Őszinteség a színek nyelvén

kuthumi

Kuthumi 12 aranyszabálya a felemelkedés egy lehetséges ösvénye, egy folyamat. A  12 elv, amely analógiába állítható a színekkel. Kuthumi szerint a 12 aranyszabály segít abban, hogy a bennünk lévő sötétséget hogyan alakítsuk át fénnyé, mert a fény és sötétség egyensúlya nem létezik – mondja – az emberben egyedül a női és férfi aspektusok azok, amelyeket egyensúlyba kell és lehet hozni, az én minden más aspektusát fénnyé kell átalakítani. Ebben az átalakulásban, az erényesebbé válásban segít a 12 aranyszabály.

A színekre, mint fény-színekre gondoljunk ebben az esetben és véleményem szerint a Tiszta-, Fehér fénnyel átitatott halvány színek hozhatók analógiába a 12 aranyszabállyal. Ez lesz a magyarázata annak, hogy a Vörös szín helyett a Rózsaszín jelenik majd meg.

életvirágaszinek

A 12 aranyszabály tanulmányozása során megtapasztaljuk, hogy azok nem különállóak, hanem megértésükben, alkalmazásuk során összekapcsolódnak. A 12 szín kapcsolata Goethe ábrázolásában rózsa formát ölt, amely bizonyos értelmezésekben az élet virágával is analógiába hozható. Bármelyik szimbólumot is vesszük alapul, a bennünk lévő tökéleteshez, Lényünköz vezet. Ugyanezt az ígéretet hordozza Kuthumi 12 aranyszabálya is, ha törekszünk életünkbe beépíteni azokat.

Őszinteség – Olajzöld

Az önmagunkkal kapcsolatos őszinteséghez fontos a pszichológiai térlátás. Az igazi önismeret akkor tud elindulni, mikor felfedezzük belső világunkat és rájövünk, hogy az aktív kölcsönhatásban van külvilágunkkal. Amikor mindezért felelősséget vállalunk, akkor kezdjük el élni az őszinteséget.

sárgazöld

A színek analógiájában a zöld színhez kapcsoljuk a felelősségvállalást, de ez a természet színe is, ami alatt mind a minket körülvevő természetes közeget, de saját természetünket is érthetjük (külső-belső világ). A térlátás képessége a zöld szín sajátja.

Kuthumi fontosnak tartja az igazság és az őszinteség szabályának kapcsolatát. Az igazságot a sárga színhez társítom. Ha a zöldhöz sárgát adunk, megkapjuk az olajzöld színt. A sárga a tudatosság, a megértés, a fény színe is, mely minőségek elengedhetetlenek belső világunk megismeréséhez. Árnyékrészeink megvilágításának, megértésének folyamata a sárga szín rezgésével azonos.

Saját belső terem (zöld) megvilágítása tudatom által (sárga), az önmagammal szembeni őszinteség (olajzöld) kulcsa.

Az olajzöld szín alapszínekre visszabontva sárga és kék színből jön létre. Az igazsághoz (sárga) való hűség (kék) az őszinte önismeret (olajzöld).

2018.01.14 – Varga Éva

Igazságosság erénye és a színek

 

Az Aura-Soma rendszerében léteznek úgynevezett Egyensúly üvegek. Ezek az üvegek egy-egy témában, tulajdonságban, minőségben a színek segítségével próbálnak harmonizálni bennünket.

A négy sarkalatos erényhez, amelyekkel Advent négy hetében dolgozunk egy-egy Tarot kártyát kapcsolunk. Az Aura Soma rendszerében minden Tarot kártya hozzárendelhető egy Egyensúly üveghez. Alábbiakban az első hét erényének megértését a hozzá tartozó Aura-Soma Egyensúly üveg színminőségén keresztül próbálom segíteni.

Az Igazságosság erényéhez a 8. Igazságosság Tarot lap tartozik, melynek Egyensúly üvege sárga/kék színű.

Az Aura Soma rendszere Goethe színfilozófiáján alapszik, ami lélektani, fiziológiai szempontból tekint a színekre. Bár három alapszínt fogalmazott meg, ezen belül mégis megjegyezte, hogy a két legfontosabb szín a sárga és a kék, mint a fény és az árnyék szimbóluma. A dualitás világunk alap működési mechanizmusa, ezért jelenik meg ebben a rendszerben a kettősség, mint alappillér, melyben egyensúlyra törekvés történik. A harmadik alapszín, amely a vörös a természet analógiájában úgy jön létre, hogy a napfény (sárga) belépve a Föld légkörébe, annak sajátosságai következtében az ég kékjével találkozik és kettejük keverékeként vetül le a természet zöldje a földfelszínre. A zöld komplementer, azaz kiegészítő színét, ami a harmadik alapszínünk a vörös, a Föld mélyén találjuk.

Aura Soma 8.
Forrás: Pinterest – Vicki Lemongrass

A négy sarkalatos erény közül az első, amivel foglalkozunk az Igazságosság. Lényeges üzenet a színek szempontjából, hogy ezt az erényt a két alapszínnel azonosítjuk. Érezhetjük hát ennek alapvető fontosságát.

