Intuíció * Mely területen támaszkodsz az intuíciódra?

Ez a szám azt a területet mutatja meg, hogy a legnagyobb valószínűséggel hol támaszkodhatsz az intuíciódra.

Kiszámítása: Sorsszám + 1

Az első feladat tehát a Sorsszám kiszámítása.
Azt úgy tedd meg, hogy leírod a születési dátumodat és egyenként összeadod a számokat:
Pl.: született: 1984. 05. 28. = 1+9+8+4+5+2+8= 37 = 3+7= 10 → s mivel a Sorsszámot egy számjegyűre redukáljuk, 1+0= 1 lesz.

Majd ehhez hozzáadunk 1-et (1+1=2), így erre a születési dátumra a 2-es intuíciós szám (energia) jellemző.

Nézzük a számok üzenetét:

1
Az 1 logikus szám, ezért azok, akiknek az intuíciós száma 1, azok jobban bíznak a logikában, mint az intuícióban.
Esetükben inkább sejtésről vagy előérzetről beszélhetünk.

2
A 2-es megbízik természetes, erős intuíciójában.  Élete lényeges részének tekinti.
Különösen intuitív, ha hozzá közel állókról van szó, és gyakran azonnal tudja, ha egy barátjával vagy családtagjával kellemetlenség történik.
3
A 3-as erős, logikus szám. Inkább a megfontolt, logikus cselekvésben bízik.
Ha azonban kreatív tevékenységet űz, a logikusból gyakran intuitív állapotba jut, azaz a bal agyféltekes gondolkodásból jobb agyféltekésre ált, s ez segíti munkáját.


4
A 4-es hallgat intuíciójára, azonban cselekvés előtt logikusan kiértékeli a helyzetet.
Azzal dicsekszik, hogy logikusan gondolkodik, de valójában jobban megbízik az intuíciójában, mint azt beismeri.

intuicio szama5
Az 5-ös esetlegesen él az intuíciójával (néha igen, néha nem).
Mindenfélével kapcsolatban vannak intuitív megnyilvánulásai, azonban számos területen inkább a logikát részesíti előnyben. A véletlen dönti el, hogy intuícióját vagy a logikáját használja.
Ezek az emberek inkább a jövőben, mint a jelenben élnek, és intuíciójuk gyakran hozzásegíti őket a helyes döntéshez. Ez az egyik oka annak, hogy az 5-öt gyakran szerencsés számnak tekintik.

6
A 6-os intuíciós számmal rendelkező embernek erős intuitív érzései vannak otthonával és családjával kapcsolatban. Megérzi, mikor kell azokat a családtagokat felhívni vagy meglátogatni, akinek éppen segítségre van szüksége.
Intuíciója széles skálán mozog, de legtöbbször szeretteivel kapcsolatban használja.

7
A 7-es párosítja intuícióját spiritualitással, ahogy tudása és bölcsessége fokozatosan gyarapodik.
Logikus gondolkodása következtében néha elveszítheti intuícióját, ám amikor kellőképpen lecsendesedik, és befelé fordul, intuitív képessége megdöbbentő eredményhez vezethet.

8
A 8 logikus szám, azonban az ide tartozó ember pénzkereső tevékenysége folytán képes intuícióval élni.
Mindig megvizsgálja a tényeket és az adatokat, de a helyes választ gyakran intuíciója adja meg.
Élete korai szakaszában a logikáé a fő szerep, azonban fokozatosan megtanulja elfogadni a „csendes belső hangot”.

9
A 9 fejlett intuíciójával képes segíteni másokon.
Kiváló érzéke van ahhoz, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen legyen és így segítsen másokon.

 

zaszloSteinmüller Csilla Magdolna
spirituális tanító

Vissza a Számmisztika oldalra >>>
Vissza a Mindennapi Tudás oldalra >>>

intuicio omniverzum

Emberszeretet

Az itt szereplő szám megmutatja, hogy legnagyobb valószínűséggel hol van az életünkben az a terület, ahol segítünk másokon.

