne az élet és a halál váltakozása olyan intelligensen történik, melynek eredménye a növekedés.
A Zöld és a Kék helyes kombinációja a békés önkifejezés képességét adja. A kreativitás egy áramlás, amelyet a belső félelmek és zavarodottság gátol, ezért ezeket fel kell oldani. A művészetek, művészetterápiák ehhez a színhez kapcsolhatók, és mint módszerek a tudattalan akadályok feloldozásában segítenek, az egyéni belső világunk kommunikációjának sajátos módjai.
Kuthumi a saját igazságunk kommunikálásának fontosságára hívja fel a figyelmet, de ez alatt nem a személyiség egyéni érdekeinek érvényesítését érti, hanem egy olyan individualizációs folyamat elindulását melyben képesekké válunk kapcsolódni személyiségünk rétegein túl Eszenciális minőségeinkhez és az egyetemes igazságokhoz. Maha-Chohan
A Türkiz szín az Ananda Khanda központhoz az un. 4 és ½. csakrához tartozik. Az Ananda Khanda szanszkritül annyit jelent „ahol az áldás lakozik”. Ha rátalálunk erre a helyre magunkban, amelyet hívnak még „szív a szívben” központnak is akkor elindulhatunk individualizáció útján. Tudatossá válunk arra a jelenleg számunkra láthatatlan finomenergetikai térre, amely egymással összekapcsol minket, és amelyen keresztül valójában kommunikálunk. Aki érzékeny ezekre a terekre, abban az együttműködésre, a játékosságra, a könnyedségre való törekvés erősödik, hiszen látja az elutasítás, elítélés romboló hatását.

2018.02.13 – Varga Éva

Kuthumi 12 aranyszabálya és a színek kapcsolata II. rész

Ebben a sorozatban Kuthumi 12 aranyszabályát és Goethe színrózsájának 12 színét próbálom analógiába állítani. Segítségül hívom a színek világát a 12 elv mélyebb megértéséhez, illetve integrálásához.

Az első rész itt olvasható.

2. Szeretet – Rózsaszín

A szeretet szabálya a feltétel nélküli szeretetet és önmagunk szeretetét tanítja. kuthumiKuthumi azt mondja fogadjuk el magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, engedjük meg magunknak, hogy emberek legyünk és megtanuljuk leckéinket, ezáltal tegyünk szert bölcsességre. Ehhez nagyon fontos, hogy tartsuk meg saját határainkat, és tartsuk tiszteletben mások határait is. Kuthumi Lady Nada Felemelkedett Mesterre utal ennél a törvénynél, aki segíthet a feltétel nélküli szeretet minőségének megértésében.

A helyes önelfogadáshoz fontos, hogy objekítven lássuk önmagunkat, úgy, hogy ne essünk se az egoisztikus önimádat, se az önítélkezés vermébe. A határok helyes meghúzása is egy nehéz önismereti feladat és szoros kapcsolatban van az objektivitással. Mindkettőnél fontos, hogy megtanuljuk észrevenni a minket érő benyomásokat, amelyek a tudattalanul megélt hétköznapokban alsó asztrális és alsó mentális szinten támadnak. A “nada” szanszkrit eredetű szó, jelentése „hang”, „szent hang”. A most említett benyomások, a velük való azonosulás és az így bennünk kialakuló reakciók, helytelen határokat húznak körénk.  Személyiségünk olyan építőkövei, melyek egyre jobban elzárnak a magasabb szféráktól, a “szent hangoktól”.

rózsaszínA színek közül a rózsaszín kapcsolódik a feltétel nélküli szeretethez. Három szinten hordozza ennek a minőségnek a leckéjét: elsődlegesen az anya-gyermek közötti feltétel nélküli szeretet formájában, másodlagosan: a bensőséges emberi kapcsolatokban (elfogadva a másikat hibáival együtt) és harmadlagosan: az emberiség szintű elfogadásban. A rózsaszín segít az önelfogadásban is.