Az igazságosság erényének sajátos cselekvése a helyes ítélethozatal. A helyes ítélet meghozatalához szükségünk van arra, hogy a megkülönböztetés kardját helyesen használjuk.

A helyes használat higgadt, békés belső állapotot (kék) és tudatosságot, megértést (sárga) követel. Ha e két színt egyenlő arányban vegyítjük (helyesen használjuk a kardot) zöldet kapunk. Mondhatnánk úgy is, hogy zöld utat kapunk, vagy a helyes irányt.

A zöld a Szívtér színe, amely egyfajta kaput képez az alsóbb személyiségrészeink és a felsőbb szellemiségünk között. Ahhoz, hogy ezt a teret képesek legyünk önmagunkban felfedezni és abban tartósan létezni, fenn kell tartani a békesség és a tudatosság egyensúlyát. A 4. csakrához kapcsolható Szívterünkben vagyunk képesek föléemelkedni az alsóbb természetünknek és a bennünk működő pszichológiai erőknek. Ezek érzelmi, akarati, gondolati, szexuális erőkből tevődnek össze, melyek tudatos irányítása nélkülözhetetlen a helyes ítélethozatalhoz, azaz az igazságosság erényének megéléséhez.

Aura-Soma 8 kevert
Forrás: Pinterest – artbeing.com

Ha belső békénk (kék) felborul, akkor hajlamosak lehetünk ítélkezni (sárga) önmagunk, vagy mások felett. Ha rálépünk az ítélkezés e „sárga” útjára, akkor hamar elveszítjük a még megmaradó béke állapotát is. Ez a helytelen belső ítélkezés a hatalommal és szabályokkal kapcsolatos külső konfliktusokat hozhat életünkbe, amely szintén a kék színhez kapcsolódó minőség.

A Törvény, mely szerint a helyes ítélethozatal működik nem a világi törvényekhez, vagy a pszichológiai erőink által létrehozott igazságunkhoz kapcsolódik. A Szívtér, melyben kapcsolódni tudunk ehhez az erényhez, személyiségünk (alsóbb csakráink) felett helyezkedik el. Képessé kell válnunk kiemelkedni a helyzetekből, szituációkból és egyrészt madártávlatból rájuk tekinteni (zöld), másrészt a „felebaráti szeretet” minőségét (rózsaszín) is magunkra kell öltenünk, amely segít más nézőpontjából is vizsgálni a körülményeket.

Ezeket a törekvéseket megtéve az Igazságosság erényét képességként birtokolhatjuk. Az Aura-Soma Tarot rendszer egyedülálló módon mutatja be képek és színek formájában ezt az állapotot. Ezt hívja a Nagy Arkánumok visszaútjának. Arra a kérdésre ad választ, hogy hogyan kell jól használni a magunkévá tett képességeket.

A következő cikkben megvizsgáljuk az Igazság visszaútjához kapcsolódó üveg színeit és üzeneteit.

Varga Éva

Kuthumi 12 aranyszabálya és a színek kapcsolata X. rész

12. Hit – Lila

A 12 aranyszabály olyan alapelveket sorol fel, amelyek segítenek rálátni hibáinkra, és kuthumimegértésük és kijavításuk által erényekre tehetünk szert. Dascalos szerint a hit is egy ilyen erény, egy erkölcsi tisztaság, mert általa igény támad bennünk egyre többet megtudni a szellemi vezettetésünkről. Másrészről a hit átalakítja a személyiséget úgy, hogy az egyén valódi jellegzetességei kerülnek felszínre és ez egy gyógyulási folyamat.

Kuthumi azt mondja, hogy a Hit teszi lehetővé a hegyek megmozdítását, a Hit az egyike a legmagasabb hegyeknek, amit az emberek a legnehezebben másznak meg, mert a Hit hegyéből sok tövis áll ki, amik életünk legnehezebb kihívásai. De a Hit maga a sétabot is, ami átsegít ezeken a nehéz hegyeken. Ezért keressük a Hitet, ezt az összetett csomagot a szívünkben.

A színek közül a Lila színhez társítjuk a belső átalakulás azon folyamatát és mélységét, ami teljes hitrendszerünket megváltoztatja, mindent, amit korábban gondoltunk, vagy éreztünk. Ezek életünk azon „csapásai”, kihívásai során indulnak el, melyeket Kuthumi a 16 - A toronyHit hegyéből kiálló töviseknek nevezett. Helyes hozzáállással ezek a pszichológiai átalakulások gyógyító folyamatok, hiszen segítenek a hamis személyiség lebontásában, majd önmagunk újraintegrálásában valódi életcélunk, küldetésünk szerint. Erről szól a Tarot 16-os Torony lapja is, amelyet az Aura-Soma rendszere a Lila/Lila Egyensúlyüveghez kapcsol.