Ennek energetikáját úgy számoljuk ki, hogy a születési nap számunkhoz hozzáadunk kettőt.

Például:
» született 1958. május 19. Tehát a napszám 19, s ehhez adunk kettőt: 19 + 2 = 21 → 2 + 1 = 3
Ennek az embernek a 3 fogja megmutatni az Emberszeretet területét.
» született 2003. február 9. Ekkor a 9-hez adunk 2-őt, vagyis: 9 + 2 = 11 → Itt a 11 fogja megmutatnia az Emberszeretet területét.

Nézzük a számok üzenetét:

1
Humanitárius, de a maga módján.
Inkább segít egyedül, mint emberbaráti szervezet tagjaként. Ha együttműködik másokkal, neki kell a reflektorfényben állni.

2
Természetétől fogva emberbarát, nagy örömét leli abban, ha másokon, főleg családján és barátain segít.

3
Szeret kommunikálni, és másokon társaságával, élénk beszélőkéjével tud segíteni.
Kézzelfogható segítséget azonban nehezen tud nyújtani.

4
Amikor a 4 másokon segít, el van szánva a kemény munkára és arra, hogy mindet megtesz azért, akinek segíteni akar.
Szeret olyan emberbaráti célokért dolgozni, amelyekben hisz, és nem feltétlenül vár elismerést.

5
Emberbarát, jól kijön az emberekkel. Azonban türelmetlenkedni kezd, ha erőfeszítései nem hoznak eredményt azonnal.
Néha egyszerre többféle emberbaráti tevékenységbe is belevág, aminek eredményeképpen végül igazából senkin sem segít.

6
A 6 a két emberbarát szám egyike (a másik a 9). Szeret segíteni másokon.
Örömmel segít az állatokon és a növényeken is és gyakran lép be olyan szervezetekbe, amelyek a veszélyeztetett állatfajokat vagy a beteg állatokat istápolják.

7
A 7 eleve szeret másokon segíteni, de visszafogottsága folytán nehezére esik ezt közvetlenül megtenni. A maga módján sok emberen segít, de ahhoz, hogy erre rájöjjünk, jól kell ismernünk őt.

8
Inkább adománnyal segít, mint tettekkel. Ha azonban olyan dologba sikerül bevonni amiben hisz hosszan és kitartóan képes tevékenykedni.
Nála felmerül a Karmikus adósság is az Emberszeretettel kapcsolatban. Célszerű lenne számára akkor is segíteni, ha erőfeszítést kíván tőle.

229
Emberbarát. Örömmel tölti el ha másokért tehet valamit és boldogan segít minden rendelkezésére álló eszközzel.
Ezek az emberbaráti törekvések gyakran mutatkoznak meg a pályaválasztásnál is.
Elsősorban tanári, ápolónői vagy tanácsadási pálya a neki való.

11
A 11 eleve szeret segíteni másokon. Nagyszabású elképzelése van arról, hogyan lehetne megmenteni a világot. Sajnos azonban nem mindig valósítja meg szép terveit.
Ha viszont valamibe bevonják, és a többiektől folyamatos biztatást kap, kiváló emberbarát lesz.

22
Szeret segíteni másokon, de inkább a szervező, mint a végrehajtó szerepét vállalja.
Vezetői rátermettsége nagy előny, amikor másokon kell segíteni. Képes a keze alatt lévő önkénteseket inspirálni és motiválni.

 

zaszloSteinmüller Csilla Magdolna
spirituális tanító

Vissza a Számmisztika oldalra >>>
Vissza a Mindennapi Tudás oldalra >>>


Nagylelkűségünk száma

Ez a szám megmutatja, mely területen tanúsítjuk a legnagyobb fokú Nagylelkűséget.
Ez vonatkozhat pénzre, illetve időre vagy/és energiára is.