Érdemes úgy is megvizsgálni ezt a színt, mint a vörös és a fehér keveréke, tehát a vörös halvány színe. A halvány színekről mindig azt mondjuk, hogy intenzív formában hordozzák az eredeti szín tulajdonságait, illetve a fehér hatására egy átalakítás és minőségi tisztulás is történik. Így lesz például a vörös agresszivitásából a rózsaszín feltétel nélküli szeretete.
A vörös színhez kapcsolt tulajdonságok közül jelen témánkkal analóg az objektivitás, önelfogadás, és a határok. Ha a hétköznapokban minket érő benyomásokra tudatossá válunk és törekszünk arra, hogy egyre kevésbé azonosuljunk velük, elkezdjük helyesen élni ezeket a minőségeket. Hiszen ez a lehatárolódás képességének egy magasabb szintje. A benyomások mindig valamelyik érzékszervünkön keresztül kapcsolódnak hozzánk és a legtöbb esetben már reakciót váltanak ki belőlünk.  Maga a reakció, egy bevésődés következménye, egy határ. e795e3a74352f3a1365edfda7a0dea63

Ha megtanuljuk felismerni a hétköznapok benyomásait, és nem azonosulni velük, akkor nem építjük tovább személyiségünk ketrecét, ami hamis határainkat jelenti. Lehetőség nyílik arra, hogy elérjen minket a “nada”, azaz a “szent hang”, Szellemi részeink sugallata. Az innen érkező benyomás az, amely azonosulásra érdemes. 

Ennek a folyamatnak a megértése elvezet minket az igaz önszeretethez és mások tiszteletéhez is. Azáltal, hogy az érzelmi, gondolati, cselekedetbeli reakcióinkat szabályozzuk, a tőlünk kiáradó benyomásokat tisztítjuk. Magunkat pedig megajándékozzuk az Eszenciánkhoz való kapcsolódás lehetőségével.

Varga Éva – 2018.01.30

 

Kuthumi 12 aranyszabálya és a színek kapcsolata 1.rész

Kuthumi 12 aranyszabálya a felemelkedés egy lehetséges ösvénye, egy folyamat. A  12 kuthumielv, amely analógiába állítható a színekkel. Kuthumi szerint a 12 aranyszabály segít abban, hogy a bennünk lévő sötétséget hogyan alakítsuk át fénnyé, mert a fény és sötétség egyensúlya nem létezik – mondja – az emberben egyedül a női és férfi aspektusok azok, amelyeket egyensúlyba kell és lehet hozni, az én minden más aspektusát fénnyé kell átalakítani. Ebben az átalakulásban, az erényesebbé válásban segít a 12 aranyszabály.

A színekre, mint fény-színekre gondoljunk ebben az esetben és véleményem szerint a Tiszta-, Fehér fénnyel átitatott halvány színek hozhatók analógiába a 12 aranyszabállyal. Ez lesz a magyarázata annak, hogy a Vörös szín helyett a Rózsaszín jelenik majd meg.

A 12 aranyszabály tanulmányozása során megtapasztaljuk, hogy azok nem különállóak, hanem megértésükben, alkalmazásuk során összekapcsolódnak. A 12 szín kapcsolata Goethe ábréletvirágaszinekázolásában rózsa formát ölt, amely bizonyos értelmezésekben az élet virágával is analógiába hozható. Bármelyik szimbólumot is vesszük alapul, a bennünk lévő tökéleteshez, Lényünköz vezet. Ugyanezt az ígéretet hordozza Kuthumi 12 aranyszabálya is, ha törekszünk életünkbe beépíteni azokat.

  1. Őszinteség – Olajzöld

Az önmagunkkal kapcsolatos őszinteséghez fontos a pszichológiai térlátás. Az igazi önismeret akkor tud elindulni, mikor felfedezzük belső világunkat és rájövünk, hogy az aktív kölcsönhatásban van külvilágunkkal. Amikor mindezért felelősséget vállalunk, akkor kezdjük el élni az őszinteséget.