A Lila színt a Vörös és a Kék színek kombinációjából kapjuk. Míg a Kék a lecsendesedés, befelé fordulás, a szellemi részeink felé kapcsolódás színe, addig a Vörös az életerőé, az aktivitásé a cselekvésé, az újjászületésé. Elsőre mintha ez a két dolog egymással összeférhetetlen volna. Pedig helyes összekapcsolásuk eredménye a hitelesség.

„Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.” – mondja Jakab Apostol .

934ef6a03795f9c9d708afc50087a0d1A bennünk élő ideák (Kék) jogosságát, cselekedeteink (Vörös) által, személyes tapasztalatunk során kell felülvizsgálnunk. Így érhetjük el a valódi hitet (Lila), ami már visszaigazolást nyert, és támaszt adó „sétabot” az úton.

2018 11 12

Kuthumi 12 aranyszabálya és a színek kapcsolata VIII. rész

Kuthumi 12 aranyszabálya olyan életszabályokat sorakoztat fel, amelyek életünketkuthumi értékesebbé tehetik. A 12 szabály a színrózsa 12 színével kerül párosításra alkalomról alkalomra.

10. Narancs – szenvedély

Kuthumi Mester Szenvedély alatt az élet szeretetét, az öröm megélését, a kihívások élet adta ajándékként való elfogadását érti. Szenvedély szükséges ahhoz, hogy az életet teljességében éljük meg, mert segít, hogy a legtöbbet hozzuk ki abból, amit választottunk. A szenvedély elvezet ahhoz a tehetséghez, képességhez, amivel mások segítségére lehetünk ezen a világon. 0fcd27e27f0bf96e7796d4a75d9e5b1c.jpg

Szenvedély az, amikor reggel felébredsz és köszönetet mondasz azért, hogy itt vagy ezen a bolygón, hogy ilyen bátor vagy és ezekben az időkben a fényt, a tudatos fejlődést választod, segítve másokat is. A szenvedély kreativitást szül, ami pedig életet adó erő. Azt tanácsolja, legyen minden nap egy szenvedélyes cselekedetünk, ezzel segítve másokat, hogy meglássák önmaguk és a körülöttük lévő világ szépségét, megtalálják önmaguk csodálatos aspektusait.
A színek közül a narancssárga színt tartják a legvidámabb színnek. Nem csupán az öröm, hanem az életöröm színe. Energetizál, mozgásra, aktivitásra késztet. A vörös (életerő) és a sárga (öröm) alapszínek egyenlő arányú keveréséből kapjuk. A Buddhista szerzetesek ruhájának narancsos színe a mély belső örömet, elragadtatást fejezik ki.
A szenvedély szó angolul PASSION, gyökere PASSIO szenvedés. Az életben sokszor érezzük azt, hogy szenvedünk, és ezekbe a szenvedésekbe hajlamosak vagyunk beleragadni. A narancssárga szín segít tovább lépni (I-PASS-ON – tovább lépek) az élet traumatikus, sokkszerű élményeiből, segít azokat feloldani. Így a szenvedésként lekötött energiából szenvedély lesz, amely az életigenlés (vörös) és a tudatosság (sárga) teremtő kombinációja. Nem véletlenül a termékenység színe is a Narancs.
b16f7d473d0b3455e42008fe756c6edc.jpgA csakrák közül a 2-es Szakrális vagy szexcsakra területéhez kapcsoljuk ezt a színt. Mindenhez, ami megszületik belőlünk, szükséges szexuális energia. Ez az energia egy kreatív erő, hiszen születhet belőle egy gyermek, egy könyv, egy új ötlet, egy jó ebéd, igazából bármi és minden, ami létrejön, amivel egy-egy napunk során többé tesszük a világot.
Békefi Mária narancs színmeditációjában természeti képen keresztül érthetjük meg, mit is jelent tudatosan, teljes életet élni, melynek fontos része az önelemzés, ami szintén a narancs színnel analóg képesség, s melynek segítségével levonhatjuk (kivonhatjuk) mindennapi történéseinkből a tapasztalatokat:

535c84abc941ae1475e71176d032d5d3„…Látjuk a napkorong vibráló, élő narancs színét. Mielőtt lenyugszik, begyűjti a nap minden történését, tapasztalását, hogy magával vigye és belehelyezze az örökkévalóság végtelenjébe… A bennünk lévő tapasztalat beérik egy ragyogó fénylő egységgé, és úgy érezzük eggyé válunk a nappal, amiben gyönyörködünk… Átjár bennünket az öröm, a boldogság és az elragadtatás érzése.”

 

Varga Éva – 2018.11.04

Források: Michelle Eloff (04.04.24) – Kuthumi: Az élet 12 aranyszabálya, Békefi Mária – Szivárványhíd

Számok egyetemes jelentése 12.