Kiszámítása: hónapszám – 2

Például születtél:
» májusban, 5. hónapban = 5 – 2 = 3 a Nagylelkűség száma,
» januárban, 1. hónapban = 1 – 2 = -1, vagyis mínusz 1 a Nagylelkűség száma.,
» februárban, 2. hónapban = 2 – 2 = 0, vagyis nulla a Nagylelkűség száma.

Tehát ezen az életterületen megjelenhet negatív szám és nulla is.

Nézzük a számok üzenetét:

Negatív szám * januárban született emberek Nagylelkűség száma
A negatív számokat stressz számoknak nevezik. Azon az életterületen ahol megjelenik az illetőnek különös figyelmet kell fordítani, mivel itt a legnagyobb esélye, hogy „hibát vét”.
Ahelyett, hogy az illető az adott szám pozitív oldalán működne, hajlamos a negatívon cselekedni. Például az 1 kulcsszavai: függetlenség és a tudás. A negatív 1 éppen az ellenkezőjét: függőséget és önbizalomhiányt jelez.
A negatív számokkal rendelkező embereket arra kell biztatni, hogy próbálják elérni az adott szám pozitív jellemzőit, melyért bizony meg kell dolgozniuk.

 

0 * Nulla * februárban született emberek Nagylelkűség száma
A nulla energia potenciált, egy lehetőség „halmaz”t jelöl.
Az illető a Nagylelkűség területén nem hozott kijelölt feladatot, megfejlődni és beteljesíteni kívánt tulajdonságot, hanem egy lehetőség halmazt, melyből bármit megélhet.
Első ránézésre ez könnyebb útnak tűnhet mint a többi, de bizony, mi emberek a sok lehetőségből nem tudunk 1-2 kiválasztani, inkább nem csinálunk semmit.
Ahhoz is kell egy bizonyos szintű személyiség érés, hogy az ember válasszon, és az általa választott úton végig is menjen.

1
A maga módján nagylelkű. Ő tudja hol akar nagylelkű lenni, és ezt ne befolyásolja senki.
Nagylelkű lehet olyan ügyek kapcsán, amit támogat, amivel egyetért, azonban vonakodhat olyasmit támogatni, ami nem vonzza, nem ért vele egyet.

2
Két okból lehet nagylelkű: egyrészt szeret másokon segíteni, másrészt pedig – ami éppoly fontos – szeretetre vágyik. Ezért a két dologért mindent megtesz.
Számára fontos, hogy tudjon és akarjon is önmagáért is nagylelkű lenni. Ne sajnálja az időt önmagától, merje meglepni önmagát egy jó fürdővel, vagy sétával, mert attól töltődni képes.

3
Alkalomtól függően nagylelkű.
Ha éppen van pénze, bármilyen célra adományoz. Idejével is nagylelkűen bánik, ha az adott tevékenység számára élvezetes. Időt és energiát szeret “áldozni” barátaira.

4
Óvatosan bánik a pénzzel, és adakozás előtt szeret meggyőződni arról, hogy annak van értelme.
Ha értelmes célról van szó nagyon nagylelkű. Adakozásért nem vár cserében semmit.

5
Nagylelkűsége véletlenszerűen alakul.
Egyes célokra sok pénzt adhat, míg másokra, melyek ugyanannyit érdemelnének, nagyon keveset.
Idejével azonban nem nagylelkű. Nehezen viseli, ha lekötik őket, és még egy délutánnyi kötöttséget is soknak érezhet.

6
Különösen nagylelkű családjával és szeretteivel.
Fontos számára azok jó léte. Képes reggel felkelni és örömmel szendvicset, reggelit készíteni a többieknek.

7
Igen bőkezű olyan ügyekben, melyek közel állnak életfilozófiájához.
Szükség esetén azonban nagylelkű tud lenni és szívesen nyújt segédkezet.

