A Teozófia tudománya

A Teozófia kifejezésnek többféle megfogalmazása ismert, a szó jelentése szerint: theos-sophia, azaz isteni bölcsesség (ősi bölcsességnek is szokás nevezni), az élet alapvető igazsága, a legmélyebb végső valóság megtapasztalása.

A Teozófia szellemi rendszer, de nem vallás, bár a vallások összehasonlításával is kutatja a gyökereket, amelyek ismerete választ adhat az emberiség nagy kérdéseire: kik vagyunk, honnan jövünk, miért vagyunk itt és hová megyünk?

A Teozófiai felfogást a megértés, a tolerancia és az igazság őszinte keresése jellemzi azért, hogy tisztábban láthatóvá váljanak a létezés nagy titkai. A világot egyértelmű törvények működtetik. Ezek közül a legfontosabbak: Az ok és okozat törvénye, ezt hívják a karma törvényének is. A világon nincsenek véletlenek, mindennek oka van. ‘Ki mint vet, úgy arat’, mondja a közmondás, és valóban: jelen életünkben az előző életeink eredményét élvezzük, ugyanakkor a saját jövendőnket teremtjük meg. Nem mindegy tehát, hogy itt és most mit cselekszünk, és mit gondolunk, mert bár a gondolataink és érzelmeink ható ereje számunkra nem mindig felmérhető, mégis nagyon nagy hatással van a környezetünkre. Sokat olvashatunk és hallhatunk a Karmáról, a reinkarnációról. Mi a Karma? Mi hozza létre? Hogyan és miért működik? Hogyan formáljuk, és hogyan lehet megszüntetni őket? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kapunk válaszokat a Teozófia tanulmányozása közben, valamint megismerkedünk a többi szellemi törvénnyel. A miértekre adott válaszok segítik a gondolkodó ember eligazodását a létezés tengerében.

A Reinkarnáció vagy Újraszületés törvényének tanulmányozása közben világossá válik, hogy mi az, ami újjászületik és mi az, ami nem, valamint az is kiderül, hogy mi is az újraszületés oka és célja. Magyarázatot találunk az emberek törekvései és képességei közötti rendkívüli különbségekre és ellentétekre.

Számos Szellemi Törvényt ismerhetünk meg a Teozófia tanulmányozása során, a karma, a dharma, a reinkarnáció és az analógia törvényén felül betekintést kapunk az evolúció, a harmónia, a rezgés, a vonzás, a polaritás, a szándék és a vágy, valamint a szeretet, az elkülönülés, a szabadság, a gondolkodás, a képzelet a hit és az áldás törvényekbe.

Betekintést kapunk a Naprendszerünkben történő fejlődés működési elvéről, működési ciklusairól, az élet kibontakozásáról. Megismerkedhetünk az okkult antropológiával, amely bemutatja az emberiség különböző gyökérfajait, alfajait, azok jellegzetességeit, amibe teljes mértékben beleilleszkednek Lemúriáról és Atlantiszról szóló ismereteink.

A Teozófia tantárgy hallgatása során megismerkedhetünk az ember fizikai, éteri, asztrális, mentális és kauzális tudathordozóival, azok működésével.

Megismerjük az éterikus test feladatát, működését, az erőközpontokat vagy csakrákat és az életerő szétoszlatásában betöltött szerepüket.

Az Asztrális világ az Éterinél sokkal kevésbé ismert, de annál inkább érdeklődésre számot tartó terület. Mindannyian álmodunk és mindannyiunk közeléből ragadott már el valakit a halál. Mit mond a Teozófia az álmok világáról és a halál utáni életről? Milyen az asztrális testünk összetétele, szerkezete és mi a feladata? Milyen a színe, milyen összefüggésben vannak a csakrákkal és a kundalinivel? Tisztánlátók kutatásai alapján tájékoztatást kaphatunk az asztrális síkot benépesítő emberi és nem emberi valamint mesterséges lényekről.

A mentális test tanulmányozása során megérthetjük a gondolatok világát. Problémákat oldunk meg, tervezünk, elemzünk, különböző érzelmekhez társítunk gondolatformákat és közben fogalmunk sincs arról, hogy honnan vagy kitől származik a gondolat? Mit is értünk a gondolat teremtő erején valójában? Terhel-e minket ezzel kapcsolatban felelősség? Hogyan működik a tudatos és a nem tudatos gondolatátvitel? Vajon kik népesítik be a mentális síkot? Megértjük mit is jelent a káma-manasz, azaz a gondolatok és a vágyak összekeveredése, mik a buktatói, hogyan védhetjük meg magunkat, hogyan fejlődhetünk, hogyan lehetünk boldogabbak?

Ezek és az ehhez hasonló kérdések megválaszolása során rájövünk, hogy milyen fontos a tudatosságunk és személyiségünk fejlesztése.