10 – Tízes

Az isteni rend, a befejezettség és a tökéletesség száma

 

A tökéletesség, a befejezettség és a mindent átfogó isteni rend száma, a mágikus határ szimbólumává is vált. Az imádságra összekulcsolt kezünk (kezeinken 10 ujj van) az isteni renddel való összhangba kerülést jelenti.

tp4

A tízes számot a tízparancsolatból is ismerjük, mely a zsidó, a keresztény és buddhista vallásban is megjelenik, itt öt a laikusokra és öt a szerzetesekre vonatkozik.  A zsidó-keresztény parancsolatok két részre oszthatók: hármasra és hetesre. Az isteni hármas, az első három parancsolat: miként viselkedjen az ember az Istennek, a többi hét a Földön állított isteni határ szimbólumának eszméje.

kabbalah-tree-of-life

A keresztény, zsidó és muszlim vallásúaknál ismert a tized fogalma – a bevételek tizedrésze, Istent illeti. Az isteni tervet jelképező tízes, a kabbalában is kulcsszerepet játszik.

tetraktys2

A tízes már Püthagorasztól kezdve szent számnak számított, mert az első négy alapszám összege: 1+2+3+4=10 → a tízes a négy elem, a teremtés alapköveinek összegét is jelenti. A püthagoreusok egy tíz pontból álló piramissal szemléltetik, tetraküsznek (négyességnek) neveztek. Ez a szimbólum több, mint összetevői összege, az ábrát alkotó tíz pont egyúttal egy isteni háromszöget is formáz.

A tízes római számot: X-et, gyakran kereszthez hasonlítják, úgy, mint Krisztus nevének görög kezdőbetűjét, a khít (χ). Tíz a számértéke a jodnak (ˀ), ami a héberben Jézus és Jahve kezdőbetűje.

szerencsekerék

A Tarot szerencsekerék lapján a kerék egy mélyebb síkon az idő kerekének bizonyul – az élet folyamán egyik feladat után a másik jön, melyekből mozaikként körvonalazódik életfeladatunk teljes képe. A kerék felirata (Tora = Törvény, JHNV= Jahve = Isten neve) árulkodik, hogy a feladatok sorában isteni törvényszerűség rejlik.

A tizessel egy új ciklus kezdődik, magasabb minőségben. Az egyes a szám elején egy új kezdetre utal. Ez akkor következhet be, ha az előző 9 számot, annak minden üzenetét, adottságait, és feladatait magunkba tudtuk integrálni, és megvalósítani.

Érdemes megfigyelnünk, vajon, hogyan tudjuk hétköznepi szinten az alap értékeket,  életünkben megvalósítani, melyet a tízparancsolat leír.

 • Tiszteljük szüleinket?
 • Tiszteletben tartjuk önmagunkat, szánunk időt a lelki összekapcsolódásra?
 • Tiszteljük a másét?
 • Milyen értékeket közvetítünk?
 • Hűek vagyunk önmagunkhoz, párunkhoz, elveinkhez?
 • Milyen értékek mentén éljük életünket?
 • Milyen példát mutatunk az Isteni rend szerint?

Erőss Anna önismereti tréner

2018.09.13.

 

 

 

 

 

Számok egyetemes jelentése 11.

9 – Kilences

A beavatás és az új felé tett lépés előtti összpontosítás száma

11.kép Hildegard Angyali karok és rendek

Az utolsó egyjegyű szám, az új síkra, a magasabb fokra és tudati szintre történő átmenet küszöbe. A kilégzést megelőző szünet, az ütés előtti lendületvétel, a lövés előtt az íj megfeszítése mind az újba való átlépés előtti összpontosítást testesíti meg. Legtöbben fordítva írják, a kilences írásjele a kívülről befelé haladó út szimbóluma, fordítottja, a termékeny szám, a hatos belülről halad kifelé.

Az új és a kilences összefüggése sok nyelvben felbukkan, a két szó rokon, egy tőre vezethető vissza, szinte azonosak.

 • német                  neu                       neun
 • latin                    novo                     novem
 • olasz                  nuovo                   nove
 • francia               neuf, neuve         neuf
 • spanyol              nuevo                   nueve
 • portugal             novo                     nove

Kulcsszerepet kap a beavatási szertartásokon, mint az összeszedettség és előkészítés száma. A beavatást kilenc óra, kilenc nap, kilenc éjszaka, kilenc hét, kilenc hónap vagy kilenc év előzi meg. Előképe lehet: az anyaméhben 9 hónapig fejlődünk, míg végül beavatást nyerünk ebbe a világba. Püthagorasz fekete gyapjúba öltözve háromszor kilenc napot töltött egy Zeusz barlangban, hogy beavatást nyerjen a misztériumokba. A kilences sok sámáni szertartásban is fontos szerepet kap. C. G. Jung szerint a mítoszokban és a mesékben is 9 évbe, 9 hónapba és éjszakéba telik, amíg a kincs napvilágra kerül. De, ha nem találnak rá, újból elsüllyed és kezdődhet elölről a játék.

A hermetikus rendekben, pl. a Rózsakereszteseknél a beavatásnak kilenc foka van, a katolikus egyházi rendekben kilences a végső lépés megtétele előtti koncentráció időszakának szimbóluma. A ferences és bencés rendben a novícius csak a kilencedik évben tett örök eskü köti élete végéig a rendhez.