A színek analógiájában a zöld színhez kapcsoljuk a felelősségvállalást, de ez a természet sárgazöldszíne is, ami alatt mind a minket körülvevő természetes közeget, de saját természetünket is érthetjük (külső-belső világ). A térlátás képessége a zöld szín sajátja.

Kuthumi fontosnak tartja az igazság és az őszinteség szabályának kapcsolatát. Az igazságot a sárga színhez társítom. Ha a zöldhöz sárgát adunk, megkapjuk az olajzöld színt. A sárga a tudatosság, a megértés, a fény színe is, mely minőségek elengedhetetlenek belső világunk megismeréséhez. Árnyékrészeink megvilágításának, megértésének folyamata a sárga szín rezgésével azonos.

Saját belső terem (zöld) megvilágítása tudatom által (sárga), az önmagammal szembeni őszinteség (olajzöld) kulcsa.

Az olajzöld szín alapszínekre visszabontva sárga és kék színből jön létre. Az igazsághoz (sárga) való hűség (kék) az őszinte önismeret (olajzöld).

2018.01.14 – Varga Éva

 

 

 

A Bátorság erénye és a színek

Advent harmadik hetén a Bátorság, Erő erényét kell magunkban megdolgozni. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani a színek értelmezésén keresztül

image (3)Advent harmadik hetének Aura Soma Tarot, Erő „odaút” lapjához tartozó egyensúly üveg színe Tiszta/Rózsaszín. A Tarot lapon láthatunk egy finom, lágy, női minőséget, amely mellett ott egy ösztönös erő, amit az oroszlán szimbolizál. Ez az erő ott szunnyad bennünk, és irányítását meg kell tanulnunk.

A rózsaszín színről elsősorban a szeretet és a feltétel nélküliség jut eszünkbe. Az anyai szeretettel analóg. Ebben a színben viszont ott van az anyai védelem is, ami ösztönösen kapcsol be, ha úgy érzi gyermekét támadás éri. Az anyák ilyen helyzetben számukra is ismeretlen erővel vérteződnek fel. Ez a rózsaszín ereje, amit olyan érzelmek indítanak el, uralnak a szeretet nevében, mint a félelem, harag, aggodalom.  A rózsaszínben lévő vörös adja ezt az erőt, és a védelem minőségét is. Ez természetesen nem csak az anyai szerepben képes bekapcsolni, de talán ezen keresztül lehet a legjobban szemléltetni a színben lévő kettősséget.

A bátorság ekkor ösztönösen kapcsol be, leginkább indulatok, félelmek hatására. A mögötte lévő erő tudatos irányításáról nem beszélhetünk, valójában az erő uralja el az embert. Ebben az időszakban ennek az irányítását kell megtanulnunk.

Érzelmeink, gondolataink, ösztöneink olyanok, mint egy-egy ló, ami szekerünket húzza. A cél, hogy ne ezek a lovak irányítsanak, hanem tudatosítsuk, hogy létezik egy kocsis, aki kezébe kell, hogy vegye a gyeplőt. Így kordában tartjuk a bennünk lévő erőket.

image (2)Az Erő „visszaút” lapjához kapcsolódó egyensúly üveg színe Vörös/Mélymagenta.  Láthatjuk, hogy az oda-, és visszaút üvegének is a vörös az alapszíne, de attól függően, hogy mit adunk hozzá más-más minőségben nyilvánul meg.  Az odaút vörösét a tiszta, a visszaútét a lila finomítja. A magenta, amely a „fentről jövő szeretet” színe, a színskála két végén található lila és a vörös keveréke. A lila hitet és belső bizalmat kölcsönöz, a benne lévő kék higgadtsága kiemel az érzelmi viharokból és következetessé tesz. Így szimbolizálja ez az üveg a színek nyelvén a bennünk lévő erő tudatos uralását, melynek elérése a négy sarkalatos erény egyike.

Még van egy kis időnk a harmadik hét lezárulásáig. Ha gondoljuk, alkossunk ezekkel a színekkel egy képet vagy saját mandalát, hogy elültessük és mélyen rögzítsük magunkban a Bátorság erényének színkombinációit és minőségeit.