8
A 8 inkább a pénzt megkeresni, semmint odaadni akarja, de igen nagylelkű is lehet.
Hajlamos előbb megvizsgálni az ügyet, mivel nem szereti a pénzt szórni.
Ha a cél értelmes, rendkívül adományozó lehet, s nagylelkűségéért kész fogadni az elismeréseket.

9
A 9 adakozó szám, ezen a helyen állva különösen nagylelkű.
Mást se szeret, csak a többieken segíteni, és idejével és energiával éppoly nagylelkűen bánik, mint a pénzzel.

adniFontos életterület a nagylelkűség, mert ezen keresztül kapcsolódunk a világhoz és adunk. Adni önmagunkból, az időnkből, a pénzünkből, a szeretetünkből megadja a pozitív érzelmi töltetet és segít túllendülni a nehézségeken.

Az adás öröme * Anthony de Melo
Egyszer a vének Szkétában voltak, és János apát, a törpe, is velük volt.
Miközben vacsoráztak, egy pap, egy nagyon öregember, felállt, és megpróbálta kiszolgálni őket. De senki sem fogadott el tőle még egy pohár vizet sem. Kivéve János apátot.
A többieket ez egy kissé megbotránkoztatta, és később így szóltak hozzá:
– Te méltónak találtad magad arra, hogy elfogadd ennek az öregembernek a szolgálatát?
Ő így válaszolt:
– Ha én megkínálok valakit egy pohár vízzel, örülök, ha elfogadja. Hát azt akarjátok, hogy elszomorítsam ezt az öregembert azzal, hogy megfosztom az adás örömétől?

 

 

zaszloSteinmüller Csilla Magdolna
spirituális tanító

Vissza a Számmisztika oldalra >>>
Vissza a Mindennapi Tudás oldalra >>>

nagylelkűség segítés

Mindennapi Tudás

A Spirituális Lélekgyógyász képzés több mint 10 éves. Az évek során rengeteg tudásra tettünk szert, melyből ezen oldalon megosztunk magokat az érdeklődőkkel.

SzárnyalásTerveink szerint olyan tudás-magokat kívánunk átadni, melyekkel közelebb kerülhetsz Életutadhoz, Önmagadhoz és Feladatodhoz.

S ha lépegetsz velünk az úton, szép lassan összeáll egy nagyobb kép, mely tovább lendít a haladás útján.

Használja ezen tudást Mindenki Lénye kiteljesítésére!


Számmisztika »»

tanár: Steinmüller Csilla Magdolna spirituális tanító

» Pénz-energiád * Ez a szám az illető anyagi körülményeit jelzi. Az itt álló szám az anyagi körülményeidet jelzi.
2016. 08. 08.

» Szereteten alapuló kapcsolataink * Az itt álló szám a szereteten alapuló kapcsolatok azon típusát mutatja meg, amelyet az illető a legnagyobb valószínűséggel megtapasztal.
2016. 06. 16.

» Karma számunk* Ez a szám felfedi azokat a karmikus leckéket, melyeket jelen életünkben meg kell tanulnunk.
2016. 05. 10.

» Életöröm * Ez a szám megmutatja melyik életterületen vagy a legboldogabb.
2016. 04. 19.

» Intuíciód száma * Mely területen hogy tudod használni az intuíciódat
2016. 03. 28.

» Emberszeretet * Hol és hogyan tudok embertáraimhoz fordulni?
2016. 02. 15.

» Nagylelkűséged száma * mert adni igazi öröm
2016. 02. 02.

» Család és Barátok * kapcsolataink száma
2016. 01. 26.

» Energia, Lelkesedés * Azt az életterületet mutatja meg, hogy hol tudod a legtöbb lelkesedést és energiát befektetni.
2016. 01. 18.

» Érzelmi “tankunk” * mivel tudjuk feltölteni érzelmi tankunkat?
2016. 01. 07.

haladj velünk