Hercules_slaying_the_Lernean_hydra_testverek

Az isteni hármas hatványa (3 x 3) komoly vallási jelentőséggel bír. A matriarchális kultúrákban a Nagy Istennő arcaiként láthatjuk, mint a kilenc múzsa vagy a kilencfejű hidra. A kereszténység kilenc angyali kart, és egy kilenc szférából álló mennyországot képzel el. Kilenc boldogmondás hangzik el a Hegyi beszédben is.

Az újszövetségben a kilences az átmenetet szimbolizálja. Jézus a nap kilencedik órájában hal meg, a hagyomány szerint háromszor három kalapácsütéssel szegezték a keresztre – emlékére kilenc harangütéssel emlékeznek.

Remete

A Tarot-ban a kilencedik lap a REMETE, az öreg bölcs archetípusa – a visszavonulást, a magányt szimbolizálja. Ez nem az emberkerülő magányos farkas, az a remete, aki emberek közé vegyülve is hű maradhat önmagához.

Ez az eszme a kilencesben is benne van, keveredhet bármilyen számmal, mégis „hűséges” önmagához: bármit beszorozhatunk kilenccel, az eredmény keretösszeg mindig kilenc marad (3×9=27, 2+7=9; 17×9=153, 1+5+3=9).  Az öreg bölcs azt az erőt is jelképezi, mely segít másoknak átlépni a küszöbön úgy, hogy közben önmagukhoz hívek maradnak, átsegíti a számokat a következő tízes határon, közben nem manipulálja vagy másítja meg őket. Bármelyik számhoz adjuk a kilencet, az eredmény keretösszege megegyezik a kiindulási szám (kert) összegével: 7+9=16 → 1+6=7, 105+9=114 → 1+1+4= 6, mint a 1+0+5=6.

               szélrózsa   bagua-map

Az új kezdetre lépés előtti visszavonulás ás belső összpontosítás eszméjét szimbolizálja a kilences a szélrózsa közepén. A szélrózsa négy fő és négy mellékirányt mutat, a tájékozódás a középpontból, a kilences székhelyéről történik. A kínai feng-shui báguájában is a kilences a középpont, az egészség helye.  Az iszlámban mindig az év kilencedik hónapja a Ramadán, a böjt ideje, a Korán szerint Allahnak 99 neve van.

A kilencessel valami lezárul, és előkészít egy újat. Mikor elkezdjük a numerológiát megérteni, és alkalmazni, akkor ráállhatunk a 9-es ciklusokra. Minden évünk egy-egy szám minőségét hordozza, és azokat a törekvéseinket, mely ezeket a minőségeket hordozza, azokat külön megtámogatja. utoljára 2016 (2016->2+0+1+6=9) volt kilences, vagyis lezáró év. Nézz vissza, hogy ez az év hány alkalmat adott, hogy lezárj dolgokat, és újaknak adj helyet. Társadalmunk még nagyobb része az 1900-as években született, így ezzel a lezáró minőséggel igen sokan rendelkezünk.

Elgondolkozhatsz, hogy

 • könnyen kihasználod az alkalmat, hogy lezárj dolgokat vagy inkább nehezedre esik
 • könnyedén váltasz (telefont, kocsit, albérletet, munkahelyet, munkát) vagy inkább sokáig kitartasz egy-egy dolog mellett
 • jellemző rád a gyújtögetés vagy szezononként, rendszeresen lomtalanítasz

Sokan szeretnének új dolgokat. Mikor új dolgot szeretnénk, csináljunk neki helyet. Amire már nincs szükség, attól váljunk meg. Minden, amit nem engedtünk el legutóbb az is, amire szükségünk van, és az is, amire már nem – az velünk lesz egészen 2025-ig.

Erőss Anna önismereti tréner

2018. 09. 10.

 

 

Számok egyetemes jelentése 10.

8  – Nyolcas

Az egyensúly, az igazságosság és a megújulás száma

Ahogy a nyolcadik nap egy új hét kezdete, úgy a hangskála nyolcadik hangja is visszatér a kezdő hangra – így jelképezi a nyolcas a magasabb szinten történő újrakezdést. A nyolcas a küszöb, a kapocs, a közvetítő egy magasabb szféra vagy világ felé. A nyolcágú csillag, a nyolcszög mutatja – a négyzet a földi dolgokat jelképezi, a kör az égi féltekét, így a nyolcszög egy afféle választóvonal a két világ között.

nyolcszög a körben

Sok templomban a négyzetből (föld) egy nyolcszög emelkedik a magasba, a fölötte lévő kupola (ég) felé. A négyszög és a kör között a nyolcszög a küszöb. A kereszténységben Krisztust szimbolizálja – a mindenekelőtt közvetítő Isten és az emberek között. Feltámadását a teremtés nyolcadik napjaként ünneplik, születését a nyolcágú betlehemi csillaggal jelzik. A biblia szerint Noé bárkájában nyolc ember vészelte át a vízözönt – az újrakezdés eszményének megtestesítője.

                           Firenze.Baptistry    Nagy Károly korona

Nagyon sok nyolcszögletű keresztelő medence a keresztények számára az örök életet szimbolizálja. A jelentős reneszánsz keresztelő kápolnák mind nyolcszögletűek.  A császár, népének szószólója Isten előtt, a nyolcszögletű oratórium ezt a különleges feladatot jelzi. A nyolcas már az ókorban is elérendő célnak számított. A megváltás felé vezető úton a léleknek hét szférán kell áthaladni, amíg az állócsillagok egét, Istenek lakhelyét eléri. A római Panthenonban a kör alakját fülkék osztják nyolc részre.

A két világ, ég és föld, e világ és túlvilág, az idő és az örökkévalóság közötti kapcsolat a fekvő nyolcasban, a lemniszkátában (∞) mutatkozik. Azt is mutatja, hogy a nyolcadik napnak nincs vége, Krisztus a hét nyolcadik napján támadt fel, megnyitva az emberiségnek az örökkévalóság kapuját.

   castel_del_monte_1  mosquee-al-aqsa  Spain 2003 6 Alhambra Palace (4)

Hennipolisz óegyiptomi termésmítoszában négy istenpár testesíti meg a kezdetet képező őserőket. A judaizmusban a születést követő nyolcadik napon kerül sor a körülmetélésre. A buddhizmus négy nemes igazságot ismer, ami a földi szenvedést írja le, és egy nemes, nyolcrétű ösvényt, mely az embert ettől a szenvedéstől megváltja. Az iszlám legdíszesebb mennyet szimbolizáló építményében, az Alhambra kupolája szintén nyolcszögletű, csakúgy, mint a jeruzsálemi Szikladóm.

                                       tarot_marseille_la_justice_arcane_viii_08   Tarot 11

A nyolcas már Püthagorasz korától az igazságosság száma – egyforma részekre bontható. Ezért találjuk hagyományosan a Tarot nyolcadik helyén, míg 1909-ben az átszámozott Rider a 11.-ik helyre szorította.

A germánoknál az ún. feme-törvényszék nyolc bíróból állt, a Nyolcakból vagy Becsületesekből, akiknek mindenki tisztelettel adózott.  Az igazságosságot sok nyelv a jobb(ik) oldallal kapcsolja össze, a német Recht, francia droit, angol right egyaránt jelent jogot és jobb oldalt. A jog gyakorlása a jobb, a tudatos oldal megnyilvánulása, feladata a jól átgondolt, becsületes és megindokolható döntés meghozása.

A nyolcasban a tudatra ébredés is megnyilvánul. Számos európai nyelvben az éjszaka és a nyolcas szavak között eltűnik az „n”, ami a tudattalan szimbolikájához tartozó nem tagadószóhoz tartozik.

 • német és holland              nacht    acht
 • angol                                  night     eight
 • francia                               nuit        huit
 • olasz                                   notte    otto
 • spanyol                              noche   ocho
 • portugál                             noite     oito
 • latin                                    nox        octus
 • svéd/norvég                       natt       atte

Így emlékszik vissza minden nyelv, hogy a nyolcas a „negatív N”-től megszabadított szimbóluma – az új napot, és a felébredt tudatot testesíti meg.

A nyolcassal ismét egy teljesen más és még összetettebb minőséget kaptunk. A tudat felébresztése a mai világban is lehetséges, az ősi bölcsességek tartalmazzák ezt a tudást, egyre jobban hozzáférhetőek, és akik készen állnak rá, azok ma is megkapják az utat ehhez a lehetőséghez.

A nyolcast a hétköznapokban a pénzzel kapcsoljuk össze. Alapvetően a nyolcas a betakarítás időszaka. Mindaz, amit az elmúlt 7 évben tettünk, vagy épp elmulasztottunk, ezek eredményeit aratjuk le. Mikor 8-as van a születési számunkban megnézhetjük, hogyan állunk a bennünk élő Igazsággal – mely az Isteni rendet képviseli, ehhez igazodik. Elsősorban, hogyan vannak meg bennünk az Isteni erények, mint a szeretet, elfogadás, odaadás, szolgálat, önfegyelem, ítéletmentesség, szorgalom, kitartás, türelem. Mindennapi szinten hányszor tudjuk ezeket az erényeket megélni, eszerint cselekedni, és élni. Vagy esetleg hányszor van, hogy pont az ellenkezőjét éljük meg, dühösek vagyunk, elvárunk, türelmetlenek vagyunk, kritizálunk, azonnal akarunk mindent, feszültek leszünk, ha várni kell, ha a másik nem érti, mit akarunk.

Erőss Anna önismereti tréner

2018.09.07.

 

 

 

 

Miért fontos a halál elfogadása?

A tibeti buddhisták úgy gondolják, hogy a betegség, mint például a rák is, figyelmeztető jelek lehetnek, hogy elhanyagoltuk a lényünk mélyén lévő dolgokat, a lelki szükségleteket. Ha komolyan
vesszük ezt a figyelmeztetést, van tényleges remény a gyógyulásra, nemcsak a test, hanem az egész lény gyógyulására. Ha megértjük a múlandóság mélységeit, az oda vezet, hogy szívünk legmélyén megértjük az igazságot.

Fontos, hogy kezdjünk el befelé figyelni, nem kell megvárnunk, hogy betegek legyünk. Sajnos mindannyian a régi kitaposott ösvényeken járunk, nem könnyű ezen változtatni, de lehet, csak befelé kell figyelnünk, és a törekvésünk lassan meghozza a bölcsességet. Kezdjük felismerni, hogy mindig újra és újra ugyanazokba a meghatározott ismétlődő sablonokba esünk vissza. Persze visszaeshetünk újra és újra, de lassan azért kikeveredhetünk belőle. Erről szól az Önéletrajz öt fejezete című vers:

1. fejezet:
Sétálok az utcán. Van egy mély gödör a járdán.
Beleesek.
Elveszett vagyok… remény nélküli
Nem az én hibám.
Egy örökkévalóság lesz, mire kijutok.

2. fejezet:
Sétálok ugyanazon az utcán.
Van egy mély gödör a járdán.
Úgy teszek, mintha nem látnám.
Megint beleesek.
Nem tudom elhinni, hogy megint ugyanott vagyok.
De nem az én hibám. Ismét hosszú időbe telik, mire kijutok.

3. fejezet:
Sétálok ugyanazon az utcán
Van egy mély gödör a járdán. Látom, hogy ott van.
Mégis beleesek ez már szokás. Nyitva a szemem,
Tudom, hol vagyok.

4. fejezet:
Sétálok ugyanazon az utcán.
Van egy mély gödör a járdán. Kikerülöm.

5. fejezet:
Egy másik utcán sétálok.

A halálról való elmélkedés célja, hogy szívünk legmélyén tényleges változások következzenek be, és hogy megtanuljuk, hogyan kell elkerülni a gödröt a járdán, és miképp sétáljunk egy másik utcán. Ehhez gyakran vissza kell vonulni egy időre, meditációba kell mélyedni, mert ez nyithatja fel a szemünket arra, hogy mit is kezdjünk az életünkkel. A halál elfogadása, és a halálfélelemtől való
megszabadulásunk eredménye egy olyan nem mindennapi öröm, amely új és mélységes erőt ad, önbizalmat szül, állandó indíttatásra késztet, egyre szabadabbá válunk, megtanulunk ÉLNI.

Forrás: Szögyal Rinpocse – Tibeti könyv életről és halálról

 

 

Számok egyetemes jelentése 9.

7 – Hetes

A tökéletesség és a teljes bőség és a beteljesülés száma

Szent számnak számít, az isteni hármasból és a földi négyesből áll, egyesítve magába Istent és a világot. A teljesség és a tökéletesség szimbóluma. A számok közül az, ami leginkább felbukkan a mítoszokban, a mesékben, népszokásokban, hagyományokban, a vallásban és a mágiában. Az égen a hét klasszikus planéta testesíti meg a teljességet (Nap, Hold, Mars, Merkúr, Jupiter, Vénusz Szaturnusz). Az ókori hit szerint a hét bolygó a hét szférán vonul keresztül, és a súrlódásukkal hozzák létre a hangskála hét hangját.

A hetest megtaláljuk a hét napjaiban, a keresztény hagyomány szerint Isten hét nap alatt teremtette a világot. Mint egy isteni mérték: 3+4 – ebből a kombinációból adódnak a Földön a természetes időhatárok:

 • 3 + 4 = 7 – egy hét
 • 3 x 4 = 12 – fél nap, egy év ennyi hónapból áll
 • 3 x (3 + 4) = 21 – a hagyományos nagykorúság
 • 4 x (3 + 4) =28 napból állt az eredeti hónap
 • (4 + 3) x (3 x 4) = 84 – az élet szimbolikus határa

hétágú csillag 2     Plejádok

A hétágú csillagból vezethető le a naptári hét szerkezete, a bolygók sorrendje a hétágú csillag vonalát követi. Megtaláljuk a Bika csillagkép kis csillaghalmazában, a Fiastyúkban (Plejádok). A Fiastyúk csillagait a hét nővérnek tartjuk.

A hét nem csak egészet, hanem sokat is jelent, ami az észlelésünktől függ. Egy virágcsokorban hat virágot tud az emberi szem számszerűleg érzékelni, a hetediktől csak soknak látja. Ebbe a szimbólumkörbe tartozik minden, amiből hét van: hét világtenger, hétmérföldes csizma, hét hegy mögött lakó hét törpe, hétalvó, hét hattyú, Heten Théba ellen, Hét szamuráj, a vadnyugati Hét mesterlövész, hetet ütött egy csapásra, az ókori világ 7 csodája, hét bölcs.

Table with scenes of the seven deadly sins by Bosch.jpg

Mint szent szám, kulcsszerepe van a vallásban és a kultuszokban, mint a hét sugár, a beavatás hét lépése, az alkímiához vezető hét lépcsőfok a teozófiában. A muszlim hívek hétszer járják körül a Kába kövét. Megmutatkozik a hétkarú gyertyatartóban, a hét szentségben, a Miatyánk hét kérésében – három az Istenre négy ránk vonatkozik, ahogy a hét erényt is három isteni és négy sarkalatosra osztják. A keresztre feszített Krisztusnak 7 szava maradt ránk. Az eget és földet összekötő szivárvány 7 színből áll.

Ahogy a latinban a sacer szó egyszerre jelent szentet és átkozottat, úgy jelenik meg a hetesben a jó és a rossz, a bőség és a hiány kettősége. A „rossz” hetes a sötét oldalként jelenik meg a hét fő erény, és a hét főbűn, a hét bő és hét szűk esztendő.

the-chariot-upright

A Tarot a DIADALSZEKÉR lapján mutatja be a szám szimbolikáját. A figyelem nem egy életszakasz lezárására (a háttérben lévő város) irányul, hanem az elindulásra, a jövő felderítésére, az újrakezdésre, mely már a nyolcas számhoz tartozik.

Az előző cikkben már elkezdtük a bennünk lévő tökéletességgel foglalkozni, vizsgálgatni. Most egy kis felfedező útra ispirállak. A következő pár napban figyeld meg, hogyan van jelen ez a szám az életedben a születési számodon kívül, benne van a:

 • a telefonszámodban
 • a házszámodban (emelet, ajtó)
 • munkahelyed címében
 • rendszámodban
 • bármiben, épp amerre jársz, és felfigyelsz rá?

Ezeken a területeken, hogyan éled meg a teljességet, tökéletességet?

A hagyományos numerológia a spiritualitást köti ehhez a számhoz. Minden, ami már túl van a fizikai szintű dolgokon, és a lélek szintjén jelenik meg. Akinek a születési számában bárhol benne van, azt mutatja, hogy nem csak a fizikai szintű dolgokkal kell foglalkoznia, hanem fontos, hogy a Lélek is helyet kapjon az életében. Szerencsére, ma már rengeteg lehetőség van, hogy jobban megismerkedjünk, mi a Lélek. Mindenki másként éli meg.

 • Neked, mit jelent a Lélek?
 • Ha meg kellene fogalmaznod, akkor, hogyan írnád le?
 • Ha fizikailag kellene meghatároznod, hol van a te Lelked?

 

Erőss Anna önismereti tréner

2018.09.04.

 

Szimbólumtan * Önismeret jelképeken keresztül

Az ember, mint híd Ég és Föld között kezdetektől fogva kutatja eredetét, létének értelmét. A kapcsolat azonban az égivel nem lehet kizárólag földi, mert a látható világ csak egy része a Teremtésnek. E láthatatlan energia, a Teremtés mintája és a benne lévő üzenetek azonban áthatják mindkét világot, azaz fizikailag is formát öltenek. E mintázatok a jelenleg ismert egész világunkon megtalálhatóak: barlangrajzokban, ősi kultúrákban, a titkos tanításokban, a mesékben, az álmainkban, a beszélt nyelvünkben, fizikai felépítésünkben és még ennél is tovább.

Eme mesés mágikus kulcsok a Szimbólumok, melyek képesek több dimenzióban válasz adni egy-egy kérdésre, mélyreható tanításokat megjeleníteni egy egyszerű formában, energiákat aktivizálni vagy éppen azok erejét visszafogni.

Aki pedig az önismeret útján jár az előbb-utóbb találkozik velük vagy a különböző módszerek alkalmazása során (pl. Tarot, Művészetterápia, Útjelző szavaink stb.) vagy saját belső folyamatainak kivetítéseként akár vizuális akár verbális módon.

Iskolánk a Szimbólumtan órák keretében átfogó alap ismeretet nyújt e csodás jelek évezredekre visszanyúló és ma is aktív jelentések értelmezésére, mely segít elmélyíteni a későbbi tanulmányokat és az ismeretek befogadását.
Megvizsgáljuk a szakrális geometria megjelenési formáit, annak jelentőségét, érintjük az ősi jelek jelentését és gyakorlat során érzékeljük azok hatását, felfedezzük aktuális viszonyunkat egy-egy archetipikus szimbólummal kapcsolatban.
Kikutatjuk, hogy egy-egy szimbolikus állat megjelenése álmainkban vagy annak visszatérő megjelenése életünk során mihez kapcsolódik.

Mindezt egyszerre tanulva és gyakorolva, hisz önmagunk egyre mélyebb vizsgálata az univerzum egyre mélyebb megértését eredményezi.

Fedezzük fel együtt e mágikus jelek megjelentését és jelentését életünkben!

Németh Katalin

Ősszel indul Spirituális Lélekgyógyász képzésünk, melynek keretében a Szimbólumokról is többet lehet megtudni. Bővebben itt találod képzéseink leírását…