Varga Éva

Igazságosság erénye és a színek – 2. rész

Az Aura Soma Tarot Igazság lapjához tartozó Egyensúly üveg színkombinációjának vizsgálatát Advent kapcsán a bennünk működő ítélethozatallal kapcsoltuk össze. Az Egyensúly üvegek fizikai használata az üveg tartalmának összerázásával kezdődik, ekkor a két szín keverékét láthatjuk. Az Igazság üvegének összerázott színe a zöld. Ez a szín képviseli azokat a minőségi tulajdonságokat, ami a helyes ítélethozatalhoz szükséges. Ilyen például, hogy képes egy magasabb nézőpontba helyezkedve működni. Más szóval, ki tud vonódni érzelmileg a helyzetekből, és megértő (sárga) higgadtsággal (kék) vizsgálja azokat. Az Igazság erényének útján való elindulás első lépése, hogy ilyen minőségbe emelkedve megfigyeljük önmagunkat, a hétköznapi cselekedeteinkben hozott ítéleteket. Majd tegyük fel magunknak a kérdést, hogy vajon jogos volt-e ez az ítélet. Ekkor megvizsgáljuk a másik/mások nézőpontját is, és legtöbbször rájövünk, hogy elhamarkodottan döntöttünk. Ha ezt rendszeresen gyakoroljuk, egy idő után már magában a szituációban bekapcsol ez a képesség, és együttérzést, együttműködést épít ki bennünk. Fontos megjegyezni, hogy ez egy út, amit egy új szemlélet kialakítása miatt járunk be, és amiben mindenki a saját útját járja. Viszont ezt az utat nem lehet elkerülni.

A keleti tanok, az ősi bölcseletek mind úgy tartják, hogy a helyes ítélettel mindenképpen szembesülnünk kell, ha más nem, halálunk pillanatában. Az egyiptomi mitológiában Anubisz mérlegre teszi szívünket, és a mérleg másik serlegébe Maatnak, az igazság istennőjének tollát teszi. Szívünk tisztaságát mutatja meg a mérleg, azt, hogy milyen értékek őrződnek meg jelen életünkből, mennyit ért az élet.

Döntsünk hát úgy, hogy szívünkbe az igaz értékeket szeretnénk gyűjteni. Ehhez a korábban, és fent leírt szemléletváltást kell bejárnunk. Így kozmikus értelemben zöld lámpát kapunk, és a helyes útra lépünk.

Amikor ez mindennapi törekvésként él bennünk, átlépünk az Igazság Tarot lapjának visszaútjára. Az ehhez kapcsolódó Egyensúly üveg színe Tiszta/Türkiz.

A türkiz a szív kreatív kifejezésének területével az un. négy és feledik csakrával analóg szín. Itt található az Antahkarana (szivárványhíd). Ez egy energetikai híd, amely a felsőbb Lelki princípiumunkhoz szállítja az ember személyes benyomásait, gondolatait. Ezen hídon azonban csak azok a benyomások jutnak át, melyek értéke halhatatlan, amelyeket a Lelki princípium képes elraktározni, tehát személyiségünk „legjobb” tapasztalatainak emlék-rezgéseit. Szimbolikusan a híd kapuját őrzi Anubisz.

A türkiz szín egyesíti magában a szív zöldjét (amit érzünk) és a torok kékjét (amit mondunk). Segíti kimondani azt, ami a szívünkben van, nyíltan és őszintén beszélni. Ez a fajta kommunikáció együttműködésre törekszik. A tudatos (üveg felső) részén megjelenő fehér, arra utal, hogy képesek vagyunk a helyzetek, és önmagunk természetének tisztánlátására. A kettő együtt pedig egy olyan állapot, amelyben képesek vagyunk meghallani és megérteni mások problémáit és szükségleteit is a szívünk által.

Kívánom, hogy sikerüljön könnyítenünk szívünk terhén, a helyes ítélethozatalra törekedve, Advent idején is.

Varga